خدمات حقوقی Oasis

Oasis Legal Services

«خدمات حقوقی Oasis» به ارائه مشاوره حقوقی در قسمت پناهندگی، اقامت، شهروندسازی، VAWA و دعاوی فامیلی مربوط به جوامع مهاجرین LGBTQIA+ می‌پردازد. ما در قسمت ارائه خدمات حقوقی ویژه مهاجرت به اعضای جامعه LGBTQIA+، بیش از 35 سال سابقه فعالیت حرفوی ترکیبی داریم و تا فعلاً به بیش از 2,000 تن از مهاجرین LGBTQIA+ در قسمت استفاده از خدمات و مزایای ویژه مهاجرین کمک‌رسانی کرده‌ایم.

Oasis، ضمن ارائه خدمات مستقیم وکالت حقوقی، حمایت‌های محدودی در قسمت مدیریت دوسیه و روان‌درمانی به مشتریان جاری خود ارائه می‌کند. Oasis مفتخر به همکاری با موسسات تعلیمی سراسر کشور و حمایت از نسل بعدی کارشناسان حقوقی و کمک‌رسانی اجتماعی است.

ما یک سازمان غیرانتفاعی مستقل 501(c)(3) هستیم و وابستگی سازمانی یا بودیجه‌ای به دولت ایالات‌متحده نداریم.

East Bay
Address
1900 Addison St.
Suite 100
Berkeley, CA 94704
Central Valley
Alameda County Seal