نظام صحی کانتی سانتاکلارا

County of Santa Clara Health System

نظام صحی کانتی سانتاکلارا شبکه امنیتی خدمات صحی محلی ماست که به ارائه مراقبت جامع، خدمات و پروگرام‌‌های متنوع به ساکنان کانتی می‌پردازد. نظام صحی شامل اداره خدمات صحت رفتاری، اداره صحت عامه، شبکه شفاخانه‌ها و کلینیک‌‌های خدمات صحی دره سانتاکلارا، ازجمله مرکز پزشکی دره سانتاکلارا، شفاخانه‌ O’Connor و شفاخانه‌ منطقوی St. Louise، اداره خدمات صحی اضطراری، اداره خدمات صحی زندانیان و پلان بیمه صحی Valley می‌شود. ما خود را نسبت به حفظ‌الصحه و صحت همه جوامع کانتی سانتاکلارا مسئول می‌دانیم.

اینها فقط بخشی از فعالیت‌های نظام صحی است:

  • مدیریت سیستم‌ 911
  • ارائه مراقبت باکیفیت به زنان و اطفال
  • ارائه درمان‌های تخصصی مربوط به مراقبت اضطراری، تروما و صدمات سوختگی
  • محافظت از مردم در شرایط عاجل طبی، مانند زلزله
  • ارائه خدمات صحت روان، شامل وقایه از خودکشی و خدمات بحرانی
  • ارائه پلان بیمه صحی ارزان‌قیمت از طریق Covered California
  • دسترس‌پذیر کردن مراقبت اولیه، صحی فامیل‌، و خدمات مراقبت از اطفال
  • ارائه مراقبت به اشخاص بدون پوشش بیمه صحی یا فاقد توانایی پرداخت حق‌بیمه
  • تقویت امنیت جوامع از طریق اجرای پروگرام‌‌های مقابله با خشونت خانگی
  • اطلاع‌رسانی درباره ضرورت و مزایای واکسیناسیون اطفال و تزریق واکسن‌های دیگر
Alameda County Seal