زنان

Afghan Path Towards Wellness – North Alameda County (International Rescue Committee – Oakland)
Afghan Path Towards Wellness گروپ‌های حمایتی برای کلانسالان افغانستانی ساکن شمال کانتی آلامدا تشکیل داده است. ماموریت ما ایجاد محیطی امن و سازنده برای کلانسالان افغانستانی در مسیر حرکت به سوی بهبود وضعیت صحی جسم، صحت روان و رشد فردی است.
Asian Pacific Islander Legal Outreach (API Legal Outreach)
Asian Pacific Islander Legal Outreach (API Legal Outreach) سازمانی غیرانتفاعی است که در قسمت توسعه، توانمندسازی و خود-اتکایی جامعه از طریق ارائه خدمات حقوقی، اجتماعی و تعلیمی، با مراعات الزامات فرهنگی، فعالیت می‌کند. رسالت API Legal Outreach خدمات وکالت حقوقی با مراعات الزامات فرهنگی و زبانی، و نیز ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی به بخشهای محروم جامعه، شامل زنان دارای عاید کم، سالخوردگان، مهاجرین جدیدالوارد و جوانان است.
Asian Women’s Shelter
Asian Women’s Shelter برای ریشه‌کن کردن خشونت خانگی در جوامع، از طریق تقویت استقلال اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و همه قربانیان خشونت و ظلم، کوشش می‌کند. آنها دارای یک خط رهنمای 24-ساعته رسیدگی به بحران هستند: 1-877-751-0880
Banteay Srei
Listing Title
Banteay Srei سازمان توسعه جوانان و تقویت سرمایه است که به زنان اهل آسیای جنوب‌شرقی که در معرض تجارت جنسی قرار دارند یا قربانی این تجارت شده‌اند، بصورت بی‌طرفانه کمک‌رسانی می‌کند. ما در پی تامین منابع لازم برای حمایت از پیشرفت سالم از طریق خود-توانمندسازی و استقلال هستیم.
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI)
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI) به پناهندگان و مهاجرین آسیب‌دیده از جنگ، شکنجه، نسل‌کشی یا دیگر حوادث فاجعه‌بار کمک می‌کند تا امکان ارتقای سطح صحت عاطفی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم گردد.
Filipino Advocates for Justice
Filipino Advocates for Justice (FJA، با نام سابق FAA یا Filipinos for Affirmative Action) به حمایت از حقوق مدنی مهاجرین، از طریق ارائه خدمات مستقیم، تربیت مدیر، و سامان‌دهی و پشتیبانی از مسائل مهم جامعه فیلیپینی‌ها، به‌عنوان اقلیتی قومی که از دیرباز دچار محرومیت بوده است، پرداخته است. ما به نوجوانان سن مکتب متوسطه و لیسه، کارگران دارای عاید کم در معرض سو استفاده، و مهاجرین جدیدالوارد و بدون سند خدمت‌ می‌رسانیم و به آنها در قسمت مقابله با چالش‌های زندگی در ایالات‌متحده کمک می‌کنیم.
Jubilee Immigration Advocates
Jubilee Immigration Advocates سازمانی غیرانتفاعی است که به ارائه خدمات رایگان و کم‌مصرف در قسمت مهاجرت، شامل مشاور حقوقی در مورد طیف وسیعی از مسائل مهاجرت، می‌پردازد.
Korean Community Center of the East Bay
رسالت KCCEB توانمندسازی مهاجرین منطقه خلیج از طریق دسترسی به امکانات تعلیمیی، خدمات، منابع و حمایت است. ما به اشخاص در قسمت دسترسی به منابع لازم در لحظات مهم زندگی کمک می‌کنیم و فرصت‌هایی برای توانمندسازی اشخاص، فامیل‌‌ها و جامعه حفظ‌الصحه و صحت فراهم می‌کنیم.
La Clínica de la Raza
La Clínica در قسمت ارائه خدمات صحی چندزبانی، دسترس‌پذیر و کامل در ایست‌بِی فعال است و مریضان، با هر سطح عاید و با هر وضعیت بیمه، می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.
La Cocina 
Listing Title
La Cocina سازمانی غیرانتفاعی است که در قسمت رفع مشکلات برابری در قسمت مالکیت کسب‌وکار برای زنان، مهاجرین و اشخاص رنگین‌پوست فعالیت می‌کند. ما فضای آشپزخانه تجاری ارزان‌قیمت برای کارآفرینان مستعد فراهم می‌کنیم.
The Latina Center
Listing Title
Latina Center زنان جامعه لاتین محلی را برای شناسایی مسائل مهم حفظ‌الصحوی در جامعه و تقویت توانایی‌های فردی برای رسیدگی به این مسائل صحی با راهکارهای جامعه و مبتنی بر نقاط قوت جوامع، توانمند می‌کند.
Narika
Listing Title
رسالت Narika ترویج استقلال، توانمندسازی اقتصادی و صحی زنان از طریق ارائه خدمات حمایتی، تعلیمی و وکالت محرمانه به قربانیان خشونت خانگی است که از این خدمات می‌توان به خط رهنمای محرمانه مخصوص قربانیان خشونت و بدرفتاری خانگی اشاره نمود.
Refugee Reproductive Health Network (ReproNet)
ReproNet ایجاد ارتباطات مطمئن بین زنان مهاجر و سازمان‌ها، مراکز علمی و اعضای جامعه را دنبال می‌کند. این ارتباطات زمینه‌ساز ایجاد طرحی مبتنی بر تحقیقات مریض-محور خواهد شد و به اقدامات SRH در حوزه زنان مهاجر اولویت خواهد بخشید.
STAND! For Families Free of Violence
ارائه‌دهنده سرویس مقابله با خشونت خانگی در کانتی کانتراکاستا که به اجرای پروگرام‌‌های جلوگیری، مداخله و درمان، با همکاری نهادهای اجتماعی، در قسمت ریشه‌کنی خشونت خانگی و طفل‌آزاری می‌پردازد.
W.O.M.A.N., Inc.
Listing Title
W.O.M.A.N., Inc. یک سازمان زن-محور و فمینیست است که با هدف ایجاد عدالت اجتماعی برای قربانیان خشونت خانگی فعالیت می‌کند. W.O.M.A.N. از قربانیان و عزیزان آنها در مسیر رسیدن به آرامش و ایجاد ارتباط با شبکه‌های ارزشمندی که برای پرداختن به جنبه‌های مختلف خشونت طراحی شده‌اند، حمایت می‌کند.
Asian Immigrant Women Advocates
«حامیان مهاجرین زن آسیایی» (AIWA) عمدتاً توسعه راهبری گروپی زنان و جوانان مهاجر کم‌عاید برای ایجاد زمینه تغییرات سازنده در محیط زندگی و کار این اشخاص را، با تمرکز بر سه حوزه اصلی، دنبال می‌کند: تعلیم، توسعه مدیریت و اقدام گروپی.
International Rescue Committee – Oakland
پروگرام‌‌های «کمیته بین‌المللی نجات (IRC) در اوکلند برای فراهم نمودن زمینه پیشرفت شما، منحیث مهاجر، در جامعه امریکا، و ثبت‌نام طفل‌تان در مکتب، دستیابی شما، منحیث شخص کلانسال، به خودکفایی از طریق اشتغال یا راه‌اندازی کسب‌وکار، یا ارائه خدمات صحی ضروری به فامیل‌‌ها برای رفع صدمات ناشی از تروما یا مریضی، طراحی می‌شوند. اگر نیازمند کمک باشید، IRC به شما در قسمت بازسازی زندگی و کسب توانایی کنترول آینده در جامعه جدید کمک می‌کند.
Muslim Community Center-East Bay
مرکز اجتماعی مسلمانان (MCC) - ایست‌بِی ما پروگرام‌‌های تقویت معنوی و توانمندسازی جوانان را با تمرکز بر سرگرمی و الهام‌بخشی، ارائه می‌کنیم. ما می‌کوشیم که محیطی فامیل‌-پسند که زمینه‌ساز میانه‌روی، خلاقیت و مشارکت اجتماعی باشد، ایجاد کنیم. ما یک مسجد مسئولیت‌پذیر، آینده‌نگر، دوستدار محیط‌زیست و پذیرنده اشخاص با ضروریات ویژه هستیم.
Alameda County Seal