East Bay Sanctuary Covenant

East Bay Sanctuary Covenant

پروگرام‌‌های حقوقی، اجتماعی و حمایتی East Bay Sanctuary Covenant به بسیاری از چالش‌های پیش‌روی مهاجرین می‌پردازند. ما، به کمک یکدیگر، می‌کوشیم تا مسیری برای شهروندی و تدوین پالیسی‌های مهاجرتی همدلانه‌تر بسازیم.

ما به مهاجرین دارای عاید کم برای برآورده ساختن ضروریات ابتدایی، مقابله با عواقب تروما و نهایتاً پیشرفت در ایالات‌متحده، خدمات حقوقی و اجتماعی رایگان ارائه می‌کنیم. ما در 4,100 دوسیه پناهندگی (مرتبط با زندگی بیش از 12,000 نفر) موفق عمل کرده‌ایم و نرخ 98% پذیرش درخواست را ثبت کرده‌ایم.

از طریق  ائتلاف‌های مهاجر-محور و طرحهای داستان‌گویی، اشتراک‌کنندگان روایت‌های خود را مطرح می‌کنند و در قسمت حقوق قانونی، پالیسی‌ها، سخنرانی در جمع و سازمان‌دهی، خدمات تعلیمی دریافت می‌کنند. آنها کمپاین‌هایی در قسمت مسائلی مانند TPS برای اقامت دائم و Food4All ترتیب می‌دهند.

پروگرام‌‌های ما به‌نوعی جامع هستند چون ما ضمن ارائه خدمات حقوقی مستقیم، خدمات ارجاع به مراکز صحت روان و دیگر مراکز حمایتی، توسعه راهبری، سازمان‌دهی اجتماعی، کمک نقدی، ورکشاپ‌‌های هنری و آرامش‌بخش، و صنف‌های «زبان انگلیسی به‌عنوان زبان دوم» (ESL) و صنف‌های شهروندی نیز ارائه می‌کنیم. گروپ‌های ما برای یافتن راهکارهای مسائل پیش‌روی مراجعین، از مسائل حقوقی تا پزشکی، اشتغال، مسکن، صحت روان، یکپارچه‌سازی فامیل‌، و تحصیل، با یکدیگر همکاری می‌کنند.

فعالیت EBSC مبتنی بر شنیدن دقیق نظریات مهاجرین بدون سند، رسیدگی به ضروریات مهاجرتی آنان و مطرح کردن شجاعانه حقیقت است. «گروپ سازمان‌دهی» ما از طریق گفتگوی فرد-به-فرد در مکان‌های عمومی، پروگرام‌‌های مشارکتی رادیویی، و ورکشاپ‌‌های هنری، روحیه و مهارت‌های اعضای مهاجر را تقویت می‌کند. ما، با هدف پیشبرد پالیسی‌های سازنده برای جوامع مهاجر، در نشست‌های همگانی، راه‌پیمایی‌ها، پروگرام‌‌های شبانه، نشست‌های خبری و جلسات دیدار با مسئولین قانون‌گذاری اشتراک می‌کنیم.

از طریق پروگرام‌  Amplifying Sanctuary Voices (ASV)، ما فرصت‌هایی برای آشنایی با تجربیات مهاجرین و پناه‌جویان بدون سند ایجاد می‌کنیم. ما سالانه حدود 125 داوطلب را برای ایجاد ارتباط با جوامع پناهنده تعلیم می‌دهیم. Amplifying Sanctuary Voices (ASV) یک طرح همکارانه و هنر-محور برای گسترش عدالت اجتماعی از طریق داستان‌گویی است که EBSC آن را اجرا می‌کند و بر روایت‌های مهاجرین و پناه‌جویان دارای عاید کم متمرکز است. ASV به ترویج بیان هنری و مهارت راهبری در جوامع مهاجر می‌پردازد و با برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای تعلیمی زمینه انتقال داستان‌های واقعی مهاجرت به عموم مردم را فراهم می‌کند. ما، از طریق رویدادهای گسترده، می‌کوشیم تا همدلی خود با مهاجرین را عمیق‌تر کنیم و الهام‌بخش اقدام برای گسترش برابری و عدالت باشیم.

Berkeley
Address
2362 Bancroft Way
Berkeley, CA 94704
Alameda County Seal