خدمات مقابله با خشونت خانگی / زناشویی

Asian Pacific Islander Legal Outreach (API Legal Outreach)
Asian Pacific Islander Legal Outreach (API Legal Outreach) سازمانی غیرانتفاعی است که در قسمت توسعه، توانمندسازی و خود-اتکایی جامعه از طریق ارائه خدمات حقوقی، اجتماعی و تعلیمی، با مراعات الزامات فرهنگی، فعالیت می‌کند. رسالت API Legal Outreach خدمات وکالت حقوقی با مراعات الزامات فرهنگی و زبانی، و نیز ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی به بخشهای محروم جامعه، شامل زنان دارای عاید کم، سالخوردگان، مهاجرین جدیدالوارد و جوانان است.
Asian Women’s Shelter
Asian Women’s Shelter برای ریشه‌کن کردن خشونت خانگی در جوامع، از طریق تقویت استقلال اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و همه قربانیان خشونت و ظلم، کوشش می‌کند. آنها دارای یک خط رهنمای 24-ساعته رسیدگی به بحران هستند: 1-877-751-0880
Banteay Srei
Listing Title
Banteay Srei سازمان توسعه جوانان و تقویت سرمایه است که به زنان اهل آسیای جنوب‌شرقی که در معرض تجارت جنسی قرار دارند یا قربانی این تجارت شده‌اند، بصورت بی‌طرفانه کمک‌رسانی می‌کند. ما در پی تامین منابع لازم برای حمایت از پیشرفت سالم از طریق خود-توانمندسازی و استقلال هستیم.
Bay Area Legal Aid
Listing Title
Bay Area Legal Aid به ارائه کمک حقوقی مدنی رایگان، بشمول مشاوره و رهنمایی حقوقی، ارجاعات موثر، و وکالت حقوقی به مراجعین دارای عاید کم می‌پردازد تا به مراجعین در قسمت محافظت از فامیل، صحت و معیشت آنها کمک کند.
DeafHope
Listing Title
فعالیت DeafHope بر مقابله با خشونت خانگی و جنسی در جامعه ناشنوایان متمرکز است. ما از پناهندگان ناشنوای ساکن منطقه خلیج استقبال می‌کنیم.
Jubilee Immigration Advocates
Jubilee Immigration Advocates سازمانی غیرانتفاعی است که به ارائه خدمات رایگان و کم‌مصرف در قسمت مهاجرت، شامل مشاور حقوقی در مورد طیف وسیعی از مسائل مهاجرت، می‌پردازد.
Korean Community Center of the East Bay
رسالت KCCEB توانمندسازی مهاجرین منطقه خلیج از طریق دسترسی به امکانات تعلیمیی، خدمات، منابع و حمایت است. ما به اشخاص در قسمت دسترسی به منابع لازم در لحظات مهم زندگی کمک می‌کنیم و فرصت‌هایی برای توانمندسازی اشخاص، فامیل‌‌ها و جامعه حفظ‌الصحه و صحت فراهم می‌کنیم.
Narika
Listing Title
رسالت Narika ترویج استقلال، توانمندسازی اقتصادی و صحی زنان از طریق ارائه خدمات حمایتی، تعلیمی و وکالت محرمانه به قربانیان خشونت خانگی است که از این خدمات می‌توان به خط رهنمای محرمانه مخصوص قربانیان خشونت و بدرفتاری خانگی اشاره نمود.
STAND! For Families Free of Violence
ارائه‌دهنده سرویس مقابله با خشونت خانگی در کانتی کانتراکاستا که به اجرای پروگرام‌‌های جلوگیری، مداخله و درمان، با همکاری نهادهای اجتماعی، در قسمت ریشه‌کنی خشونت خانگی و طفل‌آزاری می‌پردازد.
W.O.M.A.N., Inc.
Listing Title
W.O.M.A.N., Inc. یک سازمان زن-محور و فمینیست است که با هدف ایجاد عدالت اجتماعی برای قربانیان خشونت خانگی فعالیت می‌کند. W.O.M.A.N. از قربانیان و عزیزان آنها در مسیر رسیدن به آرامش و ایجاد ارتباط با شبکه‌های ارزشمندی که برای پرداختن به جنبه‌های مختلف خشونت طراحی شده‌اند، حمایت می‌کند.
Afghan Coalition
«ائتلاف افغانستان» سازمان قومیتی جامعه-محوری است که، تحت نظر اتباع افغانستان، به ارائه انواع خدمات به جامعه می‌پردازد.
Catholic Charities of the East Bay (CCEB)
«خیریه‌های کاتولیک ایست‌بِی» به جوامع محروم کانتی‌های آلامدا و کانتراکاستا کمک‌رسانی می‌کند و به ارائه کمک در قسمت مسکن، خدمات حقوقی عمومی، خدمات اجتماعی، کمک‌رسانی مالی و تامین منابع، تعلیم سواد مالی، خدمات سرپناه اضطراری می‌پردازد.
Contra Costa Family Justice Center
«مرکز عدالت فامیل‌ کانتراکاستا» برای ایجاد جامعه‌ای که از توانایی تقویت امکانات صحی برای اشخاص متضرر از انواع خشونت فامیلی و قاچاق انسان برخوردار باشد، کوشش‌می‌کند. ما می‌کوشیم تا همکاران توانمند دارای اهداف مشترک را برای ایجاد شبکه جامع خدمات و کاهش موارد/جلوگیری از وقوع خشونت خانگی گرد هم آوریم.
Alameda County Family Justice Center
«مرکز عدالت فامیل کانتی آلامدا» بشمول بیش از 30 نهاد و پروگرام‌ متمرکز و بیش از 50 نهاد و پروگرام‌ پراکنده است که در قسمت ارائه خدمات به اشخاص و فامیل‌های قربانی خشونت خانگی، تجاوز و سوء‌استفاده جنسی، طفل‌آزاری، بدرفتاری با سالخوردگان و کلانسالان تحت‌تکفل، و مزاحمت، فعالیت می‌کنند. ماموریت ما تضمین امنیت، آرامش و توانمندسازی قربانیان است.
Alameda County Seal