غذا

CalFresh
Listing Title
CalFresh – با عنوان فدرال Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) به اشخاص و فامیل‌‌های دارای عاید کم یا بدون عاید کمک‌مصرف ماهانه خرید غذای سالم ارائه می‌کند.
DreamCatcher Youth Services
DreamCatcher Youth Services یک سرپناه غیرانتفاعی مخصوص جوانان است و برای نوجوانان گروپ‌ سنی 13-18 که دچار بی‌خانمانی یا قربانی قاچاق انسان شده‌اند، و برای جوانان 18 الی 24 ساله که بی‌خانمان هستند، سرپناه اضطراری فراهم می‌کند.
Housing Solutions (Bay Area Community Services)
Housing First، از پروگرام‌‌های «خدمات اجتماعی منطقه خلیج»، بر این باور است که یافتن مسکن گام نخست در مسیر بهبود کیفیت زندگی است. بعد از برآورده ساختن ضروریات ابتدایی (غذا و سرپناه) اشخاص، می‌توانیم به مشکلات صحت رفتاری و جسمی، سوء‌مصرف مواد مخدر، اشتغال و... بپردازیم. تک‌تک اشخاص تحت‌پوشش BACS از همه امکانات لازم برای رسیدن به مسکن باثبات و مطمئن مستفید می‌شوند.
Street Level Health Project (SLHP)
Street Level Health Project (SLHP) یک مرکز اجتماعی مستقر در اوکلند است که برای ارتقای سطح صحت مهاجرین دارای پوشش بیمه ناقص، بدون بیمه، و جدیدالوارد کانتی آلامدا کوشش‌می‌کند.
oakland lgbtq center
این مرکز اجتماعی LGBT به ارائه رویدادهای اجتماعی، پروگرام‌‌های تعلیمی، پروگرام‌‌های صحی و خدمات مشاوره می‌پردازد. برای جوانان، اشخاص همجنس‌باز، اشخاص دوجنسی و اشخاص تراجنسی گروپ‌های حمایتی در نظر گرفته شده است. پروگرام‌‌های تعلیمی و ورکشاپ‌‌هایی برای کاریابی نیز برگزار می‌شود. خدمات صحی، صنوف‌ هنری، صنوف‌ یوگا و خدمات صحت روان بصورت رایگان ارائه می‌شود.
Vietnamese American Community Center of the East Bay (VACCEB)
رسالت VACCEB رسیدگی به ضروریات پناهندگان و مهاجرین در جوامع دورافتاده و محروم است. ما این هدف را از طریق ارائه خدمات متنوع تعلیمیی، فرهنگی و اجتماعی در مسیر تقویت خودکفایی اقتصادی و هم‌آمیزی در جامعه امریکا پیگیری می‌کنیم.
Catholic Charities of Yolo-Solano, Inc.
Catholic Charities of Yolo-Solano با همکاری جوامع مختلف و با ارائه خدمات به مستمندان و ضعیفان، بشمول خدمات غذا و تغذیه، خدمات مهاجرت و خدمات مربوط به حوادث طبیعی، از آرمان حضرت مسیح پیروی می‌کند و ترویج شرافت انسانی و پیشبرد عدالت اجتماعی را دنبال می‌کند.
San Francisco-Marin Food Bank
اقدامات ما بر توزیع عاجل غذا در کنار اجرای استراتژی‌های دراز مدت برای رسیدگی به مشکل گرسنگی و توانمندسازی همسایگان نیازمند متمرکز است.
Category
Alameda County Community Food Bank
بانک غذا همگانی کانتی آلامدا» سازمانی غیرانتفاعی است که وظیفه تامین ضرورت ذخیره‌گاه های غذا و نوانخانه‌های کالیفرنیا را به عهده گرفته است.
Category
Eden I & R, Inc.
Listing Title
نمبر تلیفون محرمانه غیر اضطراری با نمایندگان چند-زبانه که بصورت 24-ساعته و در 7 روز هفته در دسترس هستند و خدمات ارجاع به مراکز تامین مسکن ارزان‌قیمت، سرپناه اضطراری، و شبکه امنیت را به ساکنان کانتی آلامدا ارائه می‌کنند.
Contra Costa County Employment & Human Services’ CalFresh page
پروگرام‌ CalFresh می‌تواند بودیجه غذایی شما را برای تهیه غذاهای سالم و مغذی افزایش دهد. این پروگرام‌ مزایای الکترونیک ماهانه (مشابه کارت اعتباری بانک) صادر می‌کند که می‌توان از آن برای تهیه بیشتر مواد غذایی، مانند نان، غلات، میوه، ترکاری، گوشت و ماهی در بسیاری از بازارها، فروشگاه‌ها و بازارهای زراعتی استفاده کرد.
Category
Food Bank Distribution Sites by County
فهرست لینک‌های مربوط به مراکز توزیع غذا برحسب کانتی.
Alameda County Food Bank Distribution Locations
مراکز توزیع غذا در کانتی آلامدا.
Category
Muslim Community Center-East Bay
مرکز اجتماعی مسلمانان (MCC) - ایست‌بِی ما پروگرام‌‌های تقویت معنوی و توانمندسازی جوانان را با تمرکز بر سرگرمی و الهام‌بخشی، ارائه می‌کنیم. ما می‌کوشیم که محیطی فامیل‌-پسند که زمینه‌ساز میانه‌روی، خلاقیت و مشارکت اجتماعی باشد، ایجاد کنیم. ما یک مسجد مسئولیت‌پذیر، آینده‌نگر، دوستدار محیط‌زیست و پذیرنده اشخاص با ضروریات ویژه هستیم.
Alameda County Seal