جلوگیری و مداخله بهنگام آسیای جنوب‌شرقی - مرکز توانمندسازی پناهندگان و مهاجرین (CERI) - کانتی آلامدا

Southeast Asians Prevention and Early Intervention – Center for Empowering Refugees and Immigrants (CERI) – Alameda County

CERI با هدف حفظ صحت روان و جسم مراجعین پناهنده و مهاجری که ضروریات پیچیده چندلایه دارند، مجموعه کاملی از خدمات دو-زبانی طراحی‌شده با مراعات الزامات فرهنگی ارائه می‌کند. ما خدمات سنتی، مانند مشاوره صحی صحت روان و مدیریت دوا را با استراتژی‌ های مداخله فرهنگی/معنوی ترکیب می‌کنیم.

جمعیت اصلی تحت‌پوشش: ویتنام، کامبوج، لائوس، میانمار، تایلند، مالزیا، برونئی

زبان تحت‌پوشش (غیر از انگلیسی): کامبوجی، لائوسی، ویتنامی، ایران (فارسی)، بوسنیایی

Address
554 Grand Ave
Oakland, CA 94610
Alameda County Seal