نمبر تلیفون سه-رقمی «9-1-1» به‌عنوان «نمبر اضطراری سراسری» در نظر گرفته شده است تا ساکنان ایالات متحده از آن برای درخواست کمک استفاده کنند.
 
هدف از «وضعیت اضطراری» هر وضعیتی است که نیازمند حضور عاجل پولیس، اطفاییه یا امبولانس باشد. نمونه وضعیت‌های اضطراری:
  • آتش‌سوزی
  • ارتکاب جرم، بخصوص اگر در جریان باشد
  • تصادف موتر، بخصوص اگر همراه با مصدومیت باشد
  • فوریت پزشکی، بخصوص برای وضعیتی که نیازمند رسیدگی طبی عاجل باشد
 
بعد از تماس با 911، آماده جواب‌‌گویی به سوالاتی متصدی باشید؛ بطورمثال:
  • مکان وقوع وضعیت اضطراری، بطورمثال آدرس سرک‌
  • نمبر تلیفون تماس‌گیرنده
  • ماهیت وضعیت اضطراری
  • جزییات وضعیت اضطراری، مانند توصیف ظاهر شخص مرتکب جرم، توصیف آتش‌سوزی احتمالاً زیان‌بار، یا توصیف صدمات یا نشانه‌هایی که در شخص دچار وضعیت اضطراری طبی دیده می‌شود
  • توجه کنید که جواب‌‌گویی به سوالات متصدی برای دریافت کمک سریع و مناسب ضروری است. آماده اجرای طرزالعمل‌‌های متصدی باشید. بسیاری از مراکز 911 می‌توانند شما را تا رسیدن نیروهای امدادی رهنمایی کنند، و بطورمثال طرزالعمل‌‌های مرحله به مرحله برای کمک‌رسانی به شخص دچار خفگی یا شخص نیازمند کمک‌های اولیه یا احیای قلبی-تنفسی (CPR) ارائه کنند. در مدت دریافت طرزالعمل‌‌های متصدی، از قطع کردن تماس خودداری نمایید.

امنیتی و حقوقی

مهر کانتی آلامدا