موسسه مهاجرت منطقه خلیج

Immigration Institute of the Bay Area

«موسسه مهاجرت منطقه خلیج» که در سال 1918 تاسیس شد، از بیش از یک‌صد سال قبل زمینه‌ساز پیوستن و مشارکت مهاجرین، پناه‌جویان و فامیل‌های آنان در جامعه بوده است. «موسسه مهاجرت منطقه خلیج» (IIBA) زمینه‌ساز پیوستن و مشارکت مهاجرین، پناه‌جویان و فامیل‌های آنان در جامعه بوده است. IIBA به ارائه خدمات حقوقی، تعلیم و فرصت‌های مشارکت مدنی به مهاجرین، باکیفیت بالا و مصرف پایین می‌پردازد.

IIBA دارای 7 دفتر در 6 کانتی منطقه خلیج است. برای بدست آوردن معلومات بیشتر، با دفتر IIBA نزدیک خود به عهده.

https://iibayarea.org/contact-us/

Alameda County Seal