ملحق شدن دوباره به فامیل

African Advocacy Network
African Advocacy Network (AAN) سازمان غیرانتفاعی مستقر در سان-فرانسیسکو است که در سال 2009 برای خدمت‌رسانی به جمعیت روزافزون مهاجرین افریقایی و افریقایی-کاراییبی شکل گرفت. AAN به ارائه خدمات حقوقی مهاجرت، خدمات مدیریت دوسیه و خدمات هم‌آمیزی اجتماعی، بربنیاد الگوی خاص «کارگزاری فرهنگی» می‌پردازد.
Reconnecting Families Program (American Red Cross)
صلیب سرخ و گروپ‌های صلیب سرخ، به‌عنوان کلانترین شبکه بشردوستانه دنیا، اعضای فامیل‌‌هایی را که بر اثر بحران‌های بین‌المللی از یکدیگر دور افتاده‌اند، به هم می‌رسانند.
Oasis Legal Services
به ارائه مشاوره حقوقی در قسمت پناهندگی، اقامت، شهروندسازی، VAWA و دعاوی فامیلی مربوط به جوامع مهاجرین LGBTQIA+ می‌پردازد.
American Red Cross Bay Area Chapter
«صلیب سرخ امریکا شعبه منطقه خلیج» به ارائه خدمات اضطراری مانند پیام‌رسانی اضطراری، بطورمثال در زمان وقوع حوادث طبیعی، می‌پردازد و بین اعضای فامیل‌‌های جداشده از یکدیگر بر اثر جنگ های مسلحانه و دیگر بحران‌های بین‌المللی، ارتباط برقرار می‌کند.
International Rescue Committee – Oakland
پروگرام‌‌های «کمیته بین‌المللی نجات (IRC) در اوکلند برای فراهم نمودن زمینه پیشرفت شما، منحیث مهاجر، در جامعه امریکا، و ثبت‌نام طفل‌تان در مکتب، دستیابی شما، منحیث شخص کلانسال، به خودکفایی از طریق اشتغال یا راه‌اندازی کسب‌وکار، یا ارائه خدمات صحی ضروری به فامیل‌‌ها برای رفع صدمات ناشی از تروما یا مریضی، طراحی می‌شوند. اگر نیازمند کمک باشید، IRC به شما در قسمت بازسازی زندگی و کسب توانایی کنترول آینده در جامعه جدید کمک می‌کند.
Afghanistan Family Reunification – United States Department of State
این صفحه حاوی توضیحاتی درباره گزینه‌های مختلف مهاجرت برای پیوستن به فامیل است. گزینه‌ها بربنیاد شهروندی، وضعیت مهاجرت و شیوه ورود شما به ایالات متحده تدوین شده است.
Alameda County Seal