تعلیمی و رهنمایی تخنیکی

Afghan Health Leadership Consortium (Afghan Coalition)
Afghan Health Leadership Consortium پروگرامی است که ائتلاف افغانستان در فرمونت اجرا می‌کند. موضوعات صحی که در جلسات مطرح می‌شود مختص جامعه افغانستان و متمرکز بر نقش ارائه‌دهندگان خدمات، مربیان و راهبران اجتماعی است. بعد از وقوع بحران در افغانستان، کنسرسیوم فعالیت خود را بر مسائل مرتبط بر ضروریات و مشکلات جدیدالواردان و یافتن راهکارهای رفع این ضروریات خاص متمرکز کرد.
Black Alliance for Just Immigration (BAJI)
Black Alliance for Just Immigration (BAJI) به تعلیمی و جلب مشارکت جوامع افریقایی-امریکایی و مهاجر سیاه‌پوست برای سامان‌دهی و دفاع از عدالت نژادی، اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد. در سطح محلی و منطقوی، BAJI به ارائه تعلیمی و کمک تخنیکی به سازمان‌های همکار در قسمت تقویت مهارت‌های راهبری، همکاری با سازمان‌های مذهبی برای بهره‌گیری از نیروی معنوی آنها، و اجرای پروگرام‌‌های پویای گفتگو با اشخاص افریقایی-امریکایی و مهاجرین سیاه‌پوست برای شناخت بهتر مسائل نژادی، هویت‌های متنوع، نژادپرستی، مهاجرت و جهانی‌سازی می‌پردازد.
Bridging Refugee Youth and Children’s Services (BRYCS)
یBridging Refugee Youth and Children’s Services (BRYCS) در پی تقویت ظرفیت سازمان‌های خدمت‌رسان به پناه‌جویان و اشخاص آسیب‌پذیر در سراسر ایالات‌متحده، با هدف توانمندسازی آنان و تضمین موفقیت پروسه توسعه برای اطفال، جوانان و فامیل‌‌های پناهنده است.
Building Skills Partnership
Building Skills Partnership (BSP) کیفیت زندگی کارگران خدماتی خانه، شاغل در بخشهای دارای عاید کم، و فامیل‌‌های آنان را بهتر کرده است. کارگران خدماتی خانه شامل سرایدار، مامور امنیتی، کارگران نگهداری و سرپرستی، کارگران استدیوم، ورزشگاه و میدان‌هوایی، و دیگر کارگران ارائه‌دهنده خدمات مهم به ساختمان‌های کالیفرنیا می‌شود. پروگرام‌‌های BSP سالانه بیش از 5,500 نفر را از طریق ارائه خدمات و تعلیم مستقیم، و 20,000 نفر را از طریق مشارکت کمک‌رسانی ترکیبی و خدمات آنلاین، تحت‌ پوشش قرار می‌دهد. این پروگرام‌‌ها بر توسعه نیروی کار، پذیرش مهاجرین، و پیشبرد اجتماعی متمرکز است. این سازمان پروگرام‌‌های حرفوی و تحصیلی را با هدف ایجاد زمینه موفقیت فردی و حرفوی کارگران اجرا می‌کند.
East Bay Refugee and Immigrant Forum (EBRIF)  
The East Bay Refugee and Immigrant Forum (EBRIF) ائتلافی شامل بیش از 30 سازمان جامعه‌محور و نهاد خدمت‌رسان به پناهندگان، پناه‌جویان و مهاجرین ساکن ایست‌بِی سان-فرانسیسکو است.
Refugee Housing Solutions
به ارائه پشتیبانی تخنیکی در قسمت مسکن به کاروران اسکان، صاحب‌خانه‌ها و مدیران املاک، پناهندگان، و داوطلبان سراسر ایالات متحده می‌پردازد و با این فعالان در قسمت توسعه و اجرای استراتژی‌های منسجم برای ارتقای سطح دسترس‌پذیری و کاهش قیمت مسکن همکاری می‌کند.
African Communities Program (Partnerships for Trauma Recovery)
«پروگرام‌ جوامع افریقایی» به پیامدهای روان-اجتماعی تروما در میان بازماندگان خارجی نقض حقوق بشر، با ارائه خدمات صحت روان، کمک‌رسانی، تعلیم فنی-حرفوی و حمایت پالیسیی، ضمن مراعات الزامات فرهنگی، توجه به موضوع تروما، و الزامات زبانی، رسیدگی می‌کند.
Asian Resource Network (Diversity in Health Training Institute)
«شبکه کمک‌رسانی آسیا» (Asian Resource Network) ارتباط فامیل‌های ساکن منطقه خلیج را با ارائه‌دهندگان سرویس «عقب‌ماندگی‌های ذهنی و رشدی» (IDD) برقرار می‌کند.
Alameda County Seal