مرکز برابری PARS

PARS Equality Center

مرکز برابری PARS به ارائه ESL، تعلیم خصوصی در خانه، خدمات مهاجرت، خدمات اجتماعی، خدمات ترجمه و خدمات کاریابی می‌پردازد. PARS در واقع شاخه حقوقی «ائتلاف افغانستان» است و نخستین نهادی در منطقه خلیج محسوب می‌شود که برای تامین ضروریات حقوقی مهاجرین افغانستانی (درخواست اعطای پناهندگی بربنیاد شرایط بشردوستانه، SIV و...) فعالیت می‌کند

Address
1635 The Alameda
San Jose, CA 95126
Alameda County Seal