مرکز صحی کانتی آلامدا - Alameda Health Consortium

Alameda County Health Centers – Alameda Health Consortium

مراکز صحی Community Health Center Network (CHCN) با پیگیری فعالان مردمی که در پی گسترش خدمات صحی برای جوامع محروم از امکانات طبی بودند، شکل گرفت. مراکز صحی CHCN همچنان ریشه در این جوامع دارند و برای بهبود کیفیت دسترسی اعضای جامعه به خدمات صحی و مراقبت صحی باکیفیت کوشش‌ می‌کنند.

مرکز صحی CHCN در کانتی آلامدا، کالیفرنیا، مستقر هستند و خدمات خود را به کانتی‌های مجاور نیز گسترش داده‌اند. هشت مرکز صحی CHCN که «شبکه» را تشکیل می‌دهند همین حالا بیش از 130,000 نفر را در بیش از 94 مرکز مراقبت تحت‌پوشش دارند. بسیاری از مراکز صحی به ارائه خدمات صحت روان، حفظ‌الصحه دندان و پروگرام‌‌های صحی وقایوی نیز می‌پردازند. هر مرکز صحی دارای یک بخش عضویت و صلاحیت است که به مریضان در قسمت دسترسی به بیمه صحی ارزان‌قیمت یا دسترسی به پروگرام‌‌های صحی دولتی کمک می‌کند. مراکز صحی خود را موظف به ارائه خدمات صحی به اعضا، با مراعات الزامات زبانی و فرهنگی، می‌دانند. از خدمات مراکز صحی می‌توان به اینها اشاره نمود: مراقبت صحی اولیه، قبل-ولادت، بهداشت اطفال، واکسیناسیون، حفظ‌الصحه دندان، خدمات مرتبط با HIV، و پروگرام‌‌های تعلیمی حفظ‌الصحه و وقایه.

مراکز صحی CHCN عبارت‌اند از:

Asian Health Services

Axis Community Health

Bay Area Community Health

La Clinica de la Raza

Lifelong Medical Care

Native American Health Center

Tiburcio Vasquez Health Center

West Oakland Health

Alameda County
Address
Visit https://www.alamedahealthconsortium.org/health-center/ for clinics information
Alameda County Seal