کار و تعلیم1951 Coffee Company
Listing Title
1951 Coffee Company یک سازمان غیرانتفاعی فعال در حوزه قهوه است که با ارائه تعلیم حرفوی به پناهندگان و پناه‌جویان جدیدالوارد در قسمت باریستا شدن در صنعت قهوه، به پناهندگان و پناه‌جویان کمک می‌کند.
African Advocacy Network
African Advocacy Network (AAN) سازمان غیرانتفاعی مستقر در سان-فرانسیسکو است که در سال 2009 برای خدمت‌رسانی به جمعیت روزافزون مهاجرین افریقایی و افریقایی-کاراییبی شکل گرفت. AAN به ارائه خدمات حقوقی مهاجرت، خدمات مدیریت دوسیه و خدمات هم‌آمیزی اجتماعی، بربنیاد الگوی خاص «کارگزاری فرهنگی» می‌پردازد.
Alameda County Office of Education (ACOE)
رسالت Alameda County Office of Education (ACOE) حمایت از متعلمین از طریق ارائه، ترویج و تقویت راهبری و خدمت‌رسانی با هدف ایجاد زمینه موفقیت همیشگی برای همه اطفال و در همه مکاتب است! ACOE وظیفه نظارت بر بودیجه‌ها و پروگرام‌‌های تحصیلی منطقه را به عهده دارد و با اجرای پروگرام‌‌های تعلیمی برای متعلمین آسیب‌پذیر کانتی، به آنان کمک می‌کند. ACOE، در جایگاه نهاد راهبری، به ارائه خدمات تعلیمی و پشتیبانی به مربیان می‌پردازد و برای حمایت از مکاتب عمومی کلان با هدف ایجاد زمینه موفقیت متعلمین در جوامع پویا، کوشش می‌کند.
Alameda County Workforce Development Board (ACWDB)
The Alameda County Workforce Development Board (ACWDB) یک نهاد 27-عضوی کارفرما-محور است که مسئولیت نظارت بر روند اجرای پروگرام‌ عنوان I از «قانون نوآوری و فرصت نیروی کار» (WIOA) در خارج از محدوده شهر اوکلند را به عهده دارد. خدمات WIOA برای برآورده ساختن ضروریات تعلیمیی و کاری کارجویان محلی، ازجمله نوجوانان و جوانان ارائه می‌شود. خدمات کسب‌وکار نیز با هدف کمک‌رسانی به کارفرمان در قسمت برآورده ساختن اهداف مربوط به استخدام اشخاص مستعد و ضروریات تعلیمی حرفوی، ارائه می‌شود. هدف ما تسهیل ارتباط کارجویان با فرصت‌های کاری مطلوب و حفظ جایگاه جواب‌‌گویی و حمایتی در قبال کسب‌وکارهای محلی است.
Asian Pacific Islander Community Collaborative (APICC)
Asian Pacific Islander Community Collaborative (APICC) مجموعه‌ای متشکل از بیش از 30 سازمان جامعه-محور ویژه جمعیت جزیره‌نشین آسیا اقیانوس آرام (API) است که خدمات خود را به «منطقه سرپرستی 5» ارائه می‌کند. این مجموعه در دسمبر 2002 به‌وسیله Keith Carson، سرپرست کانتی آلامدا، تاسیس شد. APICC خدمات سازگار با الزامات زبانی و فرهنگی را در سطح کانتی به امریکایی‌های عضو جمعیت جزیره‌نشین آسیا اقیانوس آرام ارائه می‌کند. تمرکز ما بر امور دسترسی زبانی، اشتغال، و خدمات اجتماعی است و ما با سازمان‌های جامعه-محور، سازمان‌های مذهبی، و کسب‌وکارهای خدمت‌رسان به جوامع API همکاری می‌کنیم.
At Home Humanitarian
Listing Title
At Home Humanitarian یک کوشش مردمی و متمرکز بر هم‌آمیزی اجتماعی پناهندگان، پناه‌جویان و مهاجرین و ایجاد زمینه رواداری و تفاهم در جوامع جدید است. فعالیت اصلی ما بر ارتقا از طریق رهنمایی، رویدادهای فرهنگ‌پذیری اجتماعی و ارائه فرصت‌های فوق‌پروگرام‌ متمرکز است. رهنمایی، سیاحت و تعلیم.
Bananas Child Care and Resources
از پروگرام‌‌ها و خدمات Banana می‌توان به کمک‌رسانی به فامیل‌ها در قسمت پیدا نمودن و پرداخت مصرف مهدطفل مناسب، برگزاری ورکشاپ‌های فرزندپروری، تشکیل گروپ‌های بازی و توسعه حرفوی برای انواع ارائه‌دهندگان خدمات مراقبت و تعلیم ابتدایی اشاره نمود. حمایت ما باعث می‌شود که فامیل‌های شاغل از فرصت پیشرفت مستفید شوند و مطمئن باشند که اطفال‌شان در محیط یادگیری باکیفیت و سازنده حضور دارند.
Bridging Refugee Youth and Children’s Services (BRYCS)
یBridging Refugee Youth and Children’s Services (BRYCS) در پی تقویت ظرفیت سازمان‌های خدمت‌رسان به پناه‌جویان و اشخاص آسیب‌پذیر در سراسر ایالات‌متحده، با هدف توانمندسازی آنان و تضمین موفقیت پروسه توسعه برای اطفال، جوانان و فامیل‌‌های پناهنده است.
Building Skills Partnership
Building Skills Partnership (BSP) کیفیت زندگی کارگران خدماتی خانه، شاغل در بخشهای دارای عاید کم، و فامیل‌‌های آنان را بهتر کرده است. کارگران خدماتی خانه شامل سرایدار، مامور امنیتی، کارگران نگهداری و سرپرستی، کارگران استدیوم، ورزشگاه و میدان‌هوایی، و دیگر کارگران ارائه‌دهنده خدمات مهم به ساختمان‌های کالیفرنیا می‌شود. پروگرام‌‌های BSP سالانه بیش از 5,500 نفر را از طریق ارائه خدمات و تعلیم مستقیم، و 20,000 نفر را از طریق مشارکت کمک‌رسانی ترکیبی و خدمات آنلاین، تحت‌ پوشش قرار می‌دهد. این پروگرام‌‌ها بر توسعه نیروی کار، پذیرش مهاجرین، و پیشبرد اجتماعی متمرکز است. این سازمان پروگرام‌‌های حرفوی و تحصیلی را با هدف ایجاد زمینه موفقیت فردی و حرفوی کارگران اجرا می‌کند.
Californians Together
Listing Title
Californians Together برای ایجاد نظامی تعلیمی که بودیجه و ساختار آن زمینه دسترسی کامل تمامی اطفال به تعلیم باکیفیت و سازگار با الزامات قرن 21 را فراهم می‌کند و متعلمین را در مکاتب عمومی آماده تحصیل در کالج، کار و مشارکت مدنی می‌کند، کوشش‌می‌کند.
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI)
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI) به پناهندگان و مهاجرین آسیب‌دیده از جنگ، شکنجه، نسل‌کشی یا دیگر حوادث فاجعه‌بار کمک می‌کند تا امکان ارتقای سطح صحت عاطفی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم گردد.
Centro Legal de la Raza
Centro Legal de la Raza نهاد ارائه‌دهنده خدمات حقوقی است که دفاع از/پیشبرد حقوق اشخاص دارای عاید کم، مهاجرین، سیاه‌پوستان و جوامه لاتین را از طریق وکالت حقوقی دوزبانه، تعلیمی و حمایت، دنبال می‌کند. از طریق ترکیب خدمات حقوقی باکیفیت و آشناسازی اشخاص با حقوق قانونی و توانمندسازی جوانان
East Bay Asian Youth Center (EBAYC)
EBAYC با مکاتب، دولت‌های شهری و شهرستانی، و سازمان‌های اجتماعی همکاری می‌کند و روابط مطمئنی با فامیل‌‌ها برای ارائه خدمات حمایتی بی‌وقفه به جوانان برقرار می‌کند. مجموعه متنوع خدمات ما جلوگیری از خشونت در میان جوانان، گسترش امکانات تعلیمی و جلب مشارکت مدنی و اجتماعی را شامل می‌شود.
East Bay Sanctuary Covenant
پروگرام‌‌های حقوقی، اجتماعی و حمایتی East Bay Sanctuary Covenant به بسیاری از چالش‌های پیش‌روی مهاجرین می‌پردازند. ما، به کمک یکدیگر، می‌کوشیم تا مسیری برای شهروندی و تدوین پالیسی‌های مهاجرتی همدلانه‌تر بسازیم.
First 5 Alameda County
First 5 Alameda County به اطفال کمک می‌کند تا در مهم‌ترین مرحله رشد خود صحتمند و آماده یادگیری بمانند.
Harbor House Ministries
Harbor House Ministries به ارائه کمک در قسمت ESL، غذا، البسه و مسکن، اجرای پروگرام‌ها و خدمات مخصوص جوانان، ارائه خدمات تعلیمی، ارائه خدمات کاریابی و تعلیم مسلکی و اجرای پروگرام‌های مراقبت از طفل می‌پردازد.
Hively
Listing Title
Hively به والدین در قسمت پیدا نمودن و پرداخت مصرف‌ خدمات باکیفیت مراقبت از طفل کمک می‌کند و تعلیم و کمک‌های لازم برای تضمین استفاده اطفال از بهترین خدمات اولیه را به والدین ارائه می‌کند. ضمناً، به اشخاص علاقمند به راه‌اندازی کسب‌وکار پایدار و باکیفیت در قسمت مراقبت از اطفال رهنمایی و تعلیم ارائه می‌کند و به کلانسالان و اطفال در شرایط سخت زندگی کمک می‌رساند. 
Housing Solutions (Bay Area Community Services)
Housing First، از پروگرام‌‌های «خدمات اجتماعی منطقه خلیج»، بر این باور است که یافتن مسکن گام نخست در مسیر بهبود کیفیت زندگی است. بعد از برآورده ساختن ضروریات ابتدایی (غذا و سرپناه) اشخاص، می‌توانیم به مشکلات صحت رفتاری و جسمی، سوء‌مصرف مواد مخدر، اشتغال و... بپردازیم. تک‌تک اشخاص تحت‌پوشش BACS از همه امکانات لازم برای رسیدن به مسکن باثبات و مطمئن مستفید می‌شوند.
Humanmade
Listing Title
Humanmade یک میکراسپیس غیرانتفاعی آزاد است که توانمندسازی اشخاص جامعه برای تبدیل کردن آنان به نسل بعدی مخترعان، طراحان و سازندگان، از طریق تسهیل دسترسی به تعلیم، ابزارها و امکانات، در چارچوب توسعه نیروی کار و پروگرام‌‌های تعلیم جوانان STEAM، را دنبال می‌کند.
La Cocina 
Listing Title
La Cocina سازمانی غیرانتفاعی است که در قسمت رفع مشکلات برابری در قسمت مالکیت کسب‌وکار برای زنان، مهاجرین و اشخاص رنگین‌پوست فعالیت می‌کند. ما فضای آشپزخانه تجاری ارزان‌قیمت برای کارآفرینان مستعد فراهم می‌کنیم.
Lao Family Community Development, Inc.
Lao Family Community Development, Inc. (LFCD) به اشخاص پناهنده، مهاجر، ناآشنا به زبان انگلیسی و شهروندان دارای عاید کم ایالات‌متحده در قسمت رسیدن به خودکفایی درازمدت مالی و اجتماعی کمک می‌کند. ما اعضای جامعه را به هدف‌گذاری، باور کردن توانمندی‌ها، فعالیت و مشارکت در جامعه تشویق می‌کنیم.
Monument Impact
Listing Title
Monument Impact سازمان اجتماعی غیرانتفاعی است که برای تقویت مهارت‌ها، منابع و توانایی‌های جوامع مهاجر، پناهنده و دارای عاید کم کنکورد فعالیت می‌کند. این سازمان در Monument Corridor، یکی از پر ازدحام‌ترین محله‌های منطقه خلیج، قرار دارد و اعضای آن وظیفه شناسایی راهکار برای چالش‌ها و مشکلات موجود در مسیر شکوفایی اقتصادی را به عهده گرفته‌اند.
Oakland Bloom
Listing Title
Oakland Bloom سازمانی غیرانتفاعی است که از سرآشپزهای مهاجر، پناهنده و BIPOC طبقه فقیر و کارگر برای ایجاد کسب‌وکار غذایی از طریق تعلیم کسب‌وکار برگزیده و پروگرام‌ پرورش به نام Open Test Kitchen، حمایت می‌کند. Oakland Bloom، در کنار اجرای پروگرام‌ پرورش، برای توسعه الگوهای تعاونی رستوران + مالی کسب‌وکار غذایی که امنیت، توانایی اشخاص، حقوق کارگر و مسیرهای مالکیت را در اولویت قرار می‌دهد، کوشش‌می‌کند.
Partnerships for Trauma Recovery
به ارائه خدمات صحت روان به قربانیان خارجی موارد نقض حقوق بشر از همه گروپ‌های فرهنگی، قومی و زبانی می‌پردازد. این خدمات با مراعات الزامات فرهنگی و شرایط مرتبط با تروما به ساکنان منطقه خلیج سان-فرانسیسکو ارائه می‌شود.
Refugee & Immigrant Transitions
به ارائه تعلیم رایگان، جلب مشارکت فامیل‌ها، و اجرای پروگرام‌‌های راهبری اجتماعی می‌پردازد. محصلین به دلیل جنگ، خشونت، آزار یا فشار اقتصادی از ما درخواست کمک کرده‌اند.
Street Level Health Project (SLHP)
پروژه بهداشت و درمان سطح خیابان Street Level Health Project (SLHP) یک مرکز اجتماعی مستقر در اوکلند است که برای ارتقای سطح صحت مهاجرین دارای پوشش بیمه کمتر، بدون بیمه، و جدیدالوارد کانتی آلامدا کوشش‌می‌کند.
Support for Afghan Financial Empowerment (SAFE) Initiative -(International Rescue Committee))
پروگرامی برای توانمندسازی فامیل‌‌های جدیدالوارد در ابتدای مسیر رسیدن به ثبات مالی و امنیت اقتصادی در خانه‌های جدید در سراسر ایالات‌متحده.
oakland lgbtq center
این مرکز اجتماعی LGBT به ارائه رویدادهای اجتماعی، پروگرام‌‌های تعلیمی، پروگرام‌‌های صحی و خدمات مشاوره می‌پردازد. برای جوانان، اشخاص همجنس‌باز، اشخاص دوجنسی و اشخاص تراجنسی گروپ‌های حمایتی در نظر گرفته شده است. پروگرام‌‌های تعلیمی و ورکشاپ‌‌هایی برای کاریابی نیز برگزار می‌شود. خدمات صحی، صنوف‌ هنری، صنوف‌ یوگا و خدمات صحت روان بصورت رایگان ارائه می‌شود.
Upwardly Global
Listing Title
به متخصصین مهاجر و پناهنده جدیدالوارد به ایالات‌متحده که دارای جواز کار کامل هستند، در قسمت اشتغال و تعلیمی مهارت‌های کاریابی کمک می‌کند.
Vietnamese American Community Center of the East Bay (VACCEB)
رسالت VACCEB رسیدگی به ضروریات پناهندگان و مهاجرین در جوامع دورافتاده و محروم است. ما این هدف را از طریق ارائه خدمات متنوع تعلیمیی، فرهنگی و اجتماعی در مسیر تقویت خودکفایی اقتصادی و هم‌آمیزی در جامعه امریکا پیگیری می‌کنیم.
Wellness in Action (Center for Empowering Refugees and Immigrants)
Wellness in Action پروگرام‌ تعلیمی و توسعه‌ای مخصوص کارگروپ‌‌های اجتماعی است که برای جامعه پیشه وران، حامیان صحت روان از جامعه پناهندگان محروم و آسیب‌پذیر و جوامع مهاجرین جدید ساکن منطقه خلیج طراحی شده است.
Afghan Coalition
«ائتلاف افغانستان» سازمان قومیتی جامعه-محوری است که، تحت نظر اتباع افغانستان، به ارائه انواع خدمات به جامعه می‌پردازد.
Alameda County Social Services Agency
اداره خدمات اجتماعی (SSA) کانتی آلامدا خدمات ابتدایی شبکه امنیتی را به اطفال، فامیل‌‌ها و کلانسالان در معرض خطر ارائه می‌کند. SSA خدمات خود را از طریق بخشهای اداری و عملیاتی -خدمات کلانسالان و سالخوردگان، خدمات طفل و فامیل‌، و اداره نیروی کار و مزایا- ارائه می‌کند. SSA بعضی از «پروگرام‌‌های مزایای شبکه امنیتی عمومی»، مانند CalWORKS، CalFRESH، MediCal، کمک نقدی پناهندگان، کمک عمومی، منابع مقابله با خشونت خانگی، اشتغال و خدمات/ارجاعات حمایتی تعلیم مسلکی، و سرویس سرپناه اضطراری، را ارائه می‌کند. جایگاه هماهنگ‌کننده پناهندگان کانتی.
County of Santa Clara Social Services Agency
اداره خدمات اجتماعی (SSA) کانتی سانتا-کلارا خدمات ابتدایی شبکه امنیتی را به اطفال، فامیل‌‌ها و کلانسالان در معرض خطر ارائه می‌کند. SSA خدمات خود را بصورت یکپارچه از طریق چهار مرکز اصلی ارائه می‌کند. اینها عبارت‌اند از دفتر اداره، بخش خدمات سالخوردگان و کلانسالان، بخش خدمات اشتغال و مزایا و بخش خدمات فامیل‌ و اطفال.
San Mateo County Human Services Agency (HSA)
مجموعه متنوعی از خدمات را که برای کمک‌رسانی به اشخاص و فامیل‌‌ها در قسمت رسیدن به خودکفایی، همکاری با دیگر نهادها برای تقویت جوامع و تضمین امنیت و صحتمندی اطفال طراحی شده است، ارائه می‌کند. 
Hiring Humanitarian Parolees: What Service Providers and Employers Need to Know (Switchboard Webinar)
وبینار Switchboard درباره جواز و اسناد کار افغانستانی‌های مشمول شرایط بشردوستانه و چگونگی حمایت از ارائه‌دهندگان خدمات و کارفرمایان علاقمند به استخدام اشخاص مشمول شرایط بشردوستانه.
Alameda County Seal