InfoNet - انجمن وکلای مهاجرت امریکا

InfoNet – American Immigration Lawyers Association

InfoNet Research Library دتابیس‌ قابل‌جستجو است که اسناد مربوط به ویب‌سایت انجمن وکلای مهاجرت امریکا (AILA) را در خود جای داده است. این کتابخانه حاوی اسناد مربوط به تحقیقات مهاجرت، بشمول یادداشت‌های رسمی، دوسیه‌های محکمه منطقوی و رهنمای حرفوی AILA Liaison است. امکان جستجو بربنیاد نوع سند، موضوع یا تاریخ وجود دارد. شما می‌توانید موارد جستجو را ذخیره کنید و بارها از آنها استفاده نمایید. در صفحه نتایج جستجو، بالای لینک «ذخیره‌سازی جستجو» (Save My Search) در قسمت هدر سبز کلیک کنید. در پنجره شناور، نامی برای مورد جستجو درج نمایید و آن را در فولدر دلخواه ذخیره کنید.

«انجمن وکلای مهاجرت امریکا» (AILA) انجمن ملی وکلا و استادان حقوق است که به فعالیت و تدریس در قسمت حقوق مهاجرت می‌پردازند. AILA، که در سال 1946 تاسیس شد، انجمن وکلای مستقل، غیرانتفاعی و داوطلبانه است که در قسمت ارائه تعلیم مستمر مسائل حقوقی، خدمات حرفوی، اطلاع‌رسانی و بازآموزی بیش از 16,000 تن از اعضا، از طریق 39 شعبه و بیش از 50 کمیته ملی فعالیت می‌کند.

Online Resource
Alameda County Seal