پروگرام‌ ACCESS - صحت رفتاری کانتی آلامدا

ACCESS Program – Alameda County Behavioral Health

پروگرام‌ صحت رفتاری کانتی آلامدا (ACBH) ACCESS  کانون اطلاع‌رسانی، اسکرینینگ و ارجاع نظام صحی در قسمت خدمات و معالجه مشکلات صحت روان و سوء‌مصرف مواد مخدر در کانتی آلامدا است. ACCESS سرویسی تلیفونی است که از 8:30 صبح الی 5:00 بعدازچاشت دوشنبه الی جمعه برقرار است. کارشناسان صحی مجاز صحت روان و کادر پشتیبانی آماده جواب‌گویی به سوالات عمومی مربوط به صحت رفتاری و تعیین صلاحیت استفاده از مجموعه خدمات سرپایی هستند. تماس‌های بعد از ساعات اداری را خدمات پشتیبانی بحرانی کانتی آلامدا جواب می‌دهد.

Alameda County
Alameda County Seal