Filipino Advocates for Justice

Filipino Advocates for Justice

از سال 1973، Filipino Advocates for Justice (FJA، با نام سابق FAA یا Filipinos for Affirmative Action) به حمایت از حقوق مدنی مهاجرین، از طریق ارائه خدمات مستقیم، تربیت مدیر، و سامان‌دهی و پشتیبانی از مسائل مهم جامعه فیلیپینی‌ها، به‌عنوان اقلیتی قومی که از دیرباز دچار محرومیت بوده است، پرداخته است. ما به نوجوانان سن مکتب متوسطه و لیسه، کارگران دارای عاید کم در معرض سو استفاده، و مهاجرین جدیدالوارد و بدون سند خدمت‌ می‌رسانیم و به آنها در قسمت مقابله با چالش‌های زندگی در ایالات‌متحده کمک می‌کنیم.

در بیش از 40 سال، Filipino Advocates for Justice مصروف مدیریت امور در بین جوانان فیلیپینی و دیگر جوانان، با هدف ارتقای ظرفیت مدنی آنان و آماده‌سازی جوامع آنان برای تغییرات هدفمند، بوده است. رسالت ما در قسمت توسعه مدیریت از امور مربوط به حمایت از کارگران دارای عاید کم و آواره میدان‌هوایی در اوایل سال 2000 میلادی به توانمندسازی و حمایت از کارگران خانگی آسیب‌پذیر، بخصوص نرس های شاغل در کالیفرنیا و سراسر کشور، تغییر یافته است.

FAJ از امکان ارائه کمک‌های رایگان در قسمت شهروندسازی نیز برخوردار است. این شامل پر کردن درخواستی‌ 20-صفحه‌ای شهروندی و ارجاع دوسیه‌های پیچیده به وکلای پولی مهاجرت می‌شود.

طی سالها، FAJ در قسمت دفاع از حقوق مدنی مهاجرین جامعه فیلیپینی‌ها فعال بوده است. ارائه خدمات رایگان در قسمت شهروندسازی یکی از راه‌های کمک‌رسانی و محافظت از جامعه است.

Address
310 8th St
Oakland, CA 94607
Alameda County Seal