تلویزیون ایمان

Iman TV

درسهای سطح مبتدی/سوادآموزی و متوسط زبان انگلیسی مخصوص اعضای جامعه افغانستان.

مشتریان افغانستانی علاقمند به تقویت/یادگیری مهارت زبان انگلیسی می‌توانند «تلویزیون ایمان» را در Iman-tv.com ببینند. درسهای سطح مبتدی/سوادآموزی ESL چهارشنبه‌ها از 6:00 بعدازچاشت تا 6:30 بعدازچاشت پخش می‌شود. درسهای سطح متوسط ESL شنبه‌ها از 11:00 صبح تا 12:00 چاشت پخش می‌شود.

درسهای گذشته را می‌توان در تلویزیون ایمان یا در یوتیوب تماشا نمود.

Website
Online Resource
Alameda County Seal