فعالیت‌های داوطلبانه و اهداف کمک

The 5ive Pillars
Listing Title
سازمانی که به‌وسیله اتباع افغانستان-امریکا برای ایجاد زمینه اسکان مهاجرین جدیدالوارد در کالیفرنیای شمالی مدیریت می‌شود.
At Home Humanitarian
Listing Title
At Home Humanitarian یک کوشش مردمی و متمرکز بر هم‌آمیزی اجتماعی پناهندگان، پناه‌جویان و مهاجرین و ایجاد زمینه رواداری و تفاهم در جوامع جدید است. فعالیت اصلی ما بر ارتقا از طریق رهنمایی، رویدادهای فرهنگ‌پذیری اجتماعی و ارائه فرصت‌های فوق‌پروگرام‌ متمرکز است. رهنمایی، سیاحت و تعلیم.
Burma Refugee Families & Newcomers
Burma Refugee Families & Newcomers (BRFN) به حمایت و توانمندسازی پناهندگان همه گروپ‌های قومی اهل برمه و دیگر کشورها که ساکن منطقه خلیج سان-فرانسیسکو و حومه هستند می‌پردازد. BRFN ارائه‌دهنده و حامی خدمات حمایت اجتماعی مبتنی بر الزامات فرهنگی و زبانی، مانند تعلیم زبان، رفاه اجتماعی، تعلیم، خدمات معالجه جسم و روان، اشتغال، مسکن و ایجاد و حفظ پیوندهای فرهنگی است.
Church World Service
Listing Title
Church World Service (CWS) به پناهندگان، مهاجرین و پناه‌جویان شمال کالیفرنیا خدمت‌رسانی می‌کند. دفتر CWS در Walnut Creek به پناهندگان در قسمت اسکان، ایجاد روابط پایدار در جامعه و تامین ضروریات اساسی در سبک زندگی پایدار کمک می‌کند. CWS NorCal چندین پروگرام‌ را برای خدمت‌رسانی به اطفال بی‌سرپرستی که عمدتاً از مرز جنوبی وارد کشور می‌شوند، و نیز اشخاص و فامیل‌‌های پناهنده، مهاجر و پناه‌جو اجرا می‌کند.
Refugee & Immigrant Transitions
به ارائه تعلیم رایگان، جلب مشارکت فامیل‌ها، و اجرای پروگرام‌‌های راهبری اجتماعی می‌پردازد. محصلین به دلیل جنگ، خشونت، آزار یا فشار اقتصادی از ما درخواست کمک کرده‌اند.
United Afghan Association
حمایت از/مطرح نمودن خواسته‌های مردم افغانستان و کمک‌رسانی به مهاجرین افغانستانی برای اسکان در شمال کالیفرنیا را دنبال می‌کند.
Jewish Family & Community Services East Bay
Jewish Family & Community Services East Bay (JFCS East Bay) یک سازمان جامعه-محور با قابلیت ارائه خدمات مستقیم اجتماعی و انسانی است که از همه ساکنان کانتی‌های آلامدا و کانتراکاستا، صرف‌نظر از سن، نژاد و مذهب، پشتیبانی می‌کند.
Jewish Family Services Silicon Valley
JFS SV سالانه به بیش از 400 پناهنده که، اخیراً بیشتر آنها را اتباع افغانستان و اوکراین تشکیل می‌دهند، خدمات اسکان، تخنیکی-حرفوی و اشتغال ارائه می‌دهد.
International Rescue Committee – Oakland
پروگرام‌‌های «کمیته بین‌المللی نجات (IRC) در اوکلند برای فراهم نمودن زمینه پیشرفت شما، منحیث مهاجر، در جامعه امریکا، و ثبت‌نام طفل‌تان در مکتب، دستیابی شما، منحیث شخص کلانسال، به خودکفایی از طریق اشتغال یا راه‌اندازی کسب‌وکار، یا ارائه خدمات صحی ضروری به فامیل‌‌ها برای رفع صدمات ناشی از تروما یا مریضی، طراحی می‌شوند. اگر نیازمند کمک باشید، IRC به شما در قسمت بازسازی زندگی و کسب توانایی کنترول آینده در جامعه جدید کمک می‌کند.
Alameda County Seal