مراقبت از کودک

Bananas Child Care and Resources
از پروگرام‌‌ها و خدمات Banana می‌توان به کمک‌رسانی به فامیل‌ها در قسمت پیدا نمودن و پرداخت مصرف مهدطفل مناسب، برگزاری ورکشاپ‌های فرزندپروری، تشکیل گروپ‌های بازی و توسعه حرفوی برای انواع ارائه‌دهندگان خدمات مراقبت و تعلیم ابتدایی اشاره نمود. حمایت ما باعث می‌شود که فامیل‌های شاغل از فرصت پیشرفت مستفید شوند و مطمئن باشند که اطفال‌شان در محیط یادگیری باکیفیت و سازنده حضور دارند.
Harbor House Ministries
Harbor House Ministries به ارائه کمک در قسمت ESL، غذا، البسه و مسکن، اجرای پروگرام‌ها و خدمات مخصوص جوانان، ارائه خدمات تعلیمی، ارائه خدمات کاریابی و تعلیم مسلکی و اجرای پروگرام‌های مراقبت از طفل می‌پردازد.
Hively
Listing Title
Hively به والدین در قسمت پیدا نمودن و پرداخت مصرف‌ خدمات باکیفیت مراقبت از طفل کمک می‌کند و تعلیم و کمک‌های لازم برای تضمین استفاده اطفال از بهترین خدمات اولیه را به والدین ارائه می‌کند. ضمناً، به اشخاص علاقمند به راه‌اندازی کسب‌وکار پایدار و باکیفیت در قسمت مراقبت از اطفال رهنمایی و تعلیم ارائه می‌کند و به کلانسالان و اطفال در شرایط سخت زندگی کمک می‌رساند. 
Children’s Services – Davis Street
روزانه، ده‌ها پدر/مادر، همانند شما، برای یافتن مراکز باکیفیت، ارزان‌قیمت و مطمئن مراقبت از طفل، کوشش می‌کنند. Davis Street با ارائه پروگرام‌ مبتنی بر انتخاب والدین یا محیط محرک، سازنده و جامع در مراکز رشد طفل، به برآورده شدن این ضروریات کمک می‌کند.
Eden I & R, Inc.
Listing Title
نمبر تلیفون محرمانه غیر اضطراری با نمایندگان چند-زبانه که بصورت 24-ساعته و در 7 روز هفته در دسترس هستند و خدمات ارجاع به مراکز تامین مسکن ارزان‌قیمت، سرپناه اضطراری، و شبکه امنیت را به ساکنان کانتی آلامدا ارائه می‌کنند.
Child Care – Alameda County Social Services Agency
اداره خدمات اجتماعی شهرستان آلامدا کانتی آلامدا برای اطفال 0 الی 12 ساله یارانه مراقبت از طفل در نظر گرفته است که با محدودیت زمانی به فامیل‌‌های واجدشرایط پرداخت می‌شود.
Alameda County Seal