African Advocacy Network

African Advocacy Network

African Advocacy Network (AAN) سازمان غیرانتفاعی مستقر در سان-فرانسیسکو است که در سال 2009 برای خدمت‌رسانی به جمعیت روزافزون مهاجرین افریقایی و افریقایی-کاراییبی شکل گرفت. AAN به ارائه خدمات حقوقی مهاجرت، خدمات مدیریت دوسیه و خدمات هم‌آمیزی اجتماعی، بربنیاد الگوی خاص «کارگزاری فرهنگی» می‌پردازد.

AAN این پروگرام‌‌ها را با ظرفیت کارشناسان مجرب و ورزیده زبان در بیش از ده زبان رایج قاره افریقا، بشمول امحاری، عربی، بربر، دیولا، افوتو، فرانسوی، کریول هاییتی، کرو، سنیا، سونوفو، اسپانیایی، تیگرینی و ولوف، ترکیب کرده است.

ما، با انگیزه خدمت‌رسانی به پناه‌جویان و مهاجرین آسیب‌پذیر، با فعالان اجتماعی، اشخاص حقیقی، گروپ‌های مذهبی و حامیان اجتماعی برای تقویت کوشش‌‌ها و تضمین برابری عمومی و ایفای وظیفه، همکاری می‌کنیم.

African Advocacy Network از سازمان‌های مجاز غیرانتفاعی و جامعه-محور 501 (c) (3) است که از «دفتر پروگرام‌ دسترسی حقوقی» (OLAP)، «دفتر اجرایی بازنگری مهاجرت» و «وزارت عدلیه ایالات متحده» برای ارائه خدمات حقوقی مهاجرت جواز گرفته است.

Bay Area
Address
3106 Folsom St
San Francisco, CA 94110
Alameda County Seal