صحت روان شهر برکلی (CA)

City of Berkeley (CA) Mental Health

«صحت روان برکلی» به ارائه خدمات صحت روان به کلانسالان، اطفال، جوانان و فامیل‌‌های واجدشرایط می‌پردازد. این خدمات عمدتاً ساکنان دارای عاید کم و اشخاص بی‌خانمان دچار مشکلات روانی شدید را پوشش می‌دهد. کارمندان، با هدف کمک‌رسانی به اشخاص در قسمت مدیریت بهتر نشانه‌های مشکلات روانی، دسترسی به/حفظ مسکن و دیگر منابع همگانی، و پیشرفت در مسیر بهبود، به ارائه خدمات مشاوره و مدیریت دوسیه می‌پردازند.

خدمات صحت روان فامیل‌، جوانان و اطفال MentalHealth@berkeleyca.gov (510) 981-5280
مداخله بحرانی، ارزیابی و تریاژ صحت روان (CAT) MentalHealth@berkeleyca.gov (510) 981-5244
کارآموزی صحت روان mhinternship@berkeleyca.gov (510) 981-7642
هماهنگ‌کننده قانون خدمات صحت روان KKlatt@berkeleyca.gov (510) 981-7644
گروپ‌ بحران سیار MentalHealth@berkeleyca.gov (510) 981-5254
واحد مراقبت تخصصی (SCU) HHCS@berkeleyca.gov (510) 948-0075

Berkeley, CA
Address
2180 Milvia St
Berkeley, CA 94704
Alameda County Seal