Black Alliance for Just Immigration (BAJI)

Black Alliance for Just Immigration (BAJI)

Black Alliance for Just Immigration (BAJI) به تعلیمی و جلب مشارکت جوامع افریقایی-امریکایی و مهاجر سیاه‌پوست برای سامان‌دهی و دفاع از عدالت نژادی، اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد. «کمیته‌های سازمان‌دهی محلی BAJI» در نیویورک، جورجیا، کالیفرنیا و فلوریدا، با کارمندانی در تگزاس و مینه‌سوتا، با ایجاد ائتلاف و راه‌اندازی کمپاین‌ در جوامع برای پشبرد عدالت نژادی کوشش‌ می‌کنند. در سطح محلی و منطقوی، BAJI به ارائه تعلیمی و کمک تخنیکی به سازمان‌های همکار در قسمت تقویت مهارت‌های راهبری، همکاری با سازمان‌های مذهبی برای بهره‌گیری از نیروی معنوی آنها، و اجرای پروگرام‌‌های پویای گفتگو با اشخاص افریقایی-امریکایی و مهاجرین سیاه‌پوست برای شناخت بهتر مسائل نژادی، هویت‌های متنوع، نژادپرستی، مهاجرت و جهانی‌سازی می‌پردازد.

BAJI-Oakland نخستین کمیته سازمان‌دهی BAJI است و در قسمت سازمان‌دهی اجتماعی با هدف  توانمندسازی جمعیت افریقایی‌تبار، تجربه فراوانی دارد.

منطقه خلیج با میراث غنی کوشش‌‌های جدی در قسمت استقلال و ایجاد جنبش میان‌فرهنگی که الهام‌بخش دیگر جنبش‌های منطقه خلیج نیز بوده است، شناخته می‌شود. «جنبش ضد آپارتاید»، «جبهه آزادی‌بخش جهان سوم»، «جنبش قدرت سیاهان»، «جنبش تصرف جزیره آلکاتراز و سرخپوستان امریکا» تعدادی از این جنبش‌ها هستند. BAJI-Oakland به کمک کمیته سازمان‌دهی میان‌نسلی فعالیت‌های «جنبش سیاهان» و فعالان گذشته و حال، از میراث غنی سازمان‌دهی در منطقه خلیج برای گسترش و تقویت جنبش‌های فعلی حوزه عدالت نژادی و حقوق مهاجرین بهره می‌گیرد.

«کمیته سازمان‌دهی BAJI-Oakland» مرکز داوطلب‌-محوری است که از اشخاص سیاه/افریقایی‌تبار آن تشکیل شده است. هر روز مردم و فعالان جنبش در جلسات ماهانه کمیته سازمان‌دهی اشتراک می‌کنند تا کمپاین‌ها و طرحهای مختلفی را که کمیته ترتیب داده است، پیگیری کنند.

Oakland
Address
111 Fairmont Ave, Suite #506
Oakland, CA 94611
National
National Headquarters:
1368 Fulton St Suite 311
Brooklyn, NY 11216
Alameda County Seal