خدمات فامیل و جامعه یهودیان ایست بِی

Jewish Family & Community Services East Bay

Jewish Family & Community Services East Bay (JFCS East Bay) یک سازمان جامعه-محور با قابلیت ارائه خدمات مستقیم اجتماعی و انسانی است که از همه ساکنان کانتی‌های آلامدا و کانتراکاستا، صرف‌نظر از سن، نژاد و مذهب، پشتیبانی می‌کند.

JFCS ایست‌بِی خدمات خود را با این هدف ارائه می‌کند که مهاجرین و جدیدالواردان با حقوق مهاجرین آشنا شوند، گزینه‌های خود را بشناسند و از منابع و خدمات وکالت لازم در مسیر تبدیل شدن به شهروند برخوردار شوند.

وزارت عدلیه JFCS ایست‌بِی را به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمات حقوقی به رسمیت می‌شناسند. نمایندگان مجاز و چندزبانی و گروپی از وکلای مهاجرت به این مرکز کمک می‌کنند. ما نمایندگی مهاجرین و پناهندگان اهل نقاط مختلف دنیا را در پروسه ارائه درخواست مزایای مهاجرین، در دادگاه مهاجرت، و در نهادهای تصمیم‌گیری دولتی به عهده می‌گیریم. ما، با خدماتی که به زبان‌های دری، انگلیسی، فارسی، روسی و اسپانیایی ارائه می‌شود، از مهاجرین حمایت می‌کنیم و از حقوق مهاجرین، با تمرکز بر حفظ روابط فامیلی در ایالات متحده، دفاع می‌کنیم.

برای پناهندگان

پروگرام‌ اسکان ما جمعیت گسترده‌ای از ساکنان ایست‌بِی را پوشش می‌دهد و شامل خدمات فامیل‌ و فرزندپروری، آشنایی با نظام صحت و خدمات صحت روان را شامل می‌شود. پناه‌جویان می‌توانند به روش‌های مختلف درخواست کمک کنند.

حقوق مهاجرت

«خدمات حقوقی مهاجرت» شامل کمک‌رسانی عمومی در حوزه مهاجرت، مقابله با اخراج، و کمک‌رسانی حقوقی تخصصی ویژه مردم افغانستان است.

برای سالخوردگان و سالمندان

خدمات ویژه سالخوردگان شامل منابع مختلف ارائه مشاوره به سالخوردگان و حمایت ویژه در قسمت مراقبت در منزل است. گروپ‌‌های حمایتی نیز، بطورمثال از طریق پروگرام‌ «بازمانده هولوکاست» (Holocaust Survivor)، می‌توانند به پناهندگان کمک کنند.

برای اطفال، جوانان و فامیل‌‌ها

JFCS ایست‌بِی خدمات بسیاری به اطفال، جوانان و فامیل‌‌ها ارائه می‌شود که از آنها می‌توان به مشاوره دوره آمادگی و تداوی، در مواردی که موثر باشد، اشاره نمود.

حمایت از جامعه یهودیان

میراث و مذهب یهودیان ما در کیفیت خدمت‌رسانی ما به جامعه یهودیان در کانتی‌های آلامدا و کانتراکاستا نمود می‌یابد. ما به ارائه خدمات مشاوره ویژه محصلین، پروگرام‌ شبکه امنیتی، گروپ‌‌های حمایتی، خدمات معلولین و... می‌پردازیم. همچنان، پروگرام‌‌های ویژه‌ای برای بازماندگان هولوکاست داریم.

Berkeley
Address
Alameda County Office
2484 Shattuck Avenue, Ste. 210
Berkeley, CA 94704
Concord
Contra Costa County Office
2151 Salvio Street, Ste. 350
Concord, CA 94520
Alameda County Seal