Monument Impact

Monument Impact

Monument Impact، که در سال 2001 تاسیس شد، سازمان اجتماعی غیرانتفاعی است که برای تقویت مهارت‌ها، منابع و توانایی‌های جوامع مهاجر، پناهنده و دارای عاید کم کنکورد فعالیت می‌کند. این سازمان در Monument Corridor، یکی از پر ازدحام‌ترین محله‌های منطقه خلیج، قرار دارد و اعضای آن وظیفه شناسایی راهکار برای چالش‌ها و مشکلات موجود در مسیر شکوفایی اقتصادی را به عهده گرفته‌اند. پروگرام‌‌های یکپارچه ما بر تقویت مهارت‌های نیروی کار؛ ارتقای سطح صحت روانی و جسمی؛ و حصول اطمینان از شنیده شدن نظریات اعضای جامعه درباره مسائل مهم تاثیرگذار بر فامیل‌‌های مهاجر محلی متمرکز است. سه پروگرام‌ اصلی ما عبارت‌اند از Asset Building، Healthy Community، و Community Engagement.

Concord
Address
2699 Monument Blvd, Ste G
Concord, CA 94520

Antioch
1760 Clayton Rd
Concord, CA 94520
3501 Lone Tree Way #3
Antioch, CA 94509
Alameda County Seal