حمایت از سالخوردگان

Asian Community Wellness Program – North Alameda County (Korean Community Center of the East Bay)
Asian Community Wellness Program (ACWP) به ارائه کمک‌ در قسمت حفظ‌الصحه و صحت روان، اطلاع‌رسانی، تعلیم، رهنمایی، ننگ‌زدایی، خدمات مشاوره و حمایت در امور مدیریت دوسیه به اتباع شرق آسیا (چینایی، مغول، کوریایی، جاپانی) و دیگر اعضای جامعه آسیا و اقیانوس آرام (API) ساکن شمال کانتی آلامدا می‌پردازد. ضمناً، ACWP خدمات مبتنی بر الزامات فرهنگ و تروما و امکانات دسترسی به منابع همگانی، بدون پوشش بیمه، را ارائه می‌کند.
Asian Pacific Islander Legal Outreach (API Legal Outreach)
Asian Pacific Islander Legal Outreach (API Legal Outreach) سازمانی غیرانتفاعی است که در قسمت توسعه، توانمندسازی و خود-اتکایی جامعه از طریق ارائه خدمات حقوقی، اجتماعی و تعلیمی، با مراعات الزامات فرهنگی، فعالیت می‌کند. رسالت API Legal Outreach خدمات وکالت حقوقی با مراعات الزامات فرهنگی و زبانی، و نیز ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی به بخشهای محروم جامعه، شامل زنان دارای عاید کم، سالخوردگان، مهاجرین جدیدالوارد و جوانان است.
Center for Elders' Independence
Center for Elders’ Independence (CEI) به اشخاص کمک می‌کند تا، به‌جای آسایشگاه، در خانه خود زندگی کنند. اگر 55 سال یا بیشتر دارید، دچار مشکلات جسمی متعدد هستید و برای پرداختن به فعالیت‌های روزمره به کمک ضرورت دارید، CEI ممکن است بتواند ضروریات شما را برآورده کند.
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI)
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI) به پناهندگان و مهاجرین آسیب‌دیده از جنگ، شکنجه، نسل‌کشی یا دیگر حوادث فاجعه‌بار کمک می‌کند تا امکان ارتقای سطح صحت عاطفی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم گردد.
Clipper
Listing Title
تکیت همه‌کاره که امکان پرداخت کرایه و دسترسی به خدمات تعدادی از همکاران ترانسپورت مانند BART، AC Transit، MUNI و... از طریق یک کارت قابل چارج یا پروگرام‌ کاربردی، را فراهم می‌کند. جوانان، سالخوردگان و اشخاص دچار معلولیت می‌توانند از مزایای تخفیف کرایه و تکیت تخفیف‌دار مستفید شوند.
Hong Lok Senior Centers (Family Bridges) 
Hong Lok Senior Center of Family Bridges محیطی امن و خوشایند برای سالخوردگان ایجاد کرده‌ است تا امکان تقویت روابط اجتماعی، اشتراک در فعالیت‌های انگیزه‌بخش و افزایش توانایی زندگی مستقل برای آنها فراهم گردد.
Korean Community Center of the East Bay
رسالت KCCEB توانمندسازی مهاجرین منطقه خلیج از طریق دسترسی به امکانات تعلیمیی، خدمات، منابع و حمایت است. ما به اشخاص در قسمت دسترسی به منابع لازم در لحظات مهم زندگی کمک می‌کنیم و فرصت‌هایی برای توانمندسازی اشخاص، فامیل‌‌ها و جامعه حفظ‌الصحه و صحت فراهم می‌کنیم.
Vietnamese American Community Center of the East Bay (VACCEB)
رسالت VACCEB رسیدگی به ضروریات پناهندگان و مهاجرین در جوامع دورافتاده و محروم است. ما این هدف را از طریق ارائه خدمات متنوع تعلیمیی، فرهنگی و اجتماعی در مسیر تقویت خودکفایی اقتصادی و هم‌آمیزی در جامعه امریکا پیگیری می‌کنیم.
Alameda County Social Services Agency
اداره خدمات اجتماعی (SSA) کانتی آلامدا خدمات ابتدایی شبکه امنیتی را به اطفال، فامیل‌‌ها و کلانسالان در معرض خطر ارائه می‌کند. SSA خدمات خود را از طریق بخشهای اداری و عملیاتی -خدمات کلانسالان و سالخوردگان، خدمات طفل و فامیل‌، و اداره نیروی کار و مزایا- ارائه می‌کند. SSA بعضی از «پروگرام‌‌های مزایای شبکه امنیتی عمومی»، مانند CalWORKS، CalFRESH، MediCal، کمک نقدی پناهندگان، کمک عمومی، منابع مقابله با خشونت خانگی، اشتغال و خدمات/ارجاعات حمایتی تعلیم مسلکی، و سرویس سرپناه اضطراری، را ارائه می‌کند. جایگاه هماهنگ‌کننده پناهندگان کانتی.
County of Santa Clara Social Services Agency
اداره خدمات اجتماعی (SSA) کانتی سانتا-کلارا خدمات ابتدایی شبکه امنیتی را به اطفال، فامیل‌‌ها و کلانسالان در معرض خطر ارائه می‌کند. SSA خدمات خود را بصورت یکپارچه از طریق چهار مرکز اصلی ارائه می‌کند. اینها عبارت‌اند از دفتر اداره، بخش خدمات سالخوردگان و کلانسالان، بخش خدمات اشتغال و مزایا و بخش خدمات فامیل‌ و اطفال.
City Taxi Scrip
پول کاغذی موقت مخصوص اشخاصی که East Bay Paratransit ازکارافتادگی آنها را تایید نموده است، و اشخاص حداقل 70 ساله‌ای که عاید آنها از 30% میانگین عاید منطقه فراتر نمی‌رود.
Eden I & R, Inc.
Listing Title
نمبر تلیفون محرمانه غیر اضطراری با نمایندگان چند-زبانه که بصورت 24-ساعته و در 7 روز هفته در دسترس هستند و خدمات ارجاع به مراکز تامین مسکن ارزان‌قیمت، سرپناه اضطراری، و شبکه امنیت را به ساکنان کانتی آلامدا ارائه می‌کنند.
Alameda County Family Justice Center
«مرکز عدالت فامیل کانتی آلامدا» بشمول بیش از 30 نهاد و پروگرام‌ متمرکز و بیش از 50 نهاد و پروگرام‌ پراکنده است که در قسمت ارائه خدمات به اشخاص و فامیل‌های قربانی خشونت خانگی، تجاوز و سوء‌استفاده جنسی، طفل‌آزاری، بدرفتاری با سالخوردگان و کلانسالان تحت‌تکفل، و مزاحمت، فعالیت می‌کنند. ماموریت ما تضمین امنیت، آرامش و توانمندسازی قربانیان است.
Alameda County Seal