کمیته پناهندگان امریکای مرکزی (Comite de Refugiados Centroamericanos) 

Central American Refugee Committee East Bay (Comite de Refugiados Centroamericanos) 

«کمیته پناهندگان امریکای مرکزی»، معروف به CRECE، در اوکلند شرقی، کالیفرنیا، مستقر است. CRECE به‌وسیله یک پناهنده، که از قربانیان جنگ داخلی السالوادور بود، تاسیس شد. در 21 فبروری 1990، CRECE با هدف کمک‌رسانی به جوامع ما و علاقه به ایجاد یکپارچگی و مهربانی به جوامع فقیر در السالوادور شکل گرفت. از همان ابتدا، ما خود را یک سازمان غیرانتفاعی معرفی کردیم.

CRECE سازمانی مردمی است که رسالت هدایت و تعلیم جوامع مهاجر لاتین برای بهبود شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را پیگیری می‌کند.

در سال 2014، ما «انجمن اوکلند-السالوادور» را در السالوادور ایجاد کردیم. هم‌اکنون تعدادی داوطلب در این انجمن برای توسعه طرحهای خود در جوامع و ایجاد ارتباطات ملی و بین‌المللی فعالیت می‌کنند. همه این کارها با هماهنگی CRECE اوکلند انجام می‌گیرد.

ما مسائلی، مانند مسائل مهاجرت، را که قادر به رسیدگی به آنها نیستیم، به دیگر مراکز خدمات و سازمان‌های اجتماعی ارجاع می‌دهیم. ما امکانات پشتیبانی و کمک‌رسانی را برای جوامع مختلف فراهم کرده‌ایم. همچنان، موفق به ایجاد یکپارچگی در بین جوامع امریکای شمالی و لاتین، در قسمت مسائل و خدمات اجتماعی، شده‌ایم و کوشش کرده‌ایم تا ارزش‌ها و فرهنگ خود را به نسل جدید منتقل کنیم. ما به ارائه راهکارهای جایگزین به اطفال و نوجوانان در قسمت جلوگیری از بروز خشونت و استفاده از سلاح، تاکید بر تقویت تعلیم رسمی و رسیدگی به مشکلات مختلف تاثیرگذار بر زندگی این اشخاص، مانند مواد مخدر، الکول و روسپی‌گری، پرداخته‌ایم و لیگ فوتبال CRECE را راه‌اندازی کرده‌ایم. برآورد ما این است که حدود 350 طفل از مزایای این پروژه مستفید شده‌اند. CRECE خود را مکلف به کوشش برای تامین منافع این اطفال و نوجوانان می‌داند. ما مفتخریم که موفق به خدمت‌رسانی به اشخاص و فامیل‌‌های بی‌شماری شده‌ایم.

خدمات ما

  • صنف‌های ویژه والدین دارای طفل زیر 5 ساله
  • توزیع مواد غذایی
  • پروگرام‌‌های توانمندسازی جوانان
  • ورکشاپ‌‌های مهاجرت و صحت
  • گروپ Bringing Hope السالوادور - ورود برای عموم آزاد است!
  • پروگرام‌ فوتبال
  • جشنهای فرهنگی
  • ارجاع اشخاص نیازمند خدمات اجتماعی به مراکز مرتبط

اگر به فعالیت داوطلبانه علاقه دارید یا مایلید که به روش‌های دیگر به ما کمک کنید، مستقیماً با دفتر ما به نمبر  (510) 533-8140  به تماس شوید یا به آدرس creceoakland@sbcglobal.net برای ما  ایمیل  ارسال نمایید

همچنان، می‌توانید مستقیماً با مدیر اجرایی ما، Esteban Marino De Paz، معروف به Tulio Serrano  به نمبر (510) 393-9546 به تماس شوید

برای مطرح نمودن سوال به زبان انگلیسی، با Lynne Wilkins، رئیس هیات‌مدیره، به آدرس  Lynne@communityenglishcenter.com  یا نمبر (510) 461-4982 به تماس شوید

East Bay
Alameda County Seal