طرح ANAR

Project ANAR

«طرح ANAR» از سازمان‌های عمومی عدالت مهاجرت مخصوص اتباع افغانستان است که به‌وسیله زنان افغانستانی-امریکایی، با همکاری دیگر وکلای مهاجرت، تاسیس شده است و مدیریت می‌شود. فعالیت این سازمان بر ارائه خدمات حقوقی، تعلیم همگانی، حمایت و مشارکت متمرکز است.

Website
Alameda County Seal