حمایت تحصیلی، رهنمایی و تعلیم خصوصی

Alameda County Workforce Development Board (ACWDB)
The Alameda County Workforce Development Board (ACWDB) یک نهاد 27-عضوی کارفرما-محور است که مسئولیت نظارت بر روند اجرای پروگرام‌ عنوان I از «قانون نوآوری و فرصت نیروی کار» (WIOA) در خارج از محدوده شهر اوکلند را به عهده دارد. خدمات WIOA برای برآورده ساختن ضروریات تعلیمیی و کاری کارجویان محلی، ازجمله نوجوانان و جوانان ارائه می‌شود. خدمات کسب‌وکار نیز با هدف کمک‌رسانی به کارفرمان در قسمت برآورده ساختن اهداف مربوط به استخدام اشخاص مستعد و ضروریات تعلیمی حرفوی، ارائه می‌شود. هدف ما تسهیل ارتباط کارجویان با فرصت‌های کاری مطلوب و حفظ جایگاه جواب‌‌گویی و حمایتی در قبال کسب‌وکارهای محلی است.
At Home Humanitarian
Listing Title
At Home Humanitarian یک کوشش مردمی و متمرکز بر هم‌آمیزی اجتماعی پناهندگان، پناه‌جویان و مهاجرین و ایجاد زمینه رواداری و تفاهم در جوامع جدید است. فعالیت اصلی ما بر ارتقا از طریق رهنمایی، رویدادهای فرهنگ‌پذیری اجتماعی و ارائه فرصت‌های فوق‌پروگرام‌ متمرکز است. رهنمایی، سیاحت و تعلیم.
Bridging Refugee Youth and Children’s Services (BRYCS)
یBridging Refugee Youth and Children’s Services (BRYCS) در پی تقویت ظرفیت سازمان‌های خدمت‌رسان به پناه‌جویان و اشخاص آسیب‌پذیر در سراسر ایالات‌متحده، با هدف توانمندسازی آنان و تضمین موفقیت پروسه توسعه برای اطفال، جوانان و فامیل‌‌های پناهنده است.
Centro Legal de la Raza
Centro Legal de la Raza نهاد ارائه‌دهنده خدمات حقوقی است که دفاع از/پیشبرد حقوق اشخاص دارای عاید کم، مهاجرین، سیاه‌پوستان و جوامه لاتین را از طریق وکالت حقوقی دوزبانه، تعلیمی و حمایت، دنبال می‌کند. از طریق ترکیب خدمات حقوقی باکیفیت و آشناسازی اشخاص با حقوق قانونی و توانمندسازی جوانان
East Bay Asian Youth Center (EBAYC)
EBAYC با مکاتب، دولت‌های شهری و شهرستانی، و سازمان‌های اجتماعی همکاری می‌کند و روابط مطمئنی با فامیل‌‌ها برای ارائه خدمات حمایتی بی‌وقفه به جوانان برقرار می‌کند. مجموعه متنوع خدمات ما جلوگیری از خشونت در میان جوانان، گسترش امکانات تعلیمی و جلب مشارکت مدنی و اجتماعی را شامل می‌شود.
East Bay Sanctuary Covenant
پروگرام‌‌های حقوقی، اجتماعی و حمایتی East Bay Sanctuary Covenant به بسیاری از چالش‌های پیش‌روی مهاجرین می‌پردازند. ما، به کمک یکدیگر، می‌کوشیم تا مسیری برای شهروندی و تدوین پالیسی‌های مهاجرتی همدلانه‌تر بسازیم.
Harbor House Ministries
Harbor House Ministries به ارائه کمک در قسمت ESL، غذا، البسه و مسکن، اجرای پروگرام‌ها و خدمات مخصوص جوانان، ارائه خدمات تعلیمی، ارائه خدمات کاریابی و تعلیم مسلکی و اجرای پروگرام‌های مراقبت از طفل می‌پردازد.
Refugee & Immigrant Transitions
به ارائه تعلیم رایگان، جلب مشارکت فامیل‌ها، و اجرای پروگرام‌‌های راهبری اجتماعی می‌پردازد. محصلین به دلیل جنگ، خشونت، آزار یا فشار اقتصادی از ما درخواست کمک کرده‌اند.
Support for Afghan Financial Empowerment (SAFE) Initiative -(International Rescue Committee))
پروگرامی برای توانمندسازی فامیل‌‌های جدیدالوارد در ابتدای مسیر رسیدن به ثبات مالی و امنیت اقتصادی در خانه‌های جدید در سراسر ایالات‌متحده.
Upwardly Global
Listing Title
به متخصصین مهاجر و پناهنده جدیدالوارد به ایالات‌متحده که دارای جواز کار کامل هستند، در قسمت اشتغال و تعلیمی مهارت‌های کاریابی کمک می‌کند.
Tutoring for Afghan Refugees and Immigrants
خدمات رایگان تعلیم خصوصی زبان انگلیسی و پشتیبانی تحصیلی را به متعلمین مهاجر مقاطع متوسطه و لیسه، و نیز مادران جوان، ارائه می‌کند.
Iman TV
درسهای سطح مبتدی/سوادآموزی و متوسط زبان انگلیسی مخصوص اعضای جامعه افغانستان.
New Toolkit: Supporting Afghan Students in Schools & Youth Programs in the United States (Switchboard)
تول‌بکس مذکور قسمی طراحی شده است که دستیابی مربیان به شناخت جامع از شرایط متعلمین جدیدالوارد افغانستانی و فامیل‌‌های آنان، شامل چالش‌های پیش‌روی آنان در مسیر سازگاری با نظام تعلیمی امریکا را امکان‌پذیر می‌سازد. ضمناً، مربیان را به شناخت بهتری از نظام‌های تعلیمی افغانستان و تجربیات تحصیلی احتمالی متعلمین و ملاحظات کلیدی مرتبط با کار با متعلمین افغانستانی و فامیل‌‌های آنان می‌رساند.
Hayward Unified School District (HUSD)
اداره متعلمین چندزبانی حوزه تعلیمی متحد هیوارد به ارائه حمایت مستمر از پروگرام‌‌های منطقوی که برای متعلمینی با زبان اصلی غیر انگلیسی طراحی شده است، می‌پردازد.
Peralta Community College District
مجموعه‌ای از کالج‌هایی که ایجاد تحول اجتماعی و اقتصادی برای محصلین و جامعه را از طریق ارائه تعلیم باکیفیت و مبتنی بر برابری، عدالت اجتماعی، پایداری زیست‌محیطی و مشارکت، دنبال می‌کند.
International Rescue Committee – Oakland
پروگرام‌‌های «کمیته بین‌المللی نجات (IRC) در اوکلند برای فراهم نمودن زمینه پیشرفت شما، منحیث مهاجر، در جامعه امریکا، و ثبت‌نام طفل‌تان در مکتب، دستیابی شما، منحیث شخص کلانسال، به خودکفایی از طریق اشتغال یا راه‌اندازی کسب‌وکار، یا ارائه خدمات صحی ضروری به فامیل‌‌ها برای رفع صدمات ناشی از تروما یا مریضی، طراحی می‌شوند. اگر نیازمند کمک باشید، IRC به شما در قسمت بازسازی زندگی و کسب توانایی کنترول آینده در جامعه جدید کمک می‌کند.
PARS Equality Center
به ارائه ESL، تعلیم خصوصی در خانه، خدمات مهاجرت، خدمات اجتماعی، خدمات ترجمه و خدمات کاریابی می‌پردازد.
Alameda County Seal