منابع دولتیAlameda County Health
Alameda County Health Care Services Agency (HCSA) با نهادهای دیگر در قسمت ارائه خدمات باکیفیت، حمایت از جوامع امن و سالم، و ترویج فرصت‌های برابر و فراگیر برای همه ساکنان همکاری می‌کند. این هدف با فعالیت چهار بخش HCSA پیگیری می‌شود: صحت رفتاری، حفظ‌الصحه محیط، دفتر مدیر اداره (OAD) و صحت عامه.
Alameda County Workforce Development Board (ACWDB)
The Alameda County Workforce Development Board (ACWDB) یک نهاد 27-عضوی کارفرما-محور است که مسئولیت نظارت بر روند اجرای پروگرام‌ عنوان I از «قانون نوآوری و فرصت نیروی کار» (WIOA) در خارج از محدوده شهر اوکلند را به عهده دارد. خدمات WIOA برای برآورده ساختن ضروریات تعلیمیی و کاری کارجویان محلی، ازجمله نوجوانان و جوانان ارائه می‌شود. خدمات کسب‌وکار نیز با هدف کمک‌رسانی به کارفرمان در قسمت برآورده ساختن اهداف مربوط به استخدام اشخاص مستعد و ضروریات تعلیمی حرفوی، ارائه می‌شود. هدف ما تسهیل ارتباط کارجویان با فرصت‌های کاری مطلوب و حفظ جایگاه جواب‌‌گویی و حمایتی در قبال کسب‌وکارهای محلی است.
Health Program of Alameda County (HealthPAC)
Health Program of Alameda County، با نام دیگر HealthPAC (و نام سابق CMSP یا ACE)، از پروگرام‌‌های کانتی است که به ارائه خدمات صحی ارزان‌قیمت به ساکنان بیمه‌نشده کانتی آلامدا می‌پردازد.
Listos California
Listing Title
شبکه‌ای ایالتی از سازمان‌های جامعه-محور، دولت‌های قبیله‌ای، و گروپ‌های واکنش اضطراری عمومی سراسر ایالت برای تقویت انعطاف‌پذیری، ارائه معلومات به زبان‌های گوناگون و پیشبرد فرهنگ جدید آمادگی در مقابل حوادث طبیعی، تشکیل داده است.
Stand Together Contra Costa
یک طرح واکنش سریع، خدمات حقوقی، و تعلیم همگانی است که با هدف گسترش ایمنی و عدالت برای فامیل‌‌های مهاجر کانتی کانتراکاستا اجرا می‌شود.
State Refugee Programs Bureau
RPB مسئولیت مدیریت و هماهنگ‌سازی روند ارائه مزایا و خدمات به جمعیت پناهنده و جدیدالوارد کالیفرنیا را با همکاری کانتی‌ها و ارائه‌دهندگان محلی خدمات پناهندگان، به عهده دارد.
Alameda County Social Services Agency
اداره خدمات اجتماعی (SSA) کانتی آلامدا خدمات ابتدایی شبکه امنیتی را به اطفال، فامیل‌‌ها و کلانسالان در معرض خطر ارائه می‌کند. SSA خدمات خود را از طریق بخشهای اداری و عملیاتی -خدمات کلانسالان و سالخوردگان، خدمات طفل و فامیل‌، و اداره نیروی کار و مزایا- ارائه می‌کند. SSA بعضی از «پروگرام‌‌های مزایای شبکه امنیتی عمومی»، مانند CalWORKS، CalFRESH، MediCal، کمک نقدی پناهندگان، کمک عمومی، منابع مقابله با خشونت خانگی، اشتغال و خدمات/ارجاعات حمایتی تعلیم مسلکی، و سرویس سرپناه اضطراری، را ارائه می‌کند. جایگاه هماهنگ‌کننده پناهندگان کانتی.
County of Santa Clara Social Services Agency
اداره خدمات اجتماعی (SSA) کانتی سانتا-کلارا خدمات ابتدایی شبکه امنیتی را به اطفال، فامیل‌‌ها و کلانسالان در معرض خطر ارائه می‌کند. SSA خدمات خود را بصورت یکپارچه از طریق چهار مرکز اصلی ارائه می‌کند. اینها عبارت‌اند از دفتر اداره، بخش خدمات سالخوردگان و کلانسالان، بخش خدمات اشتغال و مزایا و بخش خدمات فامیل‌ و اطفال.
San Mateo County Human Services Agency (HSA)
مجموعه متنوعی از خدمات را که برای کمک‌رسانی به اشخاص و فامیل‌‌ها در قسمت رسیدن به خودکفایی، همکاری با دیگر نهادها برای تقویت جوامع و تضمین امنیت و صحتمندی اطفال طراحی شده است، ارائه می‌کند. 
Housing Authority of the County of San Joaquin
به‌مدت بیش از 75 سال، اداره مسکن کانتی سن‌خواکین (HACSJ)، برای تامین محیط زندگی امن، ارزان‌قیمت و جذاب برای فامیل‌‌های شاغل دارای عاید کم، سالخوردگان، و ساکنان معلول کانتی سن‌خواکین کوشش‌ کرده است. ما، با همکاری نهادهای دیگر، به ساکنان در قسمت دسترسی به فرصت‌های کاری و تعلیمیی، خدمات ارجاع، خدمات همگانی و فرصت‌های تفریحی ویژه جوانان، کمک می‌کنیم.
Sonoma County Housing Authority
در قسمت تامین مسکن ارزان‌قیمت امن، شایسته و باکیفیت و ارائه خدمات حمایتی به اشخاص واجدشرایط دارای عاید کم فعالیت می‌کند.
Housing and Homelessness Division (HHD) – California Department of Social Services (CDSS)
بخش مسکن و بی‌خانمان‌ها (HHD) از اداره خدمات اجتماعی کالیفرنیا (CDSS)، مسئول توسعه و تفتیش پروگرام‌‌های ایالتی مسکن که با بودیجه CDSS اجرا می‌شوند، است. 
California Grants Portal
کتابخانه ایالت کالیفرنیا همه موارد کمک ایالتی را در قالب پورتال کمک کالیفرنیا، به‌عنوان ابزار یکپارچه اطلاع‌رسانی به راهبران اجتماعی غیرانتفاعی و نهادهای عمومی درباره رهنمودها، صلاحیت استفاده و دیگر معلومات مهم مربوط به ارائه درخواست، گردآوری کرده است.
U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)
از نهادهای وزارت امنیت داخلی ایالات‌متحده که وظیفه مدیریت نظام شهروند‌سازی و مهاجرت ایالات متحده را به عهده دارد.
County of Santa Clara Behavioral Health Services
خدمات صحت رفتاری کانتی سانتاکلارا به اشخاص آسیب‌دیده از امراض روانی و ناملایمات عاطفی جدی برای محقق نمودن امیدها، رویاها و اهداف مرتبط با کیفیت زندگی کمک می‌کند.
Contra Costa County Behavioral Health Services
«صحت رفتاری کانتراکاستا»، به ارائه خدمات منعطف و یکپارچه در قسمت صحت روان، سوء‌مصرف مواد مخدر و دیگر ضروریات مربوط به ترویج صحت، بهبود و انعطاف‌پذیری، با مراعات پیچیدگی و تنوع اشخاص تحت‌پوشش، می‌پردازد.
San Mateo County Behavioral Health and Recovery Services
ساکنان تحت‌پوشش Medi-Cal یا فاقد بیمه، مانند اطفال، جوانان، فامیل‌‌ها، کلانسالان و سالخوردگان را با هدف جلوگیری، مداخله زودهنگام، و تداوی امراض روانی و/یا مشکلات ناشی از سوء‌مصرف مواد مخدر، از خدمات خود مستفید می‌سازد.
San Mateo County Health Services
ماموریت ما فراهم کردن زمینه زندگی طولان‌تر و خوشایندتر برای ساکنان کانتی سن‌متئو است. «خدمات صحی کانتی» با تفتیش شرایط زمینه‌ساز مریضی، اطلاع‌رسانی حمایتی برای ارتقای سطح صحت جوامع و جلوگیری از شیوع مریضی، از صحتمندی مردم محافظت می‌کند.
Contra Costa County Health Care Services
ماموریت خدمات صحی کانتی کانتراکاستا مراقبت از ساکنان کانتی کانتراکاستا و بهبود کیفیت خدمات صحی آنان با تمرکز خاص بر اشخاص مستعد ابتلا به مریضی است.
County of San Mateo Housing Services
لینک به صفحه اداره منابع مسکن کانتی سن‌متئو. 
Contra Costa County Alcohol & Other Drugs Services
خدمات مقابله با الکول و مواد مخدر (AODS) برای ایجاد جامعه عاری از الکول و مواد مخدر از طریق ترویج مسئولیت فرد و فامیل‌، امید و خودکفایی کوشش‌ می‌کند.
The Office of Refugee Resettlement (ORR)
منابع لازم برای تبدیل شدن اشخاص نیازمند به عضو جدانشدنی از جامعه امریکا را تامین می‌کند.
The San Mateo Office of Community Affairs
زیرمجموعه «دفتر اجرایی کانتی» که به‌عنوان رابط بین ادارات کانتی و اشخاص جامعه در قسمت تسهیل تبادل معلومات، گرفتن فیدبک‌، و ارائه خدمات مهاجرتی به ساکنان عمل می‌کند.
State Office of Refugee Health
با ادارات صحی مرتبط، ارائه‌دهندگان خدمات صحی و نهادهای اسکان داوطلبانه در قسمت اجرای ارزیابی‌های جامع صحی و ارائه خدمات دیگر (با مراعات الزامات فرهنگی و زبانی) به پناهندگان جدیدالوارد، پناه‌جویان، قربانیان انواع شدید قاچاق انسان (با سرتفیکیت فدرال)، و دیگر جدیدالواردان واجدشرایط همکاری می‌کند تا امکان رسیدن این اشخاص به خودکفایی، از طریق رسیدن به/حفظ صحت، را فراهم نماید.
County of Santa Clara Office of Supportive Housing
فعالیت «دفتر مسکن حمایتی» (OSH) بر افزایش میزان عرضه مسکن و سرپناه حمایتی ارزان‌قیمت برای فامیل‌های دارای عاید کم و/یا دارای ضروریات خاص متمرکز است.
City of Richmond (CA)
لینک به ویب‌سایت شهر ریچموند (کالیفرنیا). 
City of Concord (CA)
لینک به ویب‌سایت شهر کنکورد (کانتی کانتراکاستا).
City of Berkeley (CA) Mental Health
«صحت روان برکلی» به ارائه خدمات صحت روان، مانند خدمات مشاوره و مدیریت دوسیه، به کلانسالان، اطفال، جوانان و فامیل‌‌های واجدشرایط می‌پردازد.
Alameda County
پیوند ویب‌سایت کانتی آلامدا که حاوی معلومات بیشتری درباره دولت کانتی، خدمات تحت‌پوشش و... است!
Refugee Cash Assistance (RCA)
به پناهندگانی که کلانسال مجرد یا زوج بدون طفل تحت‌تکفل باشند، تا دوازده ماه کمک نقدی ارائه می‌کند.
City Government Resources – Alameda County
پیوندهای مربوط به ویب‌سایت بعضی دولت‌های شهری در کانتی آلامدا.
San Francisco Human Services Agency Housing Resources
معلومات مسکن کوتاه‌مدت و دراز مدت و کمک‌رسانی مرتبط در سان‌فرانسیسکو.
County of Marin Housing Resources
منابع و پروگرام‌های تهیه مسکن در کانتی مارین در دسترس است.
County of Santa Clara Health System
نظام صحی کانتی سانتاکلارا شبکه امنیتی خدمات صحی محلی ماست که به ارائه مراقبت جامع، خدمات و پروگرام‌‌های متنوع به ساکنان کانتی می‌پردازد. نظام صحی شامل اداره خدمات صحت رفتاری، اداره صحت عامه، شبکه شفاخانه‌ها و کلینیک‌‌های خدمات صحی دره سانتاکلارا، ازجمله مرکز پزشکی دره سانتاکلارا، شفاخانه‌ O’Connor و شفاخانه‌ منطقوی St. Louise، اداره خدمات صحی اضطراری، اداره خدمات صحی زندانیان و پلان بیمه صحی Valley می‌شود.
U.S. State Department
«پروگرام‌ پذیرش پناهندگان ایالات‌متحده» (USRAP) معرفی‌نامه‌هایی را که نهادهای کشورهای دیگر برای پناهندگان آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت صادر می‌کنند، می‌پذیرد. این پروگرام‌ امکان اسکان در ایالات متحده بربنیاد «قانون مهاجرت و تابعیت» (INA) را فراهم می‌سازد.
U.S. Department of Housing and Urban Development
مفهوم مسکن عمومی در ایالات متحده برای تامین مسکن امن برای فامیل‌های واجدشرایط دارای عاید کم، سالخوردگان و اشخاص دچار معلولیت شکل گرفت.
Alameda County Seal