خدمات مهاجرین و پناهندگی منطقه خلیج

Bay Area Immigrant and Refugee Services

«خدمات مهاجرین و پناهندگی منطقه خلیج» (BAIRS) به ارائه خدمات جامع برای کمک‌رسانی به همه مهاجرین و پناه‌جویان در قسمت رسیدن به خودکفایی، در سراسر ایالات‌متحده، می‌پردازد.

ما همچنان در قسمت ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه به یتیمان و زنان متضرر از جنگ افغانستان همکاری می‌کنیم.

بعضی از  طرحهایی  که BAIRS در آنها نقش فعال داشته است، عبارت‌اند از:
تعدیل اجتماعی تشویقی
تعدیل اجتماعی جوانان
خدمات اشتغال
شهروندی ایست‌بِی
شهروندی سالخوردگان
حمایت از زنان پناهنده
خدمات اشتغال شبکه اجتماعی
کمپاین اطلاع‌رسانی عمومی CALWorks
جلوگیری از مصرف الکول
کنترول تنباکو
آماده‌سازی  و جانمایی کاری CALWorks

East Bay
Alameda County Seal