ائتلاف افغانستان

Afghan Coalition

«ائتلاف افغانستان» سازمان قومیتی جامعه-محوری است که، تحت نظر اتباع افغانستان، به ارائه انواع خدمات به جامعه می‌پردازد. «ائتلاف افغانستان» خدمات بسیاری را نیز به عموم مردم ارائه می‌کند؛ مانند: مشاوره فرهنگی، کمک‌رسانی در قسمت خدمات اجتماعی، کاریابی و ترجمه. دیگر خدمات عبارت‌اند از: صحت روان مخصوص کلانسالان و جوانان، مراجعات و معاینات وقایوی (خانه، تلیفونی، مجازی، میدانی و...) اقدامات مشاوره جلوگیری (طبابت از دور، تلیفونی، مجازی)، ورکشاپ‌های روان-تعلیمی و تعلیمی (مجازی)، خشونت خانگی مخصوص فامیل‌ها، Keep Fremont House، دوره‌های سوادآموزی انگلیسی، ثبت‌نام در Cal-Fresh، حمایت در قسمت خدمات اجتماعی، TEAM & CHANGES، طرح Micro-enterprise.

Fremont
Address
39155 Liberty Street D-460
Fremont, CA 94538
Alameda County Seal