حوزه تعلیمی متحد هیوارد (HUSD)

Hayward Unified School District (HUSD)

اداره متعلمین چندزبانی  حوزه تعلیمی متحد هیوارد به ارائه حمایت مستمر از پروگرام‌‌های منطقوی که برای متعلمینی با زبان اصلی غیر انگلیسی طراحی شده است، می‌پردازد. مسئولیت اصلی ما هماهنگ‌سازی خدمات، ایجاد منابع و ارائه خدمات حرفوی تعلیمی و پشتیبانی به کارمندان منطقه که وظیفه تعلیم متعلمین چندزبانی و ارائه منابع و امکانات توسعه حرفوی به فامیل‌‌ها را به عهده دارند، است. هدف ما این است که متعلمین با مهارت‌های تحصیلی و تجربیات بنیادی لازم برای ورود به مسیر ادامه تحصیلات بعد از-متوسطه یا موفقیت در فعالیت حرفوی دلخواه از حوزه تعلیمی متحد هیوارد فارغ‌التحصیل شوند. به نظر ما، این کوشش‌ گروپی نیازمند حضور همه همکاران تعلیمی در زندگی تحصیلی متعلمین PK-12 است: معلمین، کادر پشتیبانی، مدیران سایت، کارمندان دفتر مرکزی، فامیل‌‌ها و اعضای جامعه.

«حوزه تعلیمی متحد هیوارد» پروگرام‌‌های ذیل را برای متعلمین چندزبانی ارائه می‌کند:

  • غوطه‌وری ساخت‌یافته در زبان انگلیسی
  • غوطه‌وری زبانی دوگانه (DLI) یک-طرفه (با نام سابق «جایگزین دوزبانی»)
  • غوطه‌وری زبانی دوگانه دو-طرفه
  • World House (منحصراً برای جدیدالواردان صنوف 7-12)

در همه موارد، متعلمین چندزبانی از ابزارهای لازم برای تسلط بر زبان و محتوا مستفید می‌شوند.

Address
24411 Amador Street
Hayward, CA 94544
Alameda County Seal