حمایت، عمل‌گرایی و سازمان‌دهی

Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE)
Listing Title
Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE) Action سازمان اجتماعی مردمی، عضو-محور و ایالتی است که بیش از 15,000 تن از ساکنان کالیفرنیا را پوشش می‌دهد. ACCE خود را مکلف به انتقال دیدگاه‌های روزمره مردم محله‌های مختلف کالیفرنیا، مبارزه در مسیر تدوین پالیسی‌‌ها و پروگرام‌‌های لازم برای بهبود جوامع و ایجاد آینده‌ای روشن‌تر می‌داند.
African Advocacy Network
African Advocacy Network (AAN) سازمان غیرانتفاعی مستقر در سان-فرانسیسکو است که در سال 2009 برای خدمت‌رسانی به جمعیت روزافزون مهاجرین افریقایی و افریقایی-کاراییبی شکل گرفت. AAN به ارائه خدمات حقوقی مهاجرت، خدمات مدیریت دوسیه و خدمات هم‌آمیزی اجتماعی، بربنیاد الگوی خاص «کارگزاری فرهنگی» می‌پردازد.
AMPLIFY!
Amplify! بودیجه «مرکز هماهنگی ایالتی افریقایی-امریکایی» (AACC) با هدف بازیابی/افزایش ظرفیت جوامع افریقایی-امریکایی/مهاجرین افریقایی در مسیر اجرای پروگرام‌‌ها و فعالیت‌های هدفمند و سازنده کنترول تنباکو در سطح ایالت تامین می‌شود.
Asian Americans Advancing Justice – Asian Law Caucus (Advancing Justice-ALC)
Advancing Justice-ALC، که در سال 1972 تاسیس شد، نخستین سازمان فعال در حوزه حقوق قانونی و مدنی در کشور است که به جوامع آسیایی و امریکایی‌های جزیره‌نشین اقیانوس آرام دارای عاید کم خدمت‌رسانی می‌کند. در کالیفرنیا، با تمرکز ویژه بر منطقه خلیج، ما خدمات حقوقی، توانمندسازی اجتماعی و حمایت سیاستی را برای رسیدن به عدالت مهاجرت، امنیت اقتصادی و تقویت دموکراسی مدنظر قرار داده‌ایم. ما، به‌عنوان عضو موسس همبستگی Asian Americans Advancing Justice، در قسمت پیشبرد پالیسی‌‌های ملی و استراتژی‌های حقوقی در قسمت راهکارهای جامعه-محور برای مقابله با نفرت‌پراکنی و خشونت نژادی، ترویج آزادی رای، پذیرش در کالج بدون تبعیض نژادی و... نیز فعالیت می‌کنیم.
Asian Pacific Islander Community Collaborative (APICC)
Asian Pacific Islander Community Collaborative (APICC) مجموعه‌ای متشکل از بیش از 30 سازمان جامعه-محور ویژه جمعیت جزیره‌نشین آسیا اقیانوس آرام (API) است که خدمات خود را به «منطقه سرپرستی 5» ارائه می‌کند. این مجموعه در دسمبر 2002 به‌وسیله Keith Carson، سرپرست کانتی آلامدا، تاسیس شد. APICC خدمات سازگار با الزامات زبانی و فرهنگی را در سطح کانتی به امریکایی‌های عضو جمعیت جزیره‌نشین آسیا اقیانوس آرام ارائه می‌کند. تمرکز ما بر امور دسترسی زبانی، اشتغال، و خدمات اجتماعی است و ما با سازمان‌های جامعه-محور، سازمان‌های مذهبی، و کسب‌وکارهای خدمت‌رسان به جوامع API همکاری می‌کنیم.
Asian Pacific Partners for Empowerment, Advocacy, and Leadership (APPEAL)
Asian Pacific Partners for Empowerment, Advocacy and Leadership (APPEAL) سازمانی غیرانتفاعی است که برای نایل شدن به عدالت اجتماعی و ایجاد جامعه عاری از تنباکو در بین جمعیت آسیایی-امریکایی، بومیان هاوایی و جمعیت جزیره‌نشین اقیانوس آرام (AA و NHPI) کوشش‌ می‌کند.

رسالت ما: دفاع از عدالت اجتماعی و رسیدن به برابری و توانمندسازی جمعیت آسیایی-امریکایی، بومیان هوایی و جمعیت جزیره‌نشین اقیانوس آرام از طریق حمایت و بسیج جنبش‌های محلی، و هواداری و توسعه مدیریت در قسمت مسائل حیاتی صحت عامه.
AYPAL
Listing Title
AYPAL سازمان فعال در حوزه توسعه مدیریت، سازمان‌دهی اجتماعی و ایجاد همبستگی است که حفظ صحت، امنیت و پیشرفت جوامع را پیگیری می‌کند و به فامیل‌های دارای عاید کم و مهاجر و پناهنده اهل جزایر آسیا/اقیانوس آرام ساکن اوکلند کمک می‌کند.
Bay Area Equity Atlas
Listing Title
Bay Area Equity Atlas یک سیستم‌ جامع پشتیبانی معلوماتی است که به تفتیش وضعیت برابری در سطح منطقه و انتقال معلومات به راهبران اجتماعی برای یافتن راهکارهای پیشرفت فراگیر می‌پردازد. Atlas را «بنیاد سان-فرانسیسکو»، PolicyLink و «موسسه تحقیقات برابری (ERI)» از USC، ایجاد کرده‌اند.
Black Alliance for Just Immigration (BAJI)
Black Alliance for Just Immigration (BAJI) به تعلیمی و جلب مشارکت جوامع افریقایی-امریکایی و مهاجر سیاه‌پوست برای سامان‌دهی و دفاع از عدالت نژادی، اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد. در سطح محلی و منطقوی، BAJI به ارائه تعلیمی و کمک تخنیکی به سازمان‌های همکار در قسمت تقویت مهارت‌های راهبری، همکاری با سازمان‌های مذهبی برای بهره‌گیری از نیروی معنوی آنها، و اجرای پروگرام‌‌های پویای گفتگو با اشخاص افریقایی-امریکایی و مهاجرین سیاه‌پوست برای شناخت بهتر مسائل نژادی، هویت‌های متنوع، نژادپرستی، مهاجرت و جهانی‌سازی می‌پردازد.
California Health Collaborative
California Health Collaborative خود را مکلف به رسیدگی به ضروریات حفظ‌الصحوی مردم کالیفرنیا، با تاکید ویژه بر جوامع محروم با دسترسی محدود به منابع یا اشخاص دچار موانع مرتبط با فرهنگ، زبان، عاید، تحصیلات، جنسیت، جغرافیا یا وضعیت مهاجرت، می‌داند.
California LGBTQ Health and Human Services Network
California LGBTQ Health & Human Services Network یک سازمان حامی صحت جمعیت LGBTQ است که بیش از 60 ارائه‌دهنده غیرانتفاعی، مرکز همگانی و محقق را برای حمایت همه‌جانبه از پالیسی‌‌ها و منابع ایالتی مخصوص پیشبرد اهداف صحت LGBTQ، گرد هم آورده است.
Californians Together
Listing Title
Californians Together برای ایجاد نظامی تعلیمی که بودیجه و ساختار آن زمینه دسترسی کامل تمامی اطفال به تعلیم باکیفیت و سازگار با الزامات قرن 21 را فراهم می‌کند و متعلمین را در مکاتب عمومی آماده تحصیل در کالج، کار و مشارکت مدنی می‌کند، کوشش‌می‌کند.
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI)
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI) به پناهندگان و مهاجرین آسیب‌دیده از جنگ، شکنجه، نسل‌کشی یا دیگر حوادث فاجعه‌بار کمک می‌کند تا امکان ارتقای سطح صحت عاطفی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم گردد.
Chinese for Affirmative Action
Chinese for Affirmative Action (CAA) از تغییرات بنیادین برای دفاع از حقوق مهاجرین، ترویج تنوع زبانی و جبران بی‌عدالتی نژادی و اجتماعی حمایت می‌کند.
Coalition for Humane Immigrant Rights – Los Angeles (CHIRLA)
CHIRLA از حقوق مهاجرین دفاع می‌کند و سرک‌‌ها، محکمه ها و مجاری تصمیم‌گیری را به عرصه پلان‌گذاری، تعلیم و دفاع از مهاجرین و پناهندگان تبدیل نموده است.
East Bay Asian Youth Center (EBAYC)
EBAYC با مکاتب، دولت‌های شهری و شهرستانی، و سازمان‌های اجتماعی همکاری می‌کند و روابط مطمئنی با فامیل‌‌ها برای ارائه خدمات حمایتی بی‌وقفه به جوانان برقرار می‌کند. مجموعه متنوع خدمات ما جلوگیری از خشونت در میان جوانان، گسترش امکانات تعلیمی و جلب مشارکت مدنی و اجتماعی را شامل می‌شود.
East Bay Refugee and Immigrant Forum (EBRIF)  
The East Bay Refugee and Immigrant Forum (EBRIF) ائتلافی شامل بیش از 30 سازمان جامعه‌محور و نهاد خدمت‌رسان به پناهندگان، پناه‌جویان و مهاجرین ساکن ایست‌بِی سان-فرانسیسکو است.
East Bay Sanctuary Covenant
پروگرام‌‌های حقوقی، اجتماعی و حمایتی East Bay Sanctuary Covenant به بسیاری از چالش‌های پیش‌روی مهاجرین می‌پردازند. ما، به کمک یکدیگر، می‌کوشیم تا مسیری برای شهروندی و تدوین پالیسی‌های مهاجرتی همدلانه‌تر بسازیم.
Filipino Advocates for Justice
Filipino Advocates for Justice (FJA، با نام سابق FAA یا Filipinos for Affirmative Action) به حمایت از حقوق مدنی مهاجرین، از طریق ارائه خدمات مستقیم، تربیت مدیر، و سامان‌دهی و پشتیبانی از مسائل مهم جامعه فیلیپینی‌ها، به‌عنوان اقلیتی قومی که از دیرباز دچار محرومیت بوده است، پرداخته است. ما به نوجوانان سن مکتب متوسطه و لیسه، کارگران دارای عاید کم در معرض سو استفاده، و مهاجرین جدیدالوارد و بدون سند خدمت‌ می‌رسانیم و به آنها در قسمت مقابله با چالش‌های زندگی در ایالات‌متحده کمک می‌کنیم.
First 5 Alameda County
First 5 Alameda County به اطفال کمک می‌کند تا در مهم‌ترین مرحله رشد خود صحتمند و آماده یادگیری بمانند.
Korean Community Center of the East Bay
رسالت KCCEB توانمندسازی مهاجرین منطقه خلیج از طریق دسترسی به امکانات تعلیمیی، خدمات، منابع و حمایت است. ما به اشخاص در قسمت دسترسی به منابع لازم در لحظات مهم زندگی کمک می‌کنیم و فرصت‌هایی برای توانمندسازی اشخاص، فامیل‌‌ها و جامعه حفظ‌الصحه و صحت فراهم می‌کنیم.
The Latina Center
Listing Title
Latina Center زنان جامعه لاتین محلی را برای شناسایی مسائل مهم حفظ‌الصحوی در جامعه و تقویت توانایی‌های فردی برای رسیدگی به این مسائل صحی با راهکارهای جامعه و مبتنی بر نقاط قوت جوامع، توانمند می‌کند.
Latino Coordinating Center for a Tobacco-Free California
Latino Coordinating Center for a Tobacco-Free California (LCC) از پروگرام‌‌های California Health Collaborative (CHC) است که با همکاری پوهنتون کالیفرنیای جنوبی (USC) اجرا می‌شود و از بودیجه اداره صحت عامه کالیفرنیا - پروگرام‌ کنترول تنباکو کالیفرنیا استفاده می‌کند.
Monument Impact
Listing Title
Monument Impact سازمان اجتماعی غیرانتفاعی است که برای تقویت مهارت‌ها، منابع و توانایی‌های جوامع مهاجر، پناهنده و دارای عاید کم کنکورد فعالیت می‌کند. این سازمان در Monument Corridor، یکی از پر ازدحام‌ترین محله‌های منطقه خلیج، قرار دارد و اعضای آن وظیفه شناسایی راهکار برای چالش‌ها و مشکلات موجود در مسیر شکوفایی اقتصادی را به عهده گرفته‌اند.
Partnerships for Trauma Recovery
به ارائه خدمات صحت روان به قربانیان خارجی موارد نقض حقوق بشر از همه گروپ‌های فرهنگی، قومی و زبانی می‌پردازد. این خدمات با مراعات الزامات فرهنگی و شرایط مرتبط با تروما به ساکنان منطقه خلیج سان-فرانسیسکو ارائه می‌شود.
Priority Africa Network
سازمان غیرانتفاعی مستقر در اوکلند که از جوامع مهاجر سیاه‌پوست در منطقه خلیج حمایت می‌کند.
Refugee & Immigrant Transitions
به ارائه تعلیم رایگان، جلب مشارکت فامیل‌ها، و اجرای پروگرام‌‌های راهبری اجتماعی می‌پردازد. محصلین به دلیل جنگ، خشونت، آزار یا فشار اقتصادی از ما درخواست کمک کرده‌اند.
Refugee Housing Solutions
به ارائه پشتیبانی تخنیکی در قسمت مسکن به کاروران اسکان، صاحب‌خانه‌ها و مدیران املاک، پناهندگان، و داوطلبان سراسر ایالات متحده می‌پردازد و با این فعالان در قسمت توسعه و اجرای استراتژی‌های منسجم برای ارتقای سطح دسترس‌پذیری و کاهش قیمت مسکن همکاری می‌کند.
Stand Together Contra Costa
یک طرح واکنش سریع، خدمات حقوقی، و تعلیم همگانی است که با هدف گسترش ایمنی و عدالت برای فامیل‌‌های مهاجر کانتی کانتراکاستا اجرا می‌شود.
We Breathe (California LGBTQ Health and Human Services Network)
We Breathe به ارائه خدمات تخصصی در قسمت تعامل با جوامع LGBTQ، جلوگیری از/کاهش میزان مصرف تنباکو در جمعیت LGBTQ کالیفرنیا، و رسیدگی به نابرابری‌های حفظ‌الصحوی مرتبط با تنباکو در جوامع LGBTQ می‌پردازد تا به طرحهای مشمول بودیجه برای رسیدن به هدف ریشه‌کنی مصرف تنباکو تا سال 2035 در کالیفرنیا کمک کند.
Contra Costa API Coalition
«ائتلاف API کانتراکاستا» ائتلافی میان-بخشی، چندفرهنگی و چندقومیتی است که بر ایجاد و تقویت منابع و فرصت‌ها برای AAPI و دیگر اعضای جامعه کانتراکاستا متمرکز شده است.
African Communities Program (Partnerships for Trauma Recovery)
«پروگرام‌ جوامع افریقایی» به پیامدهای روان-اجتماعی تروما در میان بازماندگان خارجی نقض حقوق بشر، با ارائه خدمات صحت روان، کمک‌رسانی، تعلیم فنی-حرفوی و حمایت پالیسیی، ضمن مراعات الزامات فرهنگی، توجه به موضوع تروما، و الزامات زبانی، رسیدگی می‌کند.
Asian Immigrant Women Advocates
«حامیان مهاجرین زن آسیایی» (AIWA) عمدتاً توسعه راهبری گروپی زنان و جوانان مهاجر کم‌عاید برای ایجاد زمینه تغییرات سازنده در محیط زندگی و کار این اشخاص را، با تمرکز بر سه حوزه اصلی، دنبال می‌کند: تعلیم، توسعه مدیریت و اقدام گروپی.
Project ANAR
Listing Title
از سازمان‌های عمومی عدالت مهاجرت مخصوص اتباع افغانستان که به ارائه خدمات حقوقی مستقیم، تعلیم همگانی و خدمات حمایتی می‌پردازد.
California Collaborative for Immigrant Justice
CCIJ اهدافی فراتر از ارائه خدمات حقوقی رایج دارد و از رویکردهای نوآورانه در قسمت آزادسازی و توانمندسازی مهاجرین بازداشت‌شده و جوامع آنان حمایت می‌کند. ما از امکانات هماهنگ‌سازی، حمایت و خدمات حقوقی برای دفاع از آزادی مهاجرین بازداشت‌شده در کالیفرنیا استفاده می‌کنیم.
Refugee & Immigrant Forum of Santa Clara County
با همکاری، تبادل منابع و ارتقای سطح آگاهی عمومی، زمینه هم‌آمیزی موفق پناهندگان و مهاجرین در جوامع محلی را فراهم می‌کند. به‌مدت بیش از 30 سال، «مرکز پناهندگان و مهاجرین» عملکرد موفقی در قسمت کمک‌رسانی به جمعیت جدیدالواردان، حمایت از هم‌آمیزی کامل آنان در جامعه ما، و ترویج خدمات مناسب برای پیشبرد خودکفایی داشته است.
Alameda County Health Centers – Alameda Health Consortium
مرکز صحی CHCN در کانتی آلامدا، کالیفرنیا، مستقر هستند و خدمات خود را به کانتی‌های مجاور نیز گسترش داده‌اند. هشت مرکز صحی CHCN که «شبکه» را تشکیل می‌دهند همین حالا بیش از 130,000 نفر را در بیش از 94 مرکز مراقبت تحت‌پوشش دارند. بسیاری از مراکز صحی به ارائه خدمات صحت روان، حفظ‌الصحه دندان و پروگرام‌‌های صحی وقایوی نیز می‌پردازند.
Islamic Cultural Center of Northern California
ICCNC محیطی پویا برای تبادل اندیشه درباره اسلام از طریق پروگرام‌‌های هنری، فرهنگی و تعلیمی ایجاد کرده است.
Alameda County Seal