اتحاد و همکاری

Afghan Health Leadership Consortium (Afghan Coalition)
Afghan Health Leadership Consortium پروگرامی است که ائتلاف افغانستان در فرمونت اجرا می‌کند. موضوعات صحی که در جلسات مطرح می‌شود مختص جامعه افغانستان و متمرکز بر نقش ارائه‌دهندگان خدمات، مربیان و راهبران اجتماعی است. بعد از وقوع بحران در افغانستان، کنسرسیوم فعالیت خود را بر مسائل مرتبط بر ضروریات و مشکلات جدیدالواردان و یافتن راهکارهای رفع این ضروریات خاص متمرکز کرد.
Asian Pacific Islander Community Collaborative (APICC)
Asian Pacific Islander Community Collaborative (APICC) مجموعه‌ای متشکل از بیش از 30 سازمان جامعه-محور ویژه جمعیت جزیره‌نشین آسیا اقیانوس آرام (API) است که خدمات خود را به «منطقه سرپرستی 5» ارائه می‌کند. این مجموعه در دسمبر 2002 به‌وسیله Keith Carson، سرپرست کانتی آلامدا، تاسیس شد. APICC خدمات سازگار با الزامات زبانی و فرهنگی را در سطح کانتی به امریکایی‌های عضو جمعیت جزیره‌نشین آسیا اقیانوس آرام ارائه می‌کند. تمرکز ما بر امور دسترسی زبانی، اشتغال، و خدمات اجتماعی است و ما با سازمان‌های جامعه-محور، سازمان‌های مذهبی، و کسب‌وکارهای خدمت‌رسان به جوامع API همکاری می‌کنیم.
AYPAL
Listing Title
AYPAL سازمان فعال در حوزه توسعه مدیریت، سازمان‌دهی اجتماعی و ایجاد همبستگی است که حفظ صحت، امنیت و پیشرفت جوامع را پیگیری می‌کند و به فامیل‌های دارای عاید کم و مهاجر و پناهنده اهل جزایر آسیا/اقیانوس آرام ساکن اوکلند کمک می‌کند.
California Health Collaborative
California Health Collaborative خود را مکلف به رسیدگی به ضروریات حفظ‌الصحوی مردم کالیفرنیا، با تاکید ویژه بر جوامع محروم با دسترسی محدود به منابع یا اشخاص دچار موانع مرتبط با فرهنگ، زبان، عاید، تحصیلات، جنسیت، جغرافیا یا وضعیت مهاجرت، می‌داند.
Californians Together
Listing Title
Californians Together برای ایجاد نظامی تعلیمی که بودیجه و ساختار آن زمینه دسترسی کامل تمامی اطفال به تعلیم باکیفیت و سازگار با الزامات قرن 21 را فراهم می‌کند و متعلمین را در مکاتب عمومی آماده تحصیل در کالج، کار و مشارکت مدنی می‌کند، کوشش‌می‌کند.
Coalition for Humane Immigrant Rights – Los Angeles (CHIRLA)
CHIRLA از حقوق مهاجرین دفاع می‌کند و سرک‌‌ها، محکمه ها و مجاری تصمیم‌گیری را به عرصه پلان‌گذاری، تعلیم و دفاع از مهاجرین و پناهندگان تبدیل نموده است.
Contra Costa Immigrant Rights Alliance (CCIRA)
CCIRA ائتلافی از سازمان‌های اجتماعی، مذهبی، حمایتی و مهاجر-محور است که برای ایجاد پلتفرم اقدامات حمایتی به‌وسیله گروپی از فعالان کانتی کانتراکاستا شکل گرفت. CCIRA، با تکیه بر تجربه و کارآیی سازمان‌های محلی و منطقوی، برای اجرای کارزارهای گروپی در مسیر جلب مشارکت اجتماعی برای حمایت از مهاجرین کوشش‌ می‌کند.
East Bay Refugee and Immigrant Forum (EBRIF)  
The East Bay Refugee and Immigrant Forum (EBRIF) ائتلافی شامل بیش از 30 سازمان جامعه‌محور و نهاد خدمت‌رسان به پناهندگان، پناه‌جویان و مهاجرین ساکن ایست‌بِی سان-فرانسیسکو است.
SF-CAIRS
Listing Title
ائتلافی از سازمان‌های پوشش‌دهنده جامعه پناه‌جویان، مهاجرین و پناهندگان و ارائه‌دهندگان خدمات به این اشخاص است.
Stand Together Contra Costa
یک طرح واکنش سریع، خدمات حقوقی، و تعلیم همگانی است که با هدف گسترش ایمنی و عدالت برای فامیل‌‌های مهاجر کانتی کانتراکاستا اجرا می‌شود.
Contra Costa API Coalition
«ائتلاف API کانتراکاستا» ائتلافی میان-بخشی، چندفرهنگی و چندقومیتی است که بر ایجاد و تقویت منابع و فرصت‌ها برای AAPI و دیگر اعضای جامعه کانتراکاستا متمرکز شده است.
The San Mateo Office of Community Affairs
زیرمجموعه «دفتر اجرایی کانتی» که به‌عنوان رابط بین ادارات کانتی و اشخاص جامعه در قسمت تسهیل تبادل معلومات، گرفتن فیدبک‌، و ارائه خدمات مهاجرتی به ساکنان عمل می‌کند.
California Collaborative for Immigrant Justice
CCIJ اهدافی فراتر از ارائه خدمات حقوقی رایج دارد و از رویکردهای نوآورانه در قسمت آزادسازی و توانمندسازی مهاجرین بازداشت‌شده و جوامع آنان حمایت می‌کند. ما از امکانات هماهنگ‌سازی، حمایت و خدمات حقوقی برای دفاع از آزادی مهاجرین بازداشت‌شده در کالیفرنیا استفاده می‌کنیم.
Refugee & Immigrant Forum of Santa Clara County
با همکاری، تبادل منابع و ارتقای سطح آگاهی عمومی، زمینه هم‌آمیزی موفق پناهندگان و مهاجرین در جوامع محلی را فراهم می‌کند. به‌مدت بیش از 30 سال، «مرکز پناهندگان و مهاجرین» عملکرد موفقی در قسمت کمک‌رسانی به جمعیت جدیدالواردان، حمایت از هم‌آمیزی کامل آنان در جامعه ما، و ترویج خدمات مناسب برای پیشبرد خودکفایی داشته است.
Alameda County Seal