Centro Legal de la Raza

Centro Legal de la Raza

Centro Legal de la Raza که در سال 1969 تاسیس شد، نهاد ارائه‌دهنده خدمات حقوقی است که دفاع از/پیشبرد حقوق اشخاص دارای عاید کم، مهاجرین، سیاه‌پوستان و جوامه لاتین را از طریق وکالت حقوقی دوزبانه، تعلیمی و حمایت، دنبال می‌کند. Centro Legal de la Raza، با ترکیب خدمات حقوقی باکیفیت و آشناسازی اشخاص با حقوق قانونی و توانمندسازی جوانان، دسترسی به عدالت را برای هزاران تن از مردم شمال و مرکز کالیفرنیا تضمین کرده است.

حقوق مهاجرین

فعالیت Centro Legal در حوزه مهاجرت بر رسیدگی به ضروریات جمعیت آسیب‌پذیر، شامل فامیل‌‌های مستمند، مهاجرین و فامیل‌‌های قدیمی بدون سند، جوانان، قربانیان جرایم خشن، پناه‌جویان و اشخاص ساکن مراکز اخراج، متمرکز شده است.

حقوق کرایه‌نشینان

پیشگیری از آوارگی، حفظ روابط همسایگان و پایدارسازی جوامع جزو اهداف بسیار مهم «پروگرام‌ حقوق کرایه‌نشینان» است.

حقوق کارگر

کارگران مهاجر دارای عاید کم که تحت‌پوشش «پروگرام‌ حقوق کارگران» Centro Legal هستند معمولاً در صنایعی مشغول کار هستند که دزدی فیس و دیگر تخلفات جدی در آنها رواج دارد.

دادخواهی

Centro Legal، از طریق هریک از پروگرام‌‌های حقوقی خود، وکالت کارگران دارای عاید کم و مهاجر، و نیز دیگر مراجعین و جوامع را در دعاوی مرتبط با تبعیض به عهده می‌گیرد تا زمینه دفاع از حقوق و بهبود شرایط آنان فراهم شود.

اکادمی حقوق جوانان

«آکادمی حقوق جوانان» پروگرامی سه-ساله برای متعلمین دوره لیسه اوکلند است. متعلمین از طریق این پروگرام‌ اعتماد‌به‌نفس خود را تقویت می‌کنند و مسیر ورود به کالج را می‌یابند.

East Bay
Address
3400 E. 12th St.
Oakland, CA 94601
Alameda County Seal