توسعه نیروی کار

1951 Coffee Company
Listing Title
1951 Coffee Company یک سازمان غیرانتفاعی فعال در حوزه قهوه است که با ارائه تعلیم حرفوی به پناهندگان و پناه‌جویان جدیدالوارد در قسمت باریستا شدن در صنعت قهوه، به پناهندگان و پناه‌جویان کمک می‌کند.
Alameda County Workforce Development Board (ACWDB)
The Alameda County Workforce Development Board (ACWDB) یک نهاد 27-عضوی کارفرما-محور است که مسئولیت نظارت بر روند اجرای پروگرام‌ عنوان I از «قانون نوآوری و فرصت نیروی کار» (WIOA) در خارج از محدوده شهر اوکلند را به عهده دارد. خدمات WIOA برای برآورده ساختن ضروریات تعلیمیی و کاری کارجویان محلی، ازجمله نوجوانان و جوانان ارائه می‌شود. خدمات کسب‌وکار نیز با هدف کمک‌رسانی به کارفرمان در قسمت برآورده ساختن اهداف مربوط به استخدام اشخاص مستعد و ضروریات تعلیمی حرفوی، ارائه می‌شود. هدف ما تسهیل ارتباط کارجویان با فرصت‌های کاری مطلوب و حفظ جایگاه جواب‌‌گویی و حمایتی در قبال کسب‌وکارهای محلی است.
Bananas Child Care and Resources
از پروگرام‌‌ها و خدمات Banana می‌توان به کمک‌رسانی به فامیل‌ها در قسمت پیدا نمودن و پرداخت مصرف مهدطفل مناسب، برگزاری ورکشاپ‌های فرزندپروری، تشکیل گروپ‌های بازی و توسعه حرفوی برای انواع ارائه‌دهندگان خدمات مراقبت و تعلیم ابتدایی اشاره نمود. حمایت ما باعث می‌شود که فامیل‌های شاغل از فرصت پیشرفت مستفید شوند و مطمئن باشند که اطفال‌شان در محیط یادگیری باکیفیت و سازنده حضور دارند.
Building Skills Partnership
Building Skills Partnership (BSP) کیفیت زندگی کارگران خدماتی خانه، شاغل در بخشهای دارای عاید کم، و فامیل‌‌های آنان را بهتر کرده است. کارگران خدماتی خانه شامل سرایدار، مامور امنیتی، کارگران نگهداری و سرپرستی، کارگران استدیوم، ورزشگاه و میدان‌هوایی، و دیگر کارگران ارائه‌دهنده خدمات مهم به ساختمان‌های کالیفرنیا می‌شود. پروگرام‌‌های BSP سالانه بیش از 5,500 نفر را از طریق ارائه خدمات و تعلیم مستقیم، و 20,000 نفر را از طریق مشارکت کمک‌رسانی ترکیبی و خدمات آنلاین، تحت‌ پوشش قرار می‌دهد. این پروگرام‌‌ها بر توسعه نیروی کار، پذیرش مهاجرین، و پیشبرد اجتماعی متمرکز است. این سازمان پروگرام‌‌های حرفوی و تحصیلی را با هدف ایجاد زمینه موفقیت فردی و حرفوی کارگران اجرا می‌کند.
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI)
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI) به پناهندگان و مهاجرین آسیب‌دیده از جنگ، شکنجه، نسل‌کشی یا دیگر حوادث فاجعه‌بار کمک می‌کند تا امکان ارتقای سطح صحت عاطفی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم گردد.
Centro Legal de la Raza
Centro Legal de la Raza نهاد ارائه‌دهنده خدمات حقوقی است که دفاع از/پیشبرد حقوق اشخاص دارای عاید کم، مهاجرین، سیاه‌پوستان و جوامه لاتین را از طریق وکالت حقوقی دوزبانه، تعلیمی و حمایت، دنبال می‌کند. از طریق ترکیب خدمات حقوقی باکیفیت و آشناسازی اشخاص با حقوق قانونی و توانمندسازی جوانان
Hively
Listing Title
Hively به والدین در قسمت پیدا نمودن و پرداخت مصرف‌ خدمات باکیفیت مراقبت از طفل کمک می‌کند و تعلیم و کمک‌های لازم برای تضمین استفاده اطفال از بهترین خدمات اولیه را به والدین ارائه می‌کند. ضمناً، به اشخاص علاقمند به راه‌اندازی کسب‌وکار پایدار و باکیفیت در قسمت مراقبت از اطفال رهنمایی و تعلیم ارائه می‌کند و به کلانسالان و اطفال در شرایط سخت زندگی کمک می‌رساند. 
La Cocina 
Listing Title
La Cocina سازمانی غیرانتفاعی است که در قسمت رفع مشکلات برابری در قسمت مالکیت کسب‌وکار برای زنان، مهاجرین و اشخاص رنگین‌پوست فعالیت می‌کند. ما فضای آشپزخانه تجاری ارزان‌قیمت برای کارآفرینان مستعد فراهم می‌کنیم.
Oakland Bloom
Listing Title
Oakland Bloom سازمانی غیرانتفاعی است که از سرآشپزهای مهاجر، پناهنده و BIPOC طبقه فقیر و کارگر برای ایجاد کسب‌وکار غذایی از طریق تعلیم کسب‌وکار برگزیده و پروگرام‌ پرورش به نام Open Test Kitchen، حمایت می‌کند. Oakland Bloom، در کنار اجرای پروگرام‌ پرورش، برای توسعه الگوهای تعاونی رستوران + مالی کسب‌وکار غذایی که امنیت، توانایی اشخاص، حقوق کارگر و مسیرهای مالکیت را در اولویت قرار می‌دهد، کوشش‌می‌کند.
Partnerships for Trauma Recovery
به ارائه خدمات صحت روان به قربانیان خارجی موارد نقض حقوق بشر از همه گروپ‌های فرهنگی، قومی و زبانی می‌پردازد. این خدمات با مراعات الزامات فرهنگی و شرایط مرتبط با تروما به ساکنان منطقه خلیج سان-فرانسیسکو ارائه می‌شود.
Upwardly Global
Listing Title
به متخصصین مهاجر و پناهنده جدیدالوارد به ایالات‌متحده که دارای جواز کار کامل هستند، در قسمت اشتغال و تعلیمی مهارت‌های کاریابی کمک می‌کند.
Wellness in Action (Center for Empowering Refugees and Immigrants)
Wellness in Action پروگرام‌ تعلیمی و توسعه‌ای مخصوص کارگروپ‌‌های اجتماعی است که برای جامعه پیشه وران، حامیان صحت روان از جامعه پناهندگان محروم و آسیب‌پذیر و جوامع مهاجرین جدید ساکن منطقه خلیج طراحی شده است.
Alameda County Social Services Agency
اداره خدمات اجتماعی (SSA) کانتی آلامدا خدمات ابتدایی شبکه امنیتی را به اطفال، فامیل‌‌ها و کلانسالان در معرض خطر ارائه می‌کند. SSA خدمات خود را از طریق بخشهای اداری و عملیاتی -خدمات کلانسالان و سالخوردگان، خدمات طفل و فامیل‌، و اداره نیروی کار و مزایا- ارائه می‌کند. SSA بعضی از «پروگرام‌‌های مزایای شبکه امنیتی عمومی»، مانند CalWORKS، CalFRESH، MediCal، کمک نقدی پناهندگان، کمک عمومی، منابع مقابله با خشونت خانگی، اشتغال و خدمات/ارجاعات حمایتی تعلیم مسلکی، و سرویس سرپناه اضطراری، را ارائه می‌کند. جایگاه هماهنگ‌کننده پناهندگان کانتی.
Bay Area Community Services
«خدمات اجتماعی منطقه خلیج» (BACS) چندین مرکز تهیه مسکن، رابط مسکن، تعلیم و مشاوره مسکن را تحت ‌پوشش دارد. در کانتی کانتراکاستا، BACS مرکز Don Brown Housing First در Antioch را پوشش می‌دهد. این مرکز به ارائه خدمات اسکان سریع به بی‌خانمان‌های کانتراکاستا که به دلیل مشکلات صحت روان به حمایت ضرورت دارند، می‌پردازد.
Peralta Community College District
مجموعه‌ای از کالج‌هایی که ایجاد تحول اجتماعی و اقتصادی برای محصلین و جامعه را از طریق ارائه تعلیم باکیفیت و مبتنی بر برابری، عدالت اجتماعی، پایداری زیست‌محیطی و مشارکت، دنبال می‌کند.
The Bread Project
Listing Title
پروگرام مخصوص تعلیم مسلکی و کاریابی که دوره 5-هفته‌ای تعلیمی در قسمت تهیه تجاری غذا، پخت نان و مقدمات ضروری را برای کلانسالان 18 ساله و بالاتر برگزار می‌کند.
​​Diversity in Health Training Institute (DHTI)
موسسه تنوع در تعلیم حفظ‌الصحه (DHTI) سازمانی غیرانتفاعی است که مهاجرین را از طریق رهنمایی و تعلیم با مشاغل راستای صحی آشنا می‌کند.
Alameda County Seal