پیمایش تعلیم عمومی

Alameda County Office of Education (ACOE)
رسالت Alameda County Office of Education (ACOE) حمایت از متعلمین از طریق ارائه، ترویج و تقویت راهبری و خدمت‌رسانی با هدف ایجاد زمینه موفقیت همیشگی برای همه اطفال و در همه مکاتب است! ACOE وظیفه نظارت بر بودیجه‌ها و پروگرام‌‌های تحصیلی منطقه را به عهده دارد و با اجرای پروگرام‌‌های تعلیمی برای متعلمین آسیب‌پذیر کانتی، به آنان کمک می‌کند. ACOE، در جایگاه نهاد راهبری، به ارائه خدمات تعلیمی و پشتیبانی به مربیان می‌پردازد و برای حمایت از مکاتب عمومی کلان با هدف ایجاد زمینه موفقیت متعلمین در جوامع پویا، کوشش می‌کند.
Californians Together
Listing Title
Californians Together برای ایجاد نظامی تعلیمی که بودیجه و ساختار آن زمینه دسترسی کامل تمامی اطفال به تعلیم باکیفیت و سازگار با الزامات قرن 21 را فراهم می‌کند و متعلمین را در مکاتب عمومی آماده تحصیل در کالج، کار و مشارکت مدنی می‌کند، کوشش‌می‌کند.
First 5 Alameda County
First 5 Alameda County به اطفال کمک می‌کند تا در مهم‌ترین مرحله رشد خود صحتمند و آماده یادگیری بمانند.
Pleasanton Unified School District (PUSD)
در پی رساندن کیفیت یادگیری متعلمین خود به استندردهای تحصیلی سختگیرانه و آماده‌سازی آنها برای موفقیت در آینده و تبدیل نمودن آنها به شهروندان آگاه، سازنده و مسئولیت‌پذیر است.
Dublin Unified School District (DUSD)
«حوزه تعلیمی متحد دوبلین» (DUSD) خود را مکلف به تامین محیط یادگیری با امکان تعلیم کامل زبان انگلیسی و دسترسی به پروگرام‌ تعلیمی هسته، از طریق استفاده از استراتژی‌ها و مطالب تعلیمی قابل‌فهم، می‌داند.
San Lorenzo Unified School District
متشکل از نُه مکتب ابتداییه، سه مکتب متوسطه و چهار لیسه در منطقه غیررسمی کانتی آلامدا بین شهرهای سن‌لئاندرو و هیوارد، است.
West Contra Costa Unified School District
حوزه تعلیمی متحد غرب کانتراکاستا (WCCUSD) شهرهای ال‌سریتو، ریچموند، سن‌پابلو، پینول، و هرکولس و مناطق غیررسمی بی‌ویو-مانتالوین مانور، ارتفاعات ریچموند شرقی، ال‌سوبرانته، کنزینگتون، ریچموند شمالی و تارا هیلز را پوشش می‌دهد.

«ما با ارائه خدمات تعلیمی باکیفیت امکان ایجاد تحولات مثبت در زندگی، تقویت جامعه و مشارکت فعال در جوامع متنوع و جهانی را برای همه متعلمین فراهم می‌کنیم.»
Fremont Unified School District (FUSD)
منابع حوزه تعلیمی متحد فرمونت (FUSD).
Mt. Diablo Unified School District (MDUSD)
وظیفه بخش خدمات تعلیم زبان انگلیسی حوزه تعلیمی متحد مانت‌دیابلو اجرای پروگرام‌‌های غنی، هدفمند و کارآمد برای متعلمین لسان انگلیسی با هدف تضمین موفقیت همه متعلمین است.
New Haven Unified School District (NHUSD)
«مرکز فامیل شهر یونیون»، به‌عنوان سازمان مرجع بیش از 40 نهاد منطقوی، از فامیل‌های جدیدالوارد برای ارائه نظام یکپارچه مراقبت حمایت می‌کند.
Newark Unified School District (NUSD)
ما خود را مکلف به حمایت از متعلمین چندزبانی، در همه سطوح و همه مراحل پروسه پیشرفت، می‌دانیم.
Hayward Unified School District (HUSD)
اداره متعلمین چندزبانی حوزه تعلیمی متحد هیوارد به ارائه حمایت مستمر از پروگرام‌‌های منطقوی که برای متعلمینی با زبان اصلی غیر انگلیسی طراحی شده است، می‌پردازد.
Oakland Unified School Districts (OUSD)
پروگرام‌ کمک‌رسانی به متعلمین پناهنده حوزه تعلیمیی متحد اوکلند (OUSD RASAP) به فامیل‌‌های مهاجر و پناهنده در قسمت ثبت‌نام اطفال در مکتب، جانمایی، و حمایت از متعلمین جدیدالوارد و فامیل‌‌های آنان، کمک می‌کند. «پروگرام‌ پناهندگان و پناه‌جویان» به شناسایی، حمایت، و رهگیری وضعیت متعلمین پناهنده جدیدالوارد، ارائه خدمات اساسی در قسمت تسهیل هم‌آمیزی در مکتب و ایجاد شرایط موفقیت تحصیلی، می‌پردازد.
Oakland International High School
در لیسه بین‌المللی اوکلند، هیچ متعلمی ناشناس نیست. هر سطح دوره تعلیمی فقط 100 متعلم دارد. اندازه کوچک و ساختار گروپی ما امکان رشد فردی، پیشرفت و موفقیت متعلمین را فراهم می‌کند. متعلمین، در دو سال نخست حضور در لیسه بین‌المللی اوکلند، زیر نظر یک گروپ ثابت 5-نفره از معلمین درس می‌خوانند. متعلمین سالهای سوم و چهارم، از فرصت کارآموزی و ارائه خدمات اجتماعی در محیط‌های مختلف، از شرکت‌ها تا ادارات دولتی و سازمان‌های اجتماعی، مستفید می‌شوند.  همه متعلمین در آکادمی چندرسانه‌ای California Partnership که مهارت‌های تخنیکی مورد ضرورت محصلین کالج و شاغلان قرن 21 را تعلیم می‌دهد، اشتراک می‌کنند.
Alameda County Seal