Bridging Refugee Youth and Children’s Services (BRYCS)

Bridging Refugee Youth and Children’s Services (BRYCS)

یBridging Refugee Youth and Children’s Services (BRYCS) در پی تقویت ظرفیت سازمان‌های خدمت‌رسان به پناه‌جویان و اشخاص آسیب‌پذیر در سراسر ایالات‌متحده، با هدف توانمندسازی آنان و تضمین موفقیت پروسه توسعه برای اطفال، جوانان و فامیل‌‌های پناهنده است.

BRYCS، از طریق ویب‌سایت و دفتر مرکزی خود، اهداف ذیل را دنبال می‌کند:

 • ارتقای سطح آگاهی عمومی و جلب مشارکت اجتماعی
 • تقویت پروسه تبادل معلومات و همکاری بین سازمان‌های خدمت‌رسان به پناهندگان و اشخاص آسیب‌پذیر در سطوح محلی، ایالتی، منطقوی و ملی برای افزایش هماهنگی و کارآمدی سیستم‌ خدمت‌رسانی
 • تسهیل پروسه تولید و انتشار دانش در حوزه رفاه اطفال پناهنده، و ایجاد خاطره ماندگار برای سالهای آینده
 • تقویت دانش تخنیکی کارمندان با هدف بهبود کارآیی خدمات
 • کمک‌رسانی به نهادها در قسمت ظرفیت‌سازی و توسعه و حفظ پروگرام‌‌های مخصوص اطفال، جوانان و فامیل‌‌های پناهنده، با هدف ارتقای سطح دسترس‌پذیری پروگرام‌‌های مناسب و باکیفیت
 • تقویت و ترویج خودکفایی اطفال، جوانان و فامیل‌‌های پناهنده از طریق تدوین و ارائه محتوای مخصوص پناهندگان و مهاجرین

آیا با... همکاری می‌کنید؟

 • نهاد اسکان پناهندگان؟
 • سازمان اجتماعی قومیت-محور؟
 • سازمان خدمت‌رسان به اشخاص آسیب‌پذیر، مانند رفاه عمومی اطفال، عدالت اطفال، مراقبت از اطفال یا نظام تعلیمی؟

آیا به دنبال... هستید؟

 • معلومات درباره پیشینه پناهندگان، پروسیجرهای فرزندپروری، مسائل رفاه اطفال، جلوگیری از جرایم جوانان، یا کمک به اطفال پناهنده در مکتب؟
 • مطالب متناسب با الزامات فرهنگی و زبانی؟
 • منابع چندزبانی برای ارائه به فامیل‌‌های جدیدالوارد؟
 • «پروسیجرهای امیدبخش» یا توضیحات پروگرام‌ برای توسعه پروگرام‌ خودتان؟
 • ایده‌هایی درباره روش تقویت همکاری بین سیستم‌ محلی رفاه اطفال، نهادهای خدمت‌رسان به پناهندگان و دیگر مراکز خدمات اجتماعی؟
 • منابع تحقیقی و آماری درباره اسکان اطفال پناهنده و پناه‌جو، خردسالان پناهنده بی‌سرپرست و دیگر اطفال مهاجر؟

به مکان درستی مراجعه کرده‌اید!

National
Address
Bridging Refugee Youth and Children’s Services (BRYCS)
United States Conference of Catholic Bishops
3211 Fourth Street NE
Washington, DC 20017
Alameda County Seal