جامعه و فرهنگThe 5ive Pillars
Listing Title
سازمانی که به‌وسیله اتباع افغانستان-امریکا برای ایجاد زمینه اسکان مهاجرین جدیدالوارد در کالیفرنیای شمالی مدیریت می‌شود.
Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE)
Listing Title
Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE) Action سازمان اجتماعی مردمی، عضو-محور و ایالتی است که بیش از 15,000 تن از ساکنان کالیفرنیا را پوشش می‌دهد. ACCE خود را مکلف به انتقال دیدگاه‌های روزمره مردم محله‌های مختلف کالیفرنیا، مبارزه در مسیر تدوین پالیسی‌‌ها و پروگرام‌‌های لازم برای بهبود جوامع و ایجاد آینده‌ای روشن‌تر می‌داند.
Afghan Health Leadership Consortium (Afghan Coalition)
Afghan Health Leadership Consortium پروگرامی است که ائتلاف افغانستان در فرمونت اجرا می‌کند. موضوعات صحی که در جلسات مطرح می‌شود مختص جامعه افغانستان و متمرکز بر نقش ارائه‌دهندگان خدمات، مربیان و راهبران اجتماعی است. بعد از وقوع بحران در افغانستان، کنسرسیوم فعالیت خود را بر مسائل مرتبط بر ضروریات و مشکلات جدیدالواردان و یافتن راهکارهای رفع این ضروریات خاص متمرکز کرد.
Afghan Path Towards Wellness – North Alameda County (International Rescue Committee – Oakland)
Afghan Path Towards Wellness گروپ‌های حمایتی برای کلانسالان افغانستانی ساکن شمال کانتی آلامدا تشکیل داده است. ماموریت ما ایجاد محیطی امن و سازنده برای کلانسالان افغانستانی در مسیر حرکت به سوی بهبود وضعیت صحی جسم، صحت روان و رشد فردی است.
African Advocacy Network
African Advocacy Network (AAN) سازمان غیرانتفاعی مستقر در سان-فرانسیسکو است که در سال 2009 برای خدمت‌رسانی به جمعیت روزافزون مهاجرین افریقایی و افریقایی-کاراییبی شکل گرفت. AAN به ارائه خدمات حقوقی مهاجرت، خدمات مدیریت دوسیه و خدمات هم‌آمیزی اجتماعی، بربنیاد الگوی خاص «کارگزاری فرهنگی» می‌پردازد.
AlcoholHelp
Listing Title
AlcoholHelp کانون اطلاع‌رسانی آنلاین و رایگانی است که مقالات تعلیمی متنوعی درباره سوء‌مصرف مواد مخدر، و اختلالات رفتاری و روانی مرتبط برای جمعیت‌های مختلف در سراسر کشور تهیه می‌کند.
AMPLIFY!
Amplify! بودیجه «مرکز هماهنگی ایالتی افریقایی-امریکایی» (AACC) با هدف بازیابی/افزایش ظرفیت جوامع افریقایی-امریکایی/مهاجرین افریقایی در مسیر اجرای پروگرام‌‌ها و فعالیت‌های هدفمند و سازنده کنترول تنباکو در سطح ایالت تامین می‌شود.
ARISE Asian Wellness Project – South Alameda County (a program of Bay Area Community Health, formerly Tri City Health Center)
ARISE Asian Wellness Project از پروگرام‌‌های جلوگیری و مداخله بهنگام صحت روان است که با هدف ارتقای سطح صحت عاطفی و روانی از طریق تعلیم و مشاوره، اجرا می‌شود. خدمات ما بشمول ورکشاپ‌‌های رایگان، مشاوره وقایوی فردی، گروپ‌های حمایتی و رویدادهای همگانی برای جوانان، کلانسالان و فامیل‌‌های جامعه آسیای شرقی در جنوب کانتی آلامدا می‌شود. ما در قسمت معرفی اشتراک‌کنندگان به مراکز خدماتی نیز فعال هستیم.
ARTogether
Listing Title
ARTogether مرکز کمک‌رسانی مخصوص جامعه پناهندگان منطقه خلیج است که به برگزاری ورکشاپ‌‌های هنری خلاقیت‌محور در محیط‌های مناسب برای گردهمایی عمومی، ارتباطات انسانی و جامعه‌سازی می‌پردازد.
Asian Americans Advancing Justice – Asian Law Caucus (Advancing Justice-ALC)
Advancing Justice-ALC، که در سال 1972 تاسیس شد، نخستین سازمان فعال در حوزه حقوق قانونی و مدنی در کشور است که به جوامع آسیایی و امریکایی‌های جزیره‌نشین اقیانوس آرام دارای عاید کم خدمت‌رسانی می‌کند. در کالیفرنیا، با تمرکز ویژه بر منطقه خلیج، ما خدمات حقوقی، توانمندسازی اجتماعی و حمایت سیاستی را برای رسیدن به عدالت مهاجرت، امنیت اقتصادی و تقویت دموکراسی مدنظر قرار داده‌ایم. ما، به‌عنوان عضو موسس همبستگی Asian Americans Advancing Justice، در قسمت پیشبرد پالیسی‌‌های ملی و استراتژی‌های حقوقی در قسمت راهکارهای جامعه-محور برای مقابله با نفرت‌پراکنی و خشونت نژادی، ترویج آزادی رای، پذیرش در کالج بدون تبعیض نژادی و... نیز فعالیت می‌کنیم.
Asian Community Wellness Program – North Alameda County (Korean Community Center of the East Bay)
Asian Community Wellness Program (ACWP) به ارائه کمک‌ در قسمت حفظ‌الصحه و صحت روان، اطلاع‌رسانی، تعلیم، رهنمایی، ننگ‌زدایی، خدمات مشاوره و حمایت در امور مدیریت دوسیه به اتباع شرق آسیا (چینایی، مغول، کوریایی، جاپانی) و دیگر اعضای جامعه آسیا و اقیانوس آرام (API) ساکن شمال کانتی آلامدا می‌پردازد. ضمناً، ACWP خدمات مبتنی بر الزامات فرهنگ و تروما و امکانات دسترسی به منابع همگانی، بدون پوشش بیمه، را ارائه می‌کند.
Asian Health Services
Listing Title
Asian Health Services خدمات صحی، اجتماعی و حمایتی به همه اشخاص، صرف‌نظر از سطح عاید، وضعیت بیمه، وضعیت مهاجرت، زبان یا فرهنگ، ارائه می‌کند. رویکرد ما به صحت بر «صحت کامل مریض» متمرکز است و به همین دلیل خدمات ما فراتر از مراقبت اولیه است و صحت روان، مدیریت دوسیه، تغذیه و مراقبت حفظ‌الصحه دندان را شامل می‌شود. بیش از 50,000 مریض به زبان انگلیسی و 14 زبان دیگر از خدمات ما استفاده می‌کنند: کوریایی، ASL، لائوسی، برمه‌ای، ماندارین، کانتونس، فرانسوی، مین، کارن، مغولی، کارنی، تاگالوگ، خمر و ویتنامی. ما خدمات صحی، حفظ‌الصحه دندان و صحت روان را به همه گروپ‌های سنی ارائه می‌کنیم.
Asian Pacific Islander Community Collaborative (APICC)
Asian Pacific Islander Community Collaborative (APICC) مجموعه‌ای متشکل از بیش از 30 سازمان جامعه-محور ویژه جمعیت جزیره‌نشین آسیا اقیانوس آرام (API) است که خدمات خود را به «منطقه سرپرستی 5» ارائه می‌کند. این مجموعه در دسمبر 2002 به‌وسیله Keith Carson، سرپرست کانتی آلامدا، تاسیس شد. APICC خدمات سازگار با الزامات زبانی و فرهنگی را در سطح کانتی به امریکایی‌های عضو جمعیت جزیره‌نشین آسیا اقیانوس آرام ارائه می‌کند. تمرکز ما بر امور دسترسی زبانی، اشتغال، و خدمات اجتماعی است و ما با سازمان‌های جامعه-محور، سازمان‌های مذهبی، و کسب‌وکارهای خدمت‌رسان به جوامع API همکاری می‌کنیم.
Asian Pacific Islander Legal Outreach (API Legal Outreach)
Asian Pacific Islander Legal Outreach (API Legal Outreach) سازمانی غیرانتفاعی است که در قسمت توسعه، توانمندسازی و خود-اتکایی جامعه از طریق ارائه خدمات حقوقی، اجتماعی و تعلیمی، با مراعات الزامات فرهنگی، فعالیت می‌کند. رسالت API Legal Outreach خدمات وکالت حقوقی با مراعات الزامات فرهنگی و زبانی، و نیز ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی به بخشهای محروم جامعه، شامل زنان دارای عاید کم، سالخوردگان، مهاجرین جدیدالوارد و جوانان است.
Asian Pacific Partners for Empowerment, Advocacy, and Leadership (APPEAL)
Asian Pacific Partners for Empowerment, Advocacy and Leadership (APPEAL) سازمانی غیرانتفاعی است که برای نایل شدن به عدالت اجتماعی و ایجاد جامعه عاری از تنباکو در بین جمعیت آسیایی-امریکایی، بومیان هاوایی و جمعیت جزیره‌نشین اقیانوس آرام (AA و NHPI) کوشش‌ می‌کند.

رسالت ما: دفاع از عدالت اجتماعی و رسیدن به برابری و توانمندسازی جمعیت آسیایی-امریکایی، بومیان هوایی و جمعیت جزیره‌نشین اقیانوس آرام از طریق حمایت و بسیج جنبش‌های محلی، و هواداری و توسعه مدیریت در قسمت مسائل حیاتی صحت عامه.
Asian Women’s Shelter
Asian Women’s Shelter برای ریشه‌کن کردن خشونت خانگی در جوامع، از طریق تقویت استقلال اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان و همه قربانیان خشونت و ظلم، کوشش می‌کند. آنها دارای یک خط رهنمای 24-ساعته رسیدگی به بحران هستند: 1-877-751-0880
At Home Humanitarian
Listing Title
At Home Humanitarian یک کوشش مردمی و متمرکز بر هم‌آمیزی اجتماعی پناهندگان، پناه‌جویان و مهاجرین و ایجاد زمینه رواداری و تفاهم در جوامع جدید است. فعالیت اصلی ما بر ارتقا از طریق رهنمایی، رویدادهای فرهنگ‌پذیری اجتماعی و ارائه فرصت‌های فوق‌پروگرام‌ متمرکز است. رهنمایی، سیاحت و تعلیم.
AYPAL
Listing Title
AYPAL سازمان فعال در حوزه توسعه مدیریت، سازمان‌دهی اجتماعی و ایجاد همبستگی است که حفظ صحت، امنیت و پیشرفت جوامع را پیگیری می‌کند و به فامیل‌های دارای عاید کم و مهاجر و پناهنده اهل جزایر آسیا/اقیانوس آرام ساکن اوکلند کمک می‌کند.
Banteay Srei
Listing Title
Banteay Srei سازمان توسعه جوانان و تقویت سرمایه است که به زنان اهل آسیای جنوب‌شرقی که در معرض تجارت جنسی قرار دارند یا قربانی این تجارت شده‌اند، بصورت بی‌طرفانه کمک‌رسانی می‌کند. ما در پی تامین منابع لازم برای حمایت از پیشرفت سالم از طریق خود-توانمندسازی و استقلال هستیم.
Bay Area Equity Atlas
Listing Title
Bay Area Equity Atlas یک سیستم‌ جامع پشتیبانی معلوماتی است که به تفتیش وضعیت برابری در سطح منطقه و انتقال معلومات به راهبران اجتماعی برای یافتن راهکارهای پیشرفت فراگیر می‌پردازد. Atlas را «بنیاد سان-فرانسیسکو»، PolicyLink و «موسسه تحقیقات برابری (ERI)» از USC، ایجاد کرده‌اند.
Black Alliance for Just Immigration (BAJI)
Black Alliance for Just Immigration (BAJI) به تعلیمی و جلب مشارکت جوامع افریقایی-امریکایی و مهاجر سیاه‌پوست برای سامان‌دهی و دفاع از عدالت نژادی، اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد. در سطح محلی و منطقوی، BAJI به ارائه تعلیمی و کمک تخنیکی به سازمان‌های همکار در قسمت تقویت مهارت‌های راهبری، همکاری با سازمان‌های مذهبی برای بهره‌گیری از نیروی معنوی آنها، و اجرای پروگرام‌‌های پویای گفتگو با اشخاص افریقایی-امریکایی و مهاجرین سیاه‌پوست برای شناخت بهتر مسائل نژادی، هویت‌های متنوع، نژادپرستی، مهاجرت و جهانی‌سازی می‌پردازد.
Building Skills Partnership
Building Skills Partnership (BSP) کیفیت زندگی کارگران خدماتی خانه، شاغل در بخشهای دارای عاید کم، و فامیل‌‌های آنان را بهتر کرده است. کارگران خدماتی خانه شامل سرایدار، مامور امنیتی، کارگران نگهداری و سرپرستی، کارگران استدیوم، ورزشگاه و میدان‌هوایی، و دیگر کارگران ارائه‌دهنده خدمات مهم به ساختمان‌های کالیفرنیا می‌شود. پروگرام‌‌های BSP سالانه بیش از 5,500 نفر را از طریق ارائه خدمات و تعلیم مستقیم، و 20,000 نفر را از طریق مشارکت کمک‌رسانی ترکیبی و خدمات آنلاین، تحت‌ پوشش قرار می‌دهد. این پروگرام‌‌ها بر توسعه نیروی کار، پذیرش مهاجرین، و پیشبرد اجتماعی متمرکز است. این سازمان پروگرام‌‌های حرفوی و تحصیلی را با هدف ایجاد زمینه موفقیت فردی و حرفوی کارگران اجرا می‌کند.
California Health Collaborative
California Health Collaborative خود را مکلف به رسیدگی به ضروریات حفظ‌الصحوی مردم کالیفرنیا، با تاکید ویژه بر جوامع محروم با دسترسی محدود به منابع یا اشخاص دچار موانع مرتبط با فرهنگ، زبان، عاید، تحصیلات، جنسیت، جغرافیا یا وضعیت مهاجرت، می‌داند.
California LGBTQ Health and Human Services Network
California LGBTQ Health & Human Services Network یک سازمان حامی صحت جمعیت LGBTQ است که بیش از 60 ارائه‌دهنده غیرانتفاعی، مرکز همگانی و محقق را برای حمایت همه‌جانبه از پالیسی‌‌ها و منابع ایالتی مخصوص پیشبرد اهداف صحت LGBTQ، گرد هم آورده است.
Californians Together
Listing Title
Californians Together برای ایجاد نظامی تعلیمی که بودیجه و ساختار آن زمینه دسترسی کامل تمامی اطفال به تعلیم باکیفیت و سازگار با الزامات قرن 21 را فراهم می‌کند و متعلمین را در مکاتب عمومی آماده تحصیل در کالج، کار و مشارکت مدنی می‌کند، کوشش‌می‌کند.
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI)
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI) به پناهندگان و مهاجرین آسیب‌دیده از جنگ، شکنجه، نسل‌کشی یا دیگر حوادث فاجعه‌بار کمک می‌کند تا امکان ارتقای سطح صحت عاطفی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم گردد.
Centro Legal de la Raza
Centro Legal de la Raza نهاد ارائه‌دهنده خدمات حقوقی است که دفاع از/پیشبرد حقوق اشخاص دارای عاید کم، مهاجرین، سیاه‌پوستان و جوامه لاتین را از طریق وکالت حقوقی دوزبانه، تعلیمی و حمایت، دنبال می‌کند. از طریق ترکیب خدمات حقوقی باکیفیت و آشناسازی اشخاص با حقوق قانونی و توانمندسازی جوانان
Chinese for Affirmative Action
Chinese for Affirmative Action (CAA) از تغییرات بنیادین برای دفاع از حقوق مهاجرین، ترویج تنوع زبانی و جبران بی‌عدالتی نژادی و اجتماعی حمایت می‌کند.
Coalition for Humane Immigrant Rights – Los Angeles (CHIRLA)
CHIRLA از حقوق مهاجرین دفاع می‌کند و سرک‌‌ها، محکمه ها و مجاری تصمیم‌گیری را به عرصه پلان‌گذاری، تعلیم و دفاع از مهاجرین و پناهندگان تبدیل نموده است.
Contra Costa Immigrant Rights Alliance (CCIRA)
CCIRA ائتلافی از سازمان‌های اجتماعی، مذهبی، حمایتی و مهاجر-محور است که برای ایجاد پلتفرم اقدامات حمایتی به‌وسیله گروپی از فعالان کانتی کانتراکاستا شکل گرفت. CCIRA، با تکیه بر تجربه و کارآیی سازمان‌های محلی و منطقوی، برای اجرای کارزارهای گروپی در مسیر جلب مشارکت اجتماعی برای حمایت از مهاجرین کوشش‌ می‌کند.
Cultural Y Bienestar – Countywide (La Clínica De La Raza)
Cultura y Bienestar پروگرام‌ لاتین جلوگیری و مداخله اولیه مربوط به صحت روان است که به کمک‌رسانی، تعلیم و مشاوره به اعضای جامعه لاتین می‌پردازد. این پروگرام‌ از کمک کارشناسان صحت روان، مربیان/ترویج‌دهندگان صحت عامه و معالجین سنتی برای اجرای فعالیت‌های تبلیغی و جلوگیری و ارائه خدمات مختصر مداخله زودهنگام استفاده می‌کند.
Dohee Lee Puri Arts
Listing Title
رسالت Puri Arts پرداختن به هنر و اجرای پروگرام‌‌های هنری برای ایجاد ارتباط با جسم و روان مردم و رساندن مردم به آرامش است. این سازمان از آیین‌های سنتی برای ترمیم روابط آسیب‌دیده انسان‌ها و زمین در محیط شهری و اصلاح روابط بین اشخاص و جوامع بهره می‌گیرد. آثار نمایشی اصیل ما با تاکید بر جنبه‌های اسطوره‌ای، تجربه‌ای، عبادی، تاریخی و آرامش‌بخش هنر و چیدمان و تسهیل روابط جدید بین هویت، طبیعت، معنویت و پالیسی‌ اجرا می‌شود.
DreamCatcher Youth Services
DreamCatcher Youth Services یک سرپناه غیرانتفاعی مخصوص جوانان است و برای نوجوانان گروپ‌ سنی 13-18 که دچار بی‌خانمانی یا قربانی قاچاق انسان شده‌اند، و برای جوانان 18 الی 24 ساله که بی‌خانمان هستند، سرپناه اضطراری فراهم می‌کند.
East Bay Asian Youth Center (EBAYC)
EBAYC با مکاتب، دولت‌های شهری و شهرستانی، و سازمان‌های اجتماعی همکاری می‌کند و روابط مطمئنی با فامیل‌‌ها برای ارائه خدمات حمایتی بی‌وقفه به جوانان برقرار می‌کند. مجموعه متنوع خدمات ما جلوگیری از خشونت در میان جوانان، گسترش امکانات تعلیمی و جلب مشارکت مدنی و اجتماعی را شامل می‌شود.
East Bay Community Law Center (EBCLC)
«پروگرام‌ مهاجرت» EBCLC مجموعه کاملی از خدمات حقوقی رایگان را در قسمت انواع مسائل مربوط به مهاجرت، به مهاجرین دارای عاید کم، بخصوص جمعیت آسیب‌پذیر -اشخاص دچار معلولیت و مریضی‌های مزمن، اعضای جامعه LGBTQ، جوانان و مراجعین فعلی EBCLC که دچار مشکلات حقوقی هستند- ارائه می‌کند.
East Bay Refugee and Immigrant Forum (EBRIF)  
The East Bay Refugee and Immigrant Forum (EBRIF) ائتلافی شامل بیش از 30 سازمان جامعه‌محور و نهاد خدمت‌رسان به پناهندگان، پناه‌جویان و مهاجرین ساکن ایست‌بِی سان-فرانسیسکو است.
East Bay Sanctuary Covenant
پروگرام‌‌های حقوقی، اجتماعی و حمایتی East Bay Sanctuary Covenant به بسیاری از چالش‌های پیش‌روی مهاجرین می‌پردازند. ما، به کمک یکدیگر، می‌کوشیم تا مسیری برای شهروندی و تدوین پالیسی‌های مهاجرتی همدلانه‌تر بسازیم.
El Tímpano
Listing Title
El Tímpano -«طبل» به زبان اسپانیایی- در قسمت اطلاع‌رسانی، مشارکت و اعلان نظریات مهاجرین لاتین و مایا ساکن اوکلند و منطقه خلیج و حومه فعالیت می‌کند.
Filipino Advocates for Justice
Filipino Advocates for Justice (FJA، با نام سابق FAA یا Filipinos for Affirmative Action) به حمایت از حقوق مدنی مهاجرین، از طریق ارائه خدمات مستقیم، تربیت مدیر، و سامان‌دهی و پشتیبانی از مسائل مهم جامعه فیلیپینی‌ها، به‌عنوان اقلیتی قومی که از دیرباز دچار محرومیت بوده است، پرداخته است. ما به نوجوانان سن مکتب متوسطه و لیسه، کارگران دارای عاید کم در معرض سو استفاده، و مهاجرین جدیدالوارد و بدون سند خدمت‌ می‌رسانیم و به آنها در قسمت مقابله با چالش‌های زندگی در ایالات‌متحده کمک می‌کنیم.
First 5 Alameda County
First 5 Alameda County به اطفال کمک می‌کند تا در مهم‌ترین مرحله رشد خود صحتمند و آماده یادگیری بمانند.
Alameda County Seal