Basics511 SF Bay
Listing Title
511 نمبر تلیفون و منبع انترنتی در قسمت معلومات ترافیک، ترانسپورت، سواری نوبتی موتر، سواری نوبتی ون، و بایسکل‌‌سواری منطقه خلیج است. این منبع رایگان بدون محدودیت مکانی - 24 ساعته و در 7 روز هفته- از هر نقطه از نُه کانتی منطقه خلیج، در دسترس است. با 511 به تماس شوید یا به 511.org مراجعه نمایید.
The 5ive Pillars
Listing Title
سازمانی که به‌وسیله اتباع افغانستان-امریکا برای ایجاد زمینه اسکان مهاجرین جدیدالوارد در کالیفرنیای شمالی مدیریت می‌شود.
Afghan Path Towards Wellness – North Alameda County (International Rescue Committee – Oakland)
Afghan Path Towards Wellness گروپ‌های حمایتی برای کلانسالان افغانستانی ساکن شمال کانتی آلامدا تشکیل داده است. ماموریت ما ایجاد محیطی امن و سازنده برای کلانسالان افغانستانی در مسیر حرکت به سوی بهبود وضعیت صحی جسم، صحت روان و رشد فردی است.
Afghan Support and Investment Program (ASIP) (Refugee Programs Bureau)
ASIP دیگر پروگرام‌ فعالی نیست. معلومات زیر برای معرفی پروسه خروج از ASIP ارائه می‌شود.

Afghan Support and Investment Program (ASIP) به خانوارهای جدیدالوارد افغانستانی ساکن کالیفرنیا یارانه پول کرایه می‌پردازد.  «دایره پروگرام‌‌های پناهندگان» (RPB)، از مارس 2022 از امکانات ASIP برای کمک‌رسانی به بیش از 1,440 خانوار استفاده کرده است.  با‌این‌که از همان ابتدا روز 30 سپتمبر 2023 به‌عنوان تاریخ توقف فعالیت‌های ASIP تعیین شده بود، CDSS پیشنهاد کرد که فعالیت آن در 30 سپتمبر 2024 متوقف شود.  پیرو تصمیم مربوط به تمدید محدود دوره فعالیت‌های ASIP، تعداد مشخصی از متقاضیان قبلی قرار است با ضوابط پیشنهادی اولیه ASIP (بطورمثال مبلغ کمک، مدت دریافت خدمات، مبلغ یارانه، و سرتفیکیت‌ها) تحت ارزیابی دوباره قرار بگیرند.

با‌این‌که تمدید دوره فعالیت ASIP از نظر CDSS و CCDSD منافع عمومی چشمگیری، بخصوص برای اشخاصی که نتوانسته بودند درخواست خود را الی 30 سپتمبر 2022 ارائه کنند، در پی دارد، ASIP فعلاً نمی‌تواند متقاضی جدید بپذیرد. 

برای کسب جدید‌ترین معلومات، به «به‌روزرسانی 11/27/23» مراجعه نمایید.
African Advocacy Network
African Advocacy Network (AAN) سازمان غیرانتفاعی مستقر در سان-فرانسیسکو است که در سال 2009 برای خدمت‌رسانی به جمعیت روزافزون مهاجرین افریقایی و افریقایی-کاراییبی شکل گرفت. AAN به ارائه خدمات حقوقی مهاجرت، خدمات مدیریت دوسیه و خدمات هم‌آمیزی اجتماعی، بربنیاد الگوی خاص «کارگزاری فرهنگی» می‌پردازد.
Alameda County Health Care Services Agency
Alameda County Health Care Services Agency (HCSA) با نهادهای دیگر در قسمت ارائه خدمات باکیفیت، حمایت از جوامع امن و سالم، و ترویج فرصت‌های برابر و فراگیر برای همه ساکنان همکاری می‌کند. این هدف با فعالیت چهار بخش HCSA پیگیری می‌شود: صحت رفتاری، حفظ‌الصحه محیط، دفتر مدیر اداره (OAD) و صحت عامه.
AlcoholHelp
Listing Title
AlcoholHelp کانون اطلاع‌رسانی آنلاین و رایگانی است که مقالات تعلیمی متنوعی درباره سوء‌مصرف مواد مخدر، و اختلالات رفتاری و روانی مرتبط برای جمعیت‌های مختلف در سراسر کشور تهیه می‌کند.
AllyNetwork – Diversity in Health Training Institute
AllyNetwork پروگرام‌‌ای انترنتی است که فهرست کارشناسان و منابع دو-زبانه/دو-فرهنگی حفظ‌الصحه و صحت روان را برای ارائه خدمات و منابع، با مراعات الزامات تروما، در اختیار اشخاص می‌گذارد. هدف AllyNetwork تسهیل دسترسی به/استفاده از خدمات حفظ‌الصحه و صحت روان برای مهاجرین، پناهندگان و پناه‌جویان، و مهاجرین جوان، از طریق یک پروگرام‌ کاربردی انترنتی که فهرست کارشناسان و منابع دو-زبانه/دو-فرهنگی حفظ‌الصحه و صحت روان را برای ارائه خدمات و منابع، با مراعات الزامات تروما، در اختیار اشخاص می‌گذارد، است.
AMPLIFY!
Amplify! بودیجه «مرکز هماهنگی ایالتی افریقایی-امریکایی» (AACC) با هدف بازیابی/افزایش ظرفیت جوامع افریقایی-امریکایی/مهاجرین افریقایی در مسیر اجرای پروگرام‌‌ها و فعالیت‌های هدفمند و سازنده کنترول تنباکو در سطح ایالت تامین می‌شود.
ARISE Asian Wellness Project – South Alameda County (a program of Bay Area Community Health, formerly Tri City Health Center)
ARISE Asian Wellness Project از پروگرام‌‌های جلوگیری و مداخله بهنگام صحت روان است که با هدف ارتقای سطح صحت عاطفی و روانی از طریق تعلیم و مشاوره، اجرا می‌شود. خدمات ما بشمول ورکشاپ‌‌های رایگان، مشاوره وقایوی فردی، گروپ‌های حمایتی و رویدادهای همگانی برای جوانان، کلانسالان و فامیل‌‌های جامعه آسیای شرقی در جنوب کانتی آلامدا می‌شود. ما در قسمت معرفی اشتراک‌کنندگان به مراکز خدماتی نیز فعال هستیم.
Asian Community Wellness Program – North Alameda County (Korean Community Center of the East Bay)
Asian Community Wellness Program (ACWP) به ارائه کمک‌ در قسمت حفظ‌الصحه و صحت روان، اطلاع‌رسانی، تعلیم، رهنمایی، ننگ‌زدایی، خدمات مشاوره و حمایت در امور مدیریت دوسیه به اتباع شرق آسیا (چینایی، مغول، کوریایی، جاپانی) و دیگر اعضای جامعه آسیا و اقیانوس آرام (API) ساکن شمال کانتی آلامدا می‌پردازد. ضمناً، ACWP خدمات مبتنی بر الزامات فرهنگ و تروما و امکانات دسترسی به منابع همگانی، بدون پوشش بیمه، را ارائه می‌کند.
Asian Health Services
Listing Title
Asian Health Services خدمات صحی، اجتماعی و حمایتی به همه اشخاص، صرف‌نظر از سطح عاید، وضعیت بیمه، وضعیت مهاجرت، زبان یا فرهنگ، ارائه می‌کند. رویکرد ما به صحت بر «صحت کامل مریض» متمرکز است و به همین دلیل خدمات ما فراتر از مراقبت اولیه است و صحت روان، مدیریت دوسیه، تغذیه و مراقبت حفظ‌الصحه دندان را شامل می‌شود. بیش از 50,000 مریض به زبان انگلیسی و 14 زبان دیگر از خدمات ما استفاده می‌کنند: کوریایی، ASL، لائوسی، برمه‌ای، ماندارین، کانتونس، فرانسوی، مین، کارن، مغولی، کارنی، تاگالوگ، خمر و ویتنامی. ما خدمات صحی، حفظ‌الصحه دندان و صحت روان را به همه گروپ‌های سنی ارائه می‌کنیم.
Asian Pacific Islander Community Collaborative (APICC)
Asian Pacific Islander Community Collaborative (APICC) مجموعه‌ای متشکل از بیش از 30 سازمان جامعه-محور ویژه جمعیت جزیره‌نشین آسیا اقیانوس آرام (API) است که خدمات خود را به «منطقه سرپرستی 5» ارائه می‌کند. این مجموعه در دسمبر 2002 به‌وسیله Keith Carson، سرپرست کانتی آلامدا، تاسیس شد. APICC خدمات سازگار با الزامات زبانی و فرهنگی را در سطح کانتی به امریکایی‌های عضو جمعیت جزیره‌نشین آسیا اقیانوس آرام ارائه می‌کند. تمرکز ما بر امور دسترسی زبانی، اشتغال، و خدمات اجتماعی است و ما با سازمان‌های جامعه-محور، سازمان‌های مذهبی، و کسب‌وکارهای خدمت‌رسان به جوامع API همکاری می‌کنیم.
Asian Pacific Islander Legal Outreach (API Legal Outreach)
Asian Pacific Islander Legal Outreach (API Legal Outreach) سازمانی غیرانتفاعی است که در قسمت توسعه، توانمندسازی و خود-اتکایی جامعه از طریق ارائه خدمات حقوقی، اجتماعی و تعلیمی، با مراعات الزامات فرهنگی، فعالیت می‌کند. رسالت API Legal Outreach خدمات وکالت حقوقی با مراعات الزامات فرهنگی و زبانی، و نیز ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی به بخشهای محروم جامعه، شامل زنان دارای عاید کم، سالخوردگان، مهاجرین جدیدالوارد و جوانان است.
Asian Women’s Shelter
Asian Women’s Shelter برای ریشه‌کن کردن خشونت خانگی در جوامع، از طریق تقویت استقلال اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و همه قربانیان خشونت و ظلم، کوشش می‌کند. آنها دارای یک خط رهنمای 24-ساعته رسیدگی به بحران هستند: 1-877-751-0880
At Home Humanitarian
Listing Title
At Home Humanitarian یک کوشش مردمی و متمرکز بر هم‌آمیزی اجتماعی پناهندگان، پناه‌جویان و مهاجرین و ایجاد زمینه رواداری و تفاهم در جوامع جدید است. فعالیت اصلی ما بر ارتقا از طریق رهنمایی، رویدادهای فرهنگ‌پذیری اجتماعی و ارائه فرصت‌های فوق‌پروگرام‌ متمرکز است. رهنمایی، سیاحت و تعلیم.
Bananas Child Care and Resources
از پروگرام‌‌ها و خدمات Banana می‌توان به کمک‌رسانی به فامیل‌ها در قسمت پیدا نمودن و پرداخت مصرف مهدطفل مناسب، برگزاری ورکشاپ‌های فرزندپروری، تشکیل گروپ‌های بازی و توسعه حرفوی برای انواع ارائه‌دهندگان خدمات مراقبت و تعلیم ابتدایی اشاره نمود. حمایت ما باعث می‌شود که فامیل‌های شاغل از فرصت پیشرفت مستفید شوند و مطمئن باشند که اطفال‌شان در محیط یادگیری باکیفیت و سازنده حضور دارند.
Bay Area Community Health
Bay Area Community Health (BACH) به ارائه خدمات صحی باکیفیت، صرف‌نظر از وضعیت مهاجرت، قومیت، معلولیت یا توانایی پرداخت پول، می‌پردازد.
Bay Area Legal Aid
Listing Title
Bay Area Legal Aid به ارائه کمک حقوقی مدنی رایگان، بشمول مشاوره و رهنمایی حقوقی، ارجاعات موثر، و وکالت حقوقی به مراجعین دارای عاید کم می‌پردازد تا به مراجعین در قسمت محافظت از فامیل، صحت و معیشت آنها کمک کند.
Bridging Refugee Youth and Children’s Services (BRYCS)
یBridging Refugee Youth and Children’s Services (BRYCS) در پی تقویت ظرفیت سازمان‌های خدمت‌رسان به پناه‌جویان و اشخاص آسیب‌پذیر در سراسر ایالات‌متحده، با هدف توانمندسازی آنان و تضمین موفقیت پروسه توسعه برای اطفال، جوانان و فامیل‌‌های پناهنده است.
Brighter Beginnings
Listing Title
Brighter Beginnings به ارائه خدمات اجتماعی و صحی به فامیل‌های دارای عاید کم ایست‌بِی می‌پردازد.
Burma Refugee Families & Newcomers
Burma Refugee Families & Newcomers (BRFN) به حمایت و توانمندسازی پناهندگان همه گروپ‌های قومی اهل برمه و دیگر کشورها که ساکن منطقه خلیج سان-فرانسیسکو و حومه هستند می‌پردازد. BRFN ارائه‌دهنده و حامی خدمات حمایت اجتماعی مبتنی بر الزامات فرهنگی و زبانی، مانند تعلیم زبان، رفاه اجتماعی، تعلیم، خدمات معالجه جسم و روان، اشتغال، مسکن و ایجاد و حفظ پیوندهای فرهنگی است.
CalFresh
Listing Title
CalFresh – با عنوان فدرال Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) به اشخاص و فامیل‌‌های دارای عاید کم یا بدون عاید کمک‌مصرف ماهانه خرید غذای سالم ارائه می‌کند.
California Health Collaborative
California Health Collaborative خود را مکلف به رسیدگی به ضروریات حفظ‌الصحوی مردم کالیفرنیا، با تاکید ویژه بر جوامع محروم با دسترسی محدود به منابع یا اشخاص دچار موانع مرتبط با فرهنگ، زبان، عاید، تحصیلات، جنسیت، جغرافیا یا وضعیت مهاجرت، می‌داند.
California Lifeline Program (landline phone service)
California LifeLine Program (California LifeLine) پروگرامی ایالتی است که خدمات تلیفون خانگی و تلیفون همراه را با تخفیف در اختیار خانوارهای واجدشرایط می‌گذارد و به کاهش مصرف تلیفون مشترکان کمک می‌کند.
CalWORKS
Listing Title
«فرصت کاری و مسئولیت در قبال اطفال کالیفرنیا» (CalWORKs) از پروگرام‌های کمک‌رسانی عمومی است که به ارائه کمک موقت به فامیل‌های دارای طفل و مادران آینده می‌پردازد.
Contra Costa CARES – healthcare program for uninsured adults
CARES کانتراکاستا پروگرام‌ خدمات صحی مخصوص کلانسالان بدون بیمه ساکن کانتی کانتراکاستا است.
Center for Elders' Independence
Center for Elders’ Independence (CEI) به اشخاص کمک می‌کند تا، به‌جای آسایشگاه، در خانه خود زندگی کنند. اگر 55 سال یا بیشتر دارید، دچار مشکلات جسمی متعدد هستید و برای پرداختن به فعالیت‌های روزمره به کمک ضرورت دارید، CEI ممکن است بتواند ضروریات شما را برآورده کند.
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI)
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI) به پناهندگان و مهاجرین آسیب‌دیده از جنگ، شکنجه، نسل‌کشی یا دیگر حوادث فاجعه‌بار کمک می‌کند تا امکان ارتقای سطح صحت عاطفی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم گردد.
Church World Service
Listing Title
Church World Service (CWS) به پناهندگان، مهاجرین و پناه‌جویان شمال کالیفرنیا خدمت‌رسانی می‌کند. دفتر CWS در Walnut Creek به پناهندگان در قسمت اسکان، ایجاد روابط پایدار در جامعه و تامین ضروریات اساسی در سبک زندگی پایدار کمک می‌کند. CWS NorCal چندین پروگرام‌ را برای خدمت‌رسانی به اطفال بی‌سرپرستی که عمدتاً از مرز جنوبی وارد کشور می‌شوند، و نیز اشخاص و فامیل‌‌های پناهنده، مهاجر و پناه‌جو اجرا می‌کند.
Clipper
Listing Title
تکیت همه‌کاره که امکان پرداخت کرایه و دسترسی به خدمات تعدادی از همکاران ترانسپورت مانند BART، AC Transit، MUNI و... از طریق یک کارت قابل چارج یا پروگرام‌ کاربردی، را فراهم می‌کند. جوانان، سالخوردگان و اشخاص دچار معلولیت می‌توانند از مزایای تخفیف کرایه و تکیت تخفیف‌دار مستفید شوند.
Cultural Y Bienestar – Countywide (La Clínica De La Raza)
Cultura y Bienestar پروگرام‌ لاتین جلوگیری و مداخله اولیه مربوط به صحت روان است که به کمک‌رسانی، تعلیم و مشاوره به اعضای جامعه لاتین می‌پردازد. این پروگرام‌ از کمک کارشناسان صحت روان، مربیان/ترویج‌دهندگان صحت عامه و معالجین سنتی برای اجرای فعالیت‌های تبلیغی و جلوگیری و ارائه خدمات مختصر مداخله زودهنگام استفاده می‌کند.
DeafHope
Listing Title
فعالیت DeafHope بر مقابله با خشونت خانگی و جنسی در جامعه ناشنوایان متمرکز است. ما از پناهندگان ناشنوای ساکن منطقه خلیج استقبال می‌کنیم.
DreamCatcher Youth Services
DreamCatcher Youth Services یک سرپناه غیرانتفاعی مخصوص جوانان است و برای نوجوانان گروپ‌ سنی 13-18 که دچار بی‌خانمانی یا قربانی قاچاق انسان شده‌اند، و برای جوانان 18 الی 24 ساله که بی‌خانمان هستند، سرپناه اضطراری فراهم می‌کند.
East Bay Asian Youth Center (EBAYC)
EBAYC با مکاتب، دولت‌های شهری و شهرستانی، و سازمان‌های اجتماعی همکاری می‌کند و روابط مطمئنی با فامیل‌‌ها برای ارائه خدمات حمایتی بی‌وقفه به جوانان برقرار می‌کند. مجموعه متنوع خدمات ما جلوگیری از خشونت در میان جوانان، گسترش امکانات تعلیمی و جلب مشارکت مدنی و اجتماعی را شامل می‌شود.
East Bay Community Law Center (EBCLC)
«پروگرام‌ مهاجرت» EBCLC مجموعه کاملی از خدمات حقوقی رایگان را در قسمت انواع مسائل مربوط به مهاجرت، به مهاجرین دارای عاید کم، بخصوص جمعیت آسیب‌پذیر -اشخاص دچار معلولیت و مریضی‌های مزمن، اعضای جامعه LGBTQ، جوانان و مراجعین فعلی EBCLC که دچار مشکلات حقوقی هستند- ارائه می‌کند.
East Bay Paratranisit
Listing Title
East Bay Paratransit سرویس ترانسپورت عمومی است که خدمات خود را به اشخاصی که، به دلیل معلولیت یا مریضی قادر به استفاده از ملی‌بس یا قطار عادی، بطورمثال امکانات تحت‌پوشش AC Transit و BART، نیستند، ارائه می‌کند.
East Bay Sanctuary Covenant
پروگرام‌‌های حقوقی، اجتماعی و حمایتی East Bay Sanctuary Covenant به بسیاری از چالش‌های پیش‌روی مهاجرین می‌پردازند. ما، به کمک یکدیگر، می‌کوشیم تا مسیری برای شهروندی و تدوین پالیسی‌های مهاجرتی همدلانه‌تر بسازیم.
Alameda County Seal