La Clínica de la Raza

La Clínica de la Raza

La Clínica در سال 1971 برای رفع موانع صحت و ایجاد شرایط زندگی بهتر برای مردم محروم ایجاد شد. امروز، La Clínica نخستین گزینه ارائه خدمات صحی چندزبانی، دسترس‌پذیر و کامل در ایست‌بِی است و مریضان، با هر سطح عاید و با هر وضعیت بیمه، می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

La Clínica با کوشش‌‌های گروپی از محصلین UC برکلی در 1971 شکل گرفت و از آن زمان تا فعلاً در قسمت ارائه خدمات صحی به جوامع ایست‌بِی فعال بوده است. محصلین مذکور، با آگاهی از ضروریات صحی جامعه دارای عاید کم، به این باور رسیدند: همه اشخاص، صرف‌نظر از توانایی پرداخت مصرف، از حق دسترسی به مراقبت صحی مناسب، باکیفیت و سازگار با ارزش‌های فرهنگی برخوردارند. این محصلین و تعدادی از مردم عادی، با الهام گرفتن از اندیشه‌های مارتین لوتر کینگ و سزار چاوز، مشتاقانه برای ساختن کلینیک‌ی عمومی کوشش‌ کردند. آنها با کوشش‌ بسیار توانستند یک کلینیک‌ در مکانی عمومی در اوکلند شرقی تاسیس کنند. این کلینیک‌ La Clínica de La Raza نام گرفت.

در ابتدای دوره فعالیت La Clínica de La Raza در سال 1971، خدمات آن شامل ارائه مراقبت‌های محدود صحی به چند-صد مریض بود. تعداد کارمندان اندک بود ولی مردم با امکانات در دسترس خود به یاری این سازمان نوپا شتافتند.

La Clínica طی سالهای اخیر گسترش چشمگیری یافته است و فعلاً در چندین کانتی شعبه دارد. در سال 2018، La Clínica میزبان بیش از 90,000 مریض بود. با افزایش سریع تعداد مریضان، خدمات جدیدی به نفع مردم جامعه افزوده شد و کلینیک‌‌های دیگری نیز برای نیازمندان ساخته شد. تعداد مراکز خدماتی La Clínica امروز به 35 می‌رسد.

امسال، La Clínica پنجاهمین سالگرد شروع خدمت‌رسانی به جوامع ایست‌بِی را جشن می‌گیرد. La Clínica مفتخر است که، طی چندین دهه فعالیت، به یک موسسه پیشگام در حوزه خدمات صحی تبدیل شده است و از نظر ارائه خدمات سازگار با ارزش‌های فرهنگی و زبانی به جمعیت‌هایی با ضروریات طبی و عایدی متنوع، زبانزد است.

Address
https://laclinica.org/contact-us/clinic-phone-list/
Alameda County Seal