حمایت حقوقی از مهاجرین

African Advocacy Network
African Advocacy Network (AAN) سازمان غیرانتفاعی مستقر در سان-فرانسیسکو است که در سال 2009 برای خدمت‌رسانی به جمعیت روزافزون مهاجرین افریقایی و افریقایی-کاراییبی شکل گرفت. AAN به ارائه خدمات حقوقی مهاجرت، خدمات مدیریت دوسیه و خدمات هم‌آمیزی اجتماعی، بربنیاد الگوی خاص «کارگزاری فرهنگی» می‌پردازد.
Asian Pacific Islander Legal Outreach (API Legal Outreach)
Asian Pacific Islander Legal Outreach (API Legal Outreach) سازمانی غیرانتفاعی است که در قسمت توسعه، توانمندسازی و خود-اتکایی جامعه از طریق ارائه خدمات حقوقی، اجتماعی و تعلیمی، با مراعات الزامات فرهنگی، فعالیت می‌کند. رسالت API Legal Outreach خدمات وکالت حقوقی با مراعات الزامات فرهنگی و زبانی، و نیز ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی به بخشهای محروم جامعه، شامل زنان دارای عاید کم، سالخوردگان، مهاجرین جدیدالوارد و جوانان است.
Bay Area Legal Aid
Listing Title
Bay Area Legal Aid به ارائه کمک حقوقی مدنی رایگان، بشمول مشاوره و رهنمایی حقوقی، ارجاعات موثر، و وکالت حقوقی به مراجعین دارای عاید کم می‌پردازد تا به مراجعین در قسمت محافظت از فامیل، صحت و معیشت آنها کمک کند.
Centro Legal de la Raza
Centro Legal de la Raza نهاد ارائه‌دهنده خدمات حقوقی است که دفاع از/پیشبرد حقوق اشخاص دارای عاید کم، مهاجرین، سیاه‌پوستان و جوامه لاتین را از طریق وکالت حقوقی دوزبانه، تعلیمی و حمایت، دنبال می‌کند. از طریق ترکیب خدمات حقوقی باکیفیت و آشناسازی اشخاص با حقوق قانونی و توانمندسازی جوانان
East Bay Community Law Center (EBCLC)
«پروگرام‌ مهاجرت» EBCLC مجموعه کاملی از خدمات حقوقی رایگان را در قسمت انواع مسائل مربوط به مهاجرت، به مهاجرین دارای عاید کم، بخصوص جمعیت آسیب‌پذیر -اشخاص دچار معلولیت و مریضی‌های مزمن، اعضای جامعه LGBTQ، جوانان و مراجعین فعلی EBCLC که دچار مشکلات حقوقی هستند- ارائه می‌کند.
East Bay Sanctuary Covenant
پروگرام‌‌های حقوقی، اجتماعی و حمایتی East Bay Sanctuary Covenant به بسیاری از چالش‌های پیش‌روی مهاجرین می‌پردازند. ما، به کمک یکدیگر، می‌کوشیم تا مسیری برای شهروندی و تدوین پالیسی‌های مهاجرتی همدلانه‌تر بسازیم.
Filipino Advocates for Justice
Filipino Advocates for Justice (FJA، با نام سابق FAA یا Filipinos for Affirmative Action) به حمایت از حقوق مدنی مهاجرین، از طریق ارائه خدمات مستقیم، تربیت مدیر، و سامان‌دهی و پشتیبانی از مسائل مهم جامعه فیلیپینی‌ها، به‌عنوان اقلیتی قومی که از دیرباز دچار محرومیت بوده است، پرداخته است. ما به نوجوانان سن مکتب متوسطه و لیسه، کارگران دارای عاید کم در معرض سو استفاده، و مهاجرین جدیدالوارد و بدون سند خدمت‌ می‌رسانیم و به آنها در قسمت مقابله با چالش‌های زندگی در ایالات‌متحده کمک می‌کنیم.
ImmigrationLawHelp
Listing Title
ImmigrationLawHelp.org رهنمای آنلاین بیش از 1,000 مرکز غیرانتفاعی ارائه‌دهنده خدمات حقوقی رایگان یا کم‌مصرف در 50 ایالت است. این رهنما به ابزارهای جستجو مجهز است. این رهنما فقط سازمان‌های غیرانتفاعی موردتایید BIA یا دارای کارمند وکیل، را پوشش می‌دهد.
InfoNet – American Immigration Lawyers Association
دتابیس‌ قابل‌جستجو که اسناد مربوط به ویب‌سایت انجمن وکلای مهاجرت امریکا (AILA) را در خود جای داده است.
Jubilee Immigration Advocates
Jubilee Immigration Advocates سازمانی غیرانتفاعی است که به ارائه خدمات رایگان و کم‌مصرف در قسمت مهاجرت، شامل مشاور حقوقی در مورد طیف وسیعی از مسائل مهاجرت، می‌پردازد.
Korean Community Center of the East Bay
رسالت KCCEB توانمندسازی مهاجرین منطقه خلیج از طریق دسترسی به امکانات تعلیمیی، خدمات، منابع و حمایت است. ما به اشخاص در قسمت دسترسی به منابع لازم در لحظات مهم زندگی کمک می‌کنیم و فرصت‌هایی برای توانمندسازی اشخاص، فامیل‌‌ها و جامعه حفظ‌الصحه و صحت فراهم می‌کنیم.
Social Justice Collaborative
رسالت SJC این است که زمینه ارائه خدمات حقوقی مستقیم و وکالت حقوقی باکیفیت در محکمه، با مصرف‌ کم یا بدون مصرف‌، را برای مهاجرین دارای عاید کم، پناه‌جویان، اطفال بی‌سرپرست، جوانان و فامیل‌‌های آواره فراهم کند.
Stand Together Contra Costa
یک طرح واکنش سریع، خدمات حقوقی، و تعلیم همگانی است که با هدف گسترش ایمنی و عدالت برای فامیل‌‌های مهاجر کانتی کانتراکاستا اجرا می‌شود.
Vital Immigrant Defense Advocacy and Services (VIDAS)
VIDAS، بربنیاد اصل مهربانی، خدمات وکالت حقوقی رایگان یا کم‌مصرف به مهاجرین ارائه می‌کند.
Catholic Charities of Yolo-Solano, Inc.
Catholic Charities of Yolo-Solano با همکاری جوامع مختلف و با ارائه خدمات به مستمندان و ضعیفان، بشمول خدمات غذا و تغذیه، خدمات مهاجرت و خدمات مربوط به حوادث طبیعی، از آرمان حضرت مسیح پیروی می‌کند و ترویج شرافت انسانی و پیشبرد عدالت اجتماعی را دنبال می‌کند.
Oasis Legal Services
به ارائه مشاوره حقوقی در قسمت پناهندگی، اقامت، شهروندسازی، VAWA و دعاوی فامیلی مربوط به جوامع مهاجرین LGBTQIA+ می‌پردازد.
Pangea Legal Services 
خدمات وکالت حقوقی کامل را در قضایای مربوط به مهاجرین بازداشتی و غیر بازداشتی ارائه می‌کند. خدمات Pangea رایگان یا کم‌مصرف است و موکلین آن جدیدالواردان و ساکنان قدیمی ایالات متحده هستند.
Jewish Family & Community Services East Bay
Jewish Family & Community Services East Bay (JFCS East Bay) یک سازمان جامعه-محور با قابلیت ارائه خدمات مستقیم اجتماعی و انسانی است که از همه ساکنان کانتی‌های آلامدا و کانتراکاستا، صرف‌نظر از سن، نژاد و مذهب، پشتیبانی می‌کند.
Catholic Charities of the East Bay (CCEB)
«خیریه‌های کاتولیک ایست‌بِی» به جوامع محروم کانتی‌های آلامدا و کانتراکاستا کمک‌رسانی می‌کند و به ارائه کمک در قسمت مسکن، خدمات حقوقی عمومی، خدمات اجتماعی، کمک‌رسانی مالی و تامین منابع، تعلیم سواد مالی، خدمات سرپناه اضطراری می‌پردازد.
Legal Finders
رهنمای کامل حقوق قانونی اشخاص غیر شهروند ساکن ایالات‌متحده، و نیز فهرست حقوقی که به اشخاص غیر شهروند تعلق نمی‌گیرد، و تعدادی از منابع حقوقی مخصوص اشخاص غیر شهروند.
Project ANAR
Listing Title
از سازمان‌های عمومی عدالت مهاجرت مخصوص اتباع افغانستان که به ارائه خدمات حقوقی مستقیم، تعلیم همگانی و خدمات حمایتی می‌پردازد.
International Rescue Committee – Oakland
پروگرام‌‌های «کمیته بین‌المللی نجات (IRC) در اوکلند برای فراهم نمودن زمینه پیشرفت شما، منحیث مهاجر، در جامعه امریکا، و ثبت‌نام طفل‌تان در مکتب، دستیابی شما، منحیث شخص کلانسال، به خودکفایی از طریق اشتغال یا راه‌اندازی کسب‌وکار، یا ارائه خدمات صحی ضروری به فامیل‌‌ها برای رفع صدمات ناشی از تروما یا مریضی، طراحی می‌شوند. اگر نیازمند کمک باشید، IRC به شما در قسمت بازسازی زندگی و کسب توانایی کنترول آینده در جامعه جدید کمک می‌کند.
California Collaborative for Immigrant Justice
CCIJ اهدافی فراتر از ارائه خدمات حقوقی رایج دارد و از رویکردهای نوآورانه در قسمت آزادسازی و توانمندسازی مهاجرین بازداشت‌شده و جوامع آنان حمایت می‌کند. ما از امکانات هماهنگ‌سازی، حمایت و خدمات حقوقی برای دفاع از آزادی مهاجرین بازداشت‌شده در کالیفرنیا استفاده می‌کنیم.
PARS Equality Center
به ارائه ESL، تعلیم خصوصی در خانه، خدمات مهاجرت، خدمات اجتماعی، خدمات ترجمه و خدمات کاریابی می‌پردازد.
Immigration Institute of the Bay Area
«موسسه مهاجرت منطقه خلیج» (IIBA) به ارائه خدمات حقوقی، تعلیم و فرصت‌های مشارکت مدنی به مهاجرین، باکیفیت بالا و مصرف پایین می‌پردازد.
Alameda County Seal