The Unity Council

The Unity Council

Unity Council یک شرکت غیرانتفاعی فعال در قسمت توسعه برابری اجتماعی است که سابقه فعالیت آن در محله Fruitvale به بیش از 50 سال می‌رسد. رسالت ما ترویج برابری اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی از طریق ارتقای سطح شادابی جوامع و ایجاد زمینه کار، یادگیری و پیشرفت برای همگان است.

پروگرام‌‌های ما با هدف ارائه ابزار، دانش و منابع به جامعه و ایجاد تحول در زندگی مردم و نهایتاً رساندن آنان به اهداف درازمدت تحصیلی، حرفوی و مالی اجرا می‌شود. این پروگرام‌‌ها و خدمات جامع سالانه بیش از 8,000 تن از اشخاص و فامیل‌‌ها را به پنج زبان پوشش می‌دهد. پروگرام‌‌ها عبارت‌اند از: تعلیم خردسالان، هدایت و توسعه راهبری جوانان، خدمات اشتغال، تعلیم آمادگی کاری، مسکن و ثبات مالی، خدمات مخصوص شهروندان سالخورده، مسکن ارزان‌قیمت و توسعه محله، و رویدادهای هنری و فرهنگی. Unity Council از توان نیروی کار متنوع شامل بیش از 308 نفر که نماینده هویت زبانی، فرهنگی و قومی جوامع تحت‌پوشش ما هستند، بهره می‌گیرد. فعالیت ما از منطقه Fruitvale فراتر رفته و حالا به اوکلند و کنکورد نیز رسیده است.

Unity Council طی سالها بیش از 100 ملیون دالر در امور اجتماعی، بشمول مسکن ارزان‌قیمت و توسعه مزایای اجتماعی مانند دهکده ترانزیت Village، که از طرحهای ملی توسعه ترانزیت-محور است، سرمایه‌گذاری نموده است. فعالیت‌های دیگر در قسمت املاک و راه‌اندازی کسب‌وکارهای دیگر عبارت‌اند از:

  • مرکز کمک‌رسانی همگانی در 1900 Fruitvale: ساختمان اداری عام‌المنفعه
  • خانه‌های آپارتمانی ارزان‌قیمت ویژه سالخوردگان: 188 واحد مسکن ارزان‌قیمت ویژه سالخوردگان- Posada De Colores، Las Bougainvilleas، Casa Velasco
  • دهکده ترانزیت Fruitvale (مرحله I): توسعه ترانزیت-محور تحسین‌شده، بیش از 150,000 فوت مربع فضای فروشگاهی، تجاری و مسکونی
  • Casa Arabella (دهکده Fruitvale مرحله II-A): 94 واحد مسکن ارزان‌قیمت با خدمات حمایتی دائم در محل برای ساکنان و کهنه‌عساکر
  • دهکده ترانزیت Fruitvale (مرحله II-B): در حال حاضر، توسعه 181 واحد مسکن ارزان‌قیمت با خدمات حمایتی دائم که توسط اداره خدمات صحی کانتی آلامدا ارائه می‌شود
  • بازار عمومی و معبد تاریخی فراماسونی: 11 کسب‌وکار کوچک، Juntos Fruitvale پلان‌گذاریشده که فضای همکاری، همگانی و فرهنگی-هنری است
  • خدمات باکیفیت مدیریت ساختمان
  • منطقه بهبود کسب‌وکار مدیریت 396 کسب‌وکار
  • خدمات پشتیبانی کسب‌وکارهای کوچک

The Unity Council یک  سازمان مادر با چندین نهاد وابسته است: Peralta Service Corporation، پروگرام‌ اجتماعی حرفوی و تعلیم کاری؛ Fruitvale Development Corporation برای  توسعه و مدیریت املاک؛ و Casitas de Hayward، برای مدرست سه ساختمان HUD مخصوص سالخوردگان دارای عاید کم.

Address
900 Fruitvale Avenue. Suite 2A.
Oakland, CA 94601
Alameda County Seal