سازمان‌های اجتماعی

The 5ive Pillars
Listing Title
سازمانی که به‌وسیله اتباع افغانستان-امریکا برای ایجاد زمینه اسکان مهاجرین جدیدالوارد در کالیفرنیای شمالی مدیریت می‌شود.
At Home Humanitarian
Listing Title
At Home Humanitarian یک کوشش مردمی و متمرکز بر هم‌آمیزی اجتماعی پناهندگان، پناه‌جویان و مهاجرین و ایجاد زمینه رواداری و تفاهم در جوامع جدید است. فعالیت اصلی ما بر ارتقا از طریق رهنمایی، رویدادهای فرهنگ‌پذیری اجتماعی و ارائه فرصت‌های فوق‌پروگرام‌ متمرکز است. رهنمایی، سیاحت و تعلیم.
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI)
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI) به پناهندگان و مهاجرین آسیب‌دیده از جنگ، شکنجه، نسل‌کشی یا دیگر حوادث فاجعه‌بار کمک می‌کند تا امکان ارتقای سطح صحت عاطفی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم گردد.
El Tímpano
Listing Title
El Tímpano -«طبل» به زبان اسپانیایی- در قسمت اطلاع‌رسانی، مشارکت و اعلان نظریات مهاجرین لاتین و مایا ساکن اوکلند و منطقه خلیج و حومه فعالیت می‌کند.
Harbor House Ministries
Harbor House Ministries به ارائه کمک در قسمت ESL، غذا، البسه و مسکن، اجرای پروگرام‌ها و خدمات مخصوص جوانان، ارائه خدمات تعلیمی، ارائه خدمات کاریابی و تعلیم مسلکی و اجرای پروگرام‌های مراقبت از طفل می‌پردازد.
The Latina Center
Listing Title
Latina Center زنان جامعه لاتین محلی را برای شناسایی مسائل مهم حفظ‌الصحوی در جامعه و تقویت توانایی‌های فردی برای رسیدگی به این مسائل صحی با راهکارهای جامعه و مبتنی بر نقاط قوت جوامع، توانمند می‌کند.
Afghan Coalition
«ائتلاف افغانستان» سازمان قومیتی جامعه-محوری است که، تحت نظر اتباع افغانستان، به ارائه انواع خدمات به جامعه می‌پردازد.
United Afghan Association
حمایت از/مطرح نمودن خواسته‌های مردم افغانستان و کمک‌رسانی به مهاجرین افغانستانی برای اسکان در شمال کالیفرنیا را دنبال می‌کند.
AHS Specialty Mental Health Prevention Program – North Alameda County (Asian Health Services)
«پروگرام‌ تخصصی جلوگیری از مشکلات روانی AHS» (SMH) به ساکنان جامعه زبانی شرق آسیا در کانتی آلامدا که در قسمت صحت روان به کمک ضرورت دارند، خدمت‌رسانی می‌کند. از این خدمات می‌توان به کمک‌رسانی اجتماعی، برگزاری ورکشاپ، مشاوره فردی و گروپی، مشاوره وقایوی و گروپ‌‌های حمایتی اشاره کرد. خدمات بصورت رایگان ارائه می‌شود. خدمات ما از پشتیبانی «صحت رفتاری کانتی آلامدا» قانون خدمات صحت روان (MHSA) برخوردار است.
Tutoring for Afghan Refugees and Immigrants
خدمات رایگان تعلیم خصوصی زبان انگلیسی و پشتیبانی تحصیلی را به متعلمین مهاجر مقاطع متوسطه و لیسه، و نیز مادران جوان، ارائه می‌کند.
Alameda County Seal