توسعه مدیریت

Asian Pacific Partners for Empowerment, Advocacy, and Leadership (APPEAL)
Asian Pacific Partners for Empowerment, Advocacy and Leadership (APPEAL) سازمانی غیرانتفاعی است که برای نایل شدن به عدالت اجتماعی و ایجاد جامعه عاری از تنباکو در بین جمعیت آسیایی-امریکایی، بومیان هاوایی و جمعیت جزیره‌نشین اقیانوس آرام (AA و NHPI) کوشش‌ می‌کند.

رسالت ما: دفاع از عدالت اجتماعی و رسیدن به برابری و توانمندسازی جمعیت آسیایی-امریکایی، بومیان هوایی و جمعیت جزیره‌نشین اقیانوس آرام از طریق حمایت و بسیج جنبش‌های محلی، و هواداری و توسعه مدیریت در قسمت مسائل حیاتی صحت عامه.
AYPAL
Listing Title
AYPAL سازمان فعال در حوزه توسعه مدیریت، سازمان‌دهی اجتماعی و ایجاد همبستگی است که حفظ صحت، امنیت و پیشرفت جوامع را پیگیری می‌کند و به فامیل‌های دارای عاید کم و مهاجر و پناهنده اهل جزایر آسیا/اقیانوس آرام ساکن اوکلند کمک می‌کند.
Banteay Srei
Listing Title
Banteay Srei سازمان توسعه جوانان و تقویت سرمایه است که به زنان اهل آسیای جنوب‌شرقی که در معرض تجارت جنسی قرار دارند یا قربانی این تجارت شده‌اند، بصورت بی‌طرفانه کمک‌رسانی می‌کند. ما در پی تامین منابع لازم برای حمایت از پیشرفت سالم از طریق خود-توانمندسازی و استقلال هستیم.
Black Alliance for Just Immigration (BAJI)
Black Alliance for Just Immigration (BAJI) به تعلیمی و جلب مشارکت جوامع افریقایی-امریکایی و مهاجر سیاه‌پوست برای سامان‌دهی و دفاع از عدالت نژادی، اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد. در سطح محلی و منطقوی، BAJI به ارائه تعلیمی و کمک تخنیکی به سازمان‌های همکار در قسمت تقویت مهارت‌های راهبری، همکاری با سازمان‌های مذهبی برای بهره‌گیری از نیروی معنوی آنها، و اجرای پروگرام‌‌های پویای گفتگو با اشخاص افریقایی-امریکایی و مهاجرین سیاه‌پوست برای شناخت بهتر مسائل نژادی، هویت‌های متنوع، نژادپرستی، مهاجرت و جهانی‌سازی می‌پردازد.
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI)
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI) به پناهندگان و مهاجرین آسیب‌دیده از جنگ، شکنجه، نسل‌کشی یا دیگر حوادث فاجعه‌بار کمک می‌کند تا امکان ارتقای سطح صحت عاطفی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم گردد.
Chinese for Affirmative Action
Chinese for Affirmative Action (CAA) از تغییرات بنیادین برای دفاع از حقوق مهاجرین، ترویج تنوع زبانی و جبران بی‌عدالتی نژادی و اجتماعی حمایت می‌کند.
Coalition for Humane Immigrant Rights – Los Angeles (CHIRLA)
CHIRLA از حقوق مهاجرین دفاع می‌کند و سرک‌‌ها، محکمه ها و مجاری تصمیم‌گیری را به عرصه پلان‌گذاری، تعلیم و دفاع از مهاجرین و پناهندگان تبدیل نموده است.
East Bay Refugee and Immigrant Forum (EBRIF)  
The East Bay Refugee and Immigrant Forum (EBRIF) ائتلافی شامل بیش از 30 سازمان جامعه‌محور و نهاد خدمت‌رسان به پناهندگان، پناه‌جویان و مهاجرین ساکن ایست‌بِی سان-فرانسیسکو است.
East Bay Sanctuary Covenant
پروگرام‌‌های حقوقی، اجتماعی و حمایتی East Bay Sanctuary Covenant به بسیاری از چالش‌های پیش‌روی مهاجرین می‌پردازند. ما، به کمک یکدیگر، می‌کوشیم تا مسیری برای شهروندی و تدوین پالیسی‌های مهاجرتی همدلانه‌تر بسازیم.
Filipino Advocates for Justice
Filipino Advocates for Justice (FJA، با نام سابق FAA یا Filipinos for Affirmative Action) به حمایت از حقوق مدنی مهاجرین، از طریق ارائه خدمات مستقیم، تربیت مدیر، و سامان‌دهی و پشتیبانی از مسائل مهم جامعه فیلیپینی‌ها، به‌عنوان اقلیتی قومی که از دیرباز دچار محرومیت بوده است، پرداخته است. ما به نوجوانان سن مکتب متوسطه و لیسه، کارگران دارای عاید کم در معرض سو استفاده، و مهاجرین جدیدالوارد و بدون سند خدمت‌ می‌رسانیم و به آنها در قسمت مقابله با چالش‌های زندگی در ایالات‌متحده کمک می‌کنیم.
Korean Community Center of the East Bay
رسالت KCCEB توانمندسازی مهاجرین منطقه خلیج از طریق دسترسی به امکانات تعلیمیی، خدمات، منابع و حمایت است. ما به اشخاص در قسمت دسترسی به منابع لازم در لحظات مهم زندگی کمک می‌کنیم و فرصت‌هایی برای توانمندسازی اشخاص، فامیل‌‌ها و جامعه حفظ‌الصحه و صحت فراهم می‌کنیم.
The Latina Center
Listing Title
Latina Center زنان جامعه لاتین محلی را برای شناسایی مسائل مهم حفظ‌الصحوی در جامعه و تقویت توانایی‌های فردی برای رسیدگی به این مسائل صحی با راهکارهای جامعه و مبتنی بر نقاط قوت جوامع، توانمند می‌کند.
Monument Impact
Listing Title
Monument Impact سازمان اجتماعی غیرانتفاعی است که برای تقویت مهارت‌ها، منابع و توانایی‌های جوامع مهاجر، پناهنده و دارای عاید کم کنکورد فعالیت می‌کند. این سازمان در Monument Corridor، یکی از پر ازدحام‌ترین محله‌های منطقه خلیج، قرار دارد و اعضای آن وظیفه شناسایی راهکار برای چالش‌ها و مشکلات موجود در مسیر شکوفایی اقتصادی را به عهده گرفته‌اند.
Refugee & Immigrant Transitions
به ارائه تعلیم رایگان، جلب مشارکت فامیل‌ها، و اجرای پروگرام‌‌های راهبری اجتماعی می‌پردازد. محصلین به دلیل جنگ، خشونت، آزار یا فشار اقتصادی از ما درخواست کمک کرده‌اند.
Wellness in Action (Center for Empowering Refugees and Immigrants)
Wellness in Action پروگرام‌ تعلیمی و توسعه‌ای مخصوص کارگروپ‌‌های اجتماعی است که برای جامعه پیشه وران، حامیان صحت روان از جامعه پناهندگان محروم و آسیب‌پذیر و جوامع مهاجرین جدید ساکن منطقه خلیج طراحی شده است.
Asian Immigrant Women Advocates
«حامیان مهاجرین زن آسیایی» (AIWA) عمدتاً توسعه راهبری گروپی زنان و جوانان مهاجر کم‌عاید برای ایجاد زمینه تغییرات سازنده در محیط زندگی و کار این اشخاص را، با تمرکز بر سه حوزه اصلی، دنبال می‌کند: تعلیم، توسعه مدیریت و اقدام گروپی.
Statewide Pacific Islander Asian American Resource and Coordinating Center (SPARC)
تقویت همکاری و ارتباط بین گروپ‌های فعال در قسمت کاهش نابرابری‌های مرتبط با مصرف تنباکو در میان اشخاص آسیایی-امریکایی، بومیان هاوایی و جوامع اهل جزایر اقیانوس آرام (AA و NH/PI) را دنبال می‌کند.
Alameda County Seal