لازم است که همه اشخاص و فامیل‌ها از امکاناتی که برای پیشرفت در جامعه جدید به آنها ضرورت دارند، مستفید شوند. در بخش «مقدمات» (Basics) با حداقل امکانات مورد ضرورت اشخاص، شامل مسکن/سرپناه، غذا، خدمات صحی، ترانسپورت، منابع مالی، و خدمات ضروری به زبان قابل‌فهم، آشنا می‌شوید.

مقدمات

مهر کانتی آلامدا