حمایت غیررسمی

Coalition for Humane Immigrant Rights – Los Angeles (CHIRLA)
CHIRLA از حقوق مهاجرین دفاع می‌کند و سرک‌‌ها، محکمه ها و مجاری تصمیم‌گیری را به عرصه پلان‌گذاری، تعلیم و دفاع از مهاجرین و پناهندگان تبدیل نموده است.
East Bay Sanctuary Covenant
پروگرام‌‌های حقوقی، اجتماعی و حمایتی East Bay Sanctuary Covenant به بسیاری از چالش‌های پیش‌روی مهاجرین می‌پردازند. ما، به کمک یکدیگر، می‌کوشیم تا مسیری برای شهروندی و تدوین پالیسی‌های مهاجرتی همدلانه‌تر بسازیم.
Filipino Advocates for Justice
Filipino Advocates for Justice (FJA، با نام سابق FAA یا Filipinos for Affirmative Action) به حمایت از حقوق مدنی مهاجرین، از طریق ارائه خدمات مستقیم، تربیت مدیر، و سامان‌دهی و پشتیبانی از مسائل مهم جامعه فیلیپینی‌ها، به‌عنوان اقلیتی قومی که از دیرباز دچار محرومیت بوده است، پرداخته است. ما به نوجوانان سن مکتب متوسطه و لیسه، کارگران دارای عاید کم در معرض سو استفاده، و مهاجرین جدیدالوارد و بدون سند خدمت‌ می‌رسانیم و به آنها در قسمت مقابله با چالش‌های زندگی در ایالات‌متحده کمک می‌کنیم.
Jubilee Immigration Advocates
Jubilee Immigration Advocates سازمانی غیرانتفاعی است که به ارائه خدمات رایگان و کم‌مصرف در قسمت مهاجرت، شامل مشاور حقوقی در مورد طیف وسیعی از مسائل مهاجرت، می‌پردازد.
Social Justice Collaborative
رسالت SJC این است که زمینه ارائه خدمات حقوقی مستقیم و وکالت حقوقی باکیفیت در محکمه، با مصرف‌ کم یا بدون مصرف‌، را برای مهاجرین دارای عاید کم، پناه‌جویان، اطفال بی‌سرپرست، جوانان و فامیل‌‌های آواره فراهم کند.
Stand Together Contra Costa
یک طرح واکنش سریع، خدمات حقوقی، و تعلیم همگانی است که با هدف گسترش ایمنی و عدالت برای فامیل‌‌های مهاجر کانتی کانتراکاستا اجرا می‌شود.
Street Level Health Project (SLHP)
پروژه بهداشت و درمان سطح خیابان Street Level Health Project (SLHP) یک مرکز اجتماعی مستقر در اوکلند است که برای ارتقای سطح صحت مهاجرین دارای پوشش بیمه کمتر، بدون بیمه، و جدیدالوارد کانتی آلامدا کوشش‌می‌کند.
Legal Finders
رهنمای کامل حقوق قانونی اشخاص غیر شهروند ساکن ایالات‌متحده، و نیز فهرست حقوقی که به اشخاص غیر شهروند تعلق نمی‌گیرد، و تعدادی از منابع حقوقی مخصوص اشخاص غیر شهروند.
California Collaborative for Immigrant Justice
CCIJ اهدافی فراتر از ارائه خدمات حقوقی رایج دارد و از رویکردهای نوآورانه در قسمت آزادسازی و توانمندسازی مهاجرین بازداشت‌شده و جوامع آنان حمایت می‌کند. ما از امکانات هماهنگ‌سازی، حمایت و خدمات حقوقی برای دفاع از آزادی مهاجرین بازداشت‌شده در کالیفرنیا استفاده می‌کنیم.
Alameda County Seal