خدمات صحت روان

Afghan Path Towards Wellness – North Alameda County (International Rescue Committee – Oakland)
Afghan Path Towards Wellness گروپ‌های حمایتی برای کلانسالان افغانستانی ساکن شمال کانتی آلامدا تشکیل داده است. ماموریت ما ایجاد محیطی امن و سازنده برای کلانسالان افغانستانی در مسیر حرکت به سوی بهبود وضعیت صحی جسم، صحت روان و رشد فردی است.
Alameda County Health Care Services Agency
Alameda County Health Care Services Agency (HCSA) با نهادهای دیگر در قسمت ارائه خدمات باکیفیت، حمایت از جوامع امن و سالم، و ترویج فرصت‌های برابر و فراگیر برای همه ساکنان همکاری می‌کند. این هدف با فعالیت چهار بخش HCSA پیگیری می‌شود: صحت رفتاری، حفظ‌الصحه محیط، دفتر مدیر اداره (OAD) و صحت عامه.
AlcoholHelp
Listing Title
AlcoholHelp کانون اطلاع‌رسانی آنلاین و رایگانی است که مقالات تعلیمی متنوعی درباره سوء‌مصرف مواد مخدر، و اختلالات رفتاری و روانی مرتبط برای جمعیت‌های مختلف در سراسر کشور تهیه می‌کند.
AllyNetwork – Diversity in Health Training Institute
AllyNetwork پروگرام‌‌ای انترنتی است که فهرست کارشناسان و منابع دو-زبانه/دو-فرهنگی حفظ‌الصحه و صحت روان را برای ارائه خدمات و منابع، با مراعات الزامات تروما، در اختیار اشخاص می‌گذارد. هدف AllyNetwork تسهیل دسترسی به/استفاده از خدمات حفظ‌الصحه و صحت روان برای مهاجرین، پناهندگان و پناه‌جویان، و مهاجرین جوان، از طریق یک پروگرام‌ کاربردی انترنتی که فهرست کارشناسان و منابع دو-زبانه/دو-فرهنگی حفظ‌الصحه و صحت روان را برای ارائه خدمات و منابع، با مراعات الزامات تروما، در اختیار اشخاص می‌گذارد، است.
ARISE Asian Wellness Project – South Alameda County (a program of Bay Area Community Health, formerly Tri City Health Center)
ARISE Asian Wellness Project از پروگرام‌‌های جلوگیری و مداخله بهنگام صحت روان است که با هدف ارتقای سطح صحت عاطفی و روانی از طریق تعلیم و مشاوره، اجرا می‌شود. خدمات ما بشمول ورکشاپ‌‌های رایگان، مشاوره وقایوی فردی، گروپ‌های حمایتی و رویدادهای همگانی برای جوانان، کلانسالان و فامیل‌‌های جامعه آسیای شرقی در جنوب کانتی آلامدا می‌شود. ما در قسمت معرفی اشتراک‌کنندگان به مراکز خدماتی نیز فعال هستیم.
Asian Community Wellness Program – North Alameda County (Korean Community Center of the East Bay)
Asian Community Wellness Program (ACWP) به ارائه کمک‌ در قسمت حفظ‌الصحه و صحت روان، اطلاع‌رسانی، تعلیم، رهنمایی، ننگ‌زدایی، خدمات مشاوره و حمایت در امور مدیریت دوسیه به اتباع شرق آسیا (چینایی، مغول، کوریایی، جاپانی) و دیگر اعضای جامعه آسیا و اقیانوس آرام (API) ساکن شمال کانتی آلامدا می‌پردازد. ضمناً، ACWP خدمات مبتنی بر الزامات فرهنگ و تروما و امکانات دسترسی به منابع همگانی، بدون پوشش بیمه، را ارائه می‌کند.
Asian Health Services
Listing Title
Asian Health Services خدمات صحی، اجتماعی و حمایتی به همه اشخاص، صرف‌نظر از سطح عاید، وضعیت بیمه، وضعیت مهاجرت، زبان یا فرهنگ، ارائه می‌کند. رویکرد ما به صحت بر «صحت کامل مریض» متمرکز است و به همین دلیل خدمات ما فراتر از مراقبت اولیه است و صحت روان، مدیریت دوسیه، تغذیه و مراقبت حفظ‌الصحه دندان را شامل می‌شود. بیش از 50,000 مریض به زبان انگلیسی و 14 زبان دیگر از خدمات ما استفاده می‌کنند: کوریایی، ASL، لائوسی، برمه‌ای، ماندارین، کانتونس، فرانسوی، مین، کارن، مغولی، کارنی، تاگالوگ، خمر و ویتنامی. ما خدمات صحی، حفظ‌الصحه دندان و صحت روان را به همه گروپ‌های سنی ارائه می‌کنیم.
Bay Area Community Health
Bay Area Community Health (BACH) به ارائه خدمات صحی باکیفیت، صرف‌نظر از وضعیت مهاجرت، قومیت، معلولیت یا توانایی پرداخت پول، می‌پردازد.
Brighter Beginnings
Listing Title
Brighter Beginnings به ارائه خدمات اجتماعی و صحی به فامیل‌های دارای عاید کم ایست‌بِی می‌پردازد.
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI)
Center for Empowering Refugees & Immigrants (CERI) به پناهندگان و مهاجرین آسیب‌دیده از جنگ، شکنجه، نسل‌کشی یا دیگر حوادث فاجعه‌بار کمک می‌کند تا امکان ارتقای سطح صحت عاطفی، جسمی، اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم گردد.
Cultural Y Bienestar – Countywide (La Clínica De La Raza)
Cultura y Bienestar پروگرام‌ لاتین جلوگیری و مداخله اولیه مربوط به صحت روان است که به کمک‌رسانی، تعلیم و مشاوره به اعضای جامعه لاتین می‌پردازد. این پروگرام‌ از کمک کارشناسان صحت روان، مربیان/ترویج‌دهندگان صحت عامه و معالجین سنتی برای اجرای فعالیت‌های تبلیغی و جلوگیری و ارائه خدمات مختصر مداخله زودهنگام استفاده می‌کند.
DreamCatcher Youth Services
DreamCatcher Youth Services یک سرپناه غیرانتفاعی مخصوص جوانان است و برای نوجوانان گروپ‌ سنی 13-18 که دچار بی‌خانمانی یا قربانی قاچاق انسان شده‌اند، و برای جوانان 18 الی 24 ساله که بی‌خانمان هستند، سرپناه اضطراری فراهم می‌کند.
Filipino Advocates for Justice
Filipino Advocates for Justice (FJA، با نام سابق FAA یا Filipinos for Affirmative Action) به حمایت از حقوق مدنی مهاجرین، از طریق ارائه خدمات مستقیم، تربیت مدیر، و سامان‌دهی و پشتیبانی از مسائل مهم جامعه فیلیپینی‌ها، به‌عنوان اقلیتی قومی که از دیرباز دچار محرومیت بوده است، پرداخته است. ما به نوجوانان سن مکتب متوسطه و لیسه، کارگران دارای عاید کم در معرض سو استفاده، و مهاجرین جدیدالوارد و بدون سند خدمت‌ می‌رسانیم و به آنها در قسمت مقابله با چالش‌های زندگی در ایالات‌متحده کمک می‌کنیم.
Hively
Listing Title
Hively به والدین در قسمت پیدا نمودن و پرداخت مصرف‌ خدمات باکیفیت مراقبت از طفل کمک می‌کند و تعلیم و کمک‌های لازم برای تضمین استفاده اطفال از بهترین خدمات اولیه را به والدین ارائه می‌کند. ضمناً، به اشخاص علاقمند به راه‌اندازی کسب‌وکار پایدار و باکیفیت در قسمت مراقبت از اطفال رهنمایی و تعلیم ارائه می‌کند و به کلانسالان و اطفال در شرایط سخت زندگی کمک می‌رساند. 
Korean Community Center of the East Bay
رسالت KCCEB توانمندسازی مهاجرین منطقه خلیج از طریق دسترسی به امکانات تعلیمیی، خدمات، منابع و حمایت است. ما به اشخاص در قسمت دسترسی به منابع لازم در لحظات مهم زندگی کمک می‌کنیم و فرصت‌هایی برای توانمندسازی اشخاص، فامیل‌‌ها و جامعه حفظ‌الصحه و صحت فراهم می‌کنیم.
La Clínica de la Raza
La Clínica در قسمت ارائه خدمات صحی چندزبانی، دسترس‌پذیر و کامل در ایست‌بِی فعال است و مریضان، با هر سطح عاید و با هر وضعیت بیمه، می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.
Northern California Human Rights Clinic (Alameda Health System) 
NCHRC از کلینیک‌‌های نظام صحی آلامدا است که عمدتاً به ارائه خدمات صحی قانونی و ارزیابی‌های روان‌شناختی (بشمول ارزیابی‌های FGM/C) به پناه‌جویان و دیگر خدمات امدادی به اخراج‌شدگان (مانند مصونیت طبق «کنوانسیون ممنوعیت شکنجه»، ویزه U و...) در منطقه خلیج سان-فرانسیسکو می‌پردازد.
Pacific Center for Human Growth
Pacific Center for Human Growth قدیمی‌ترین مرکز LGBTQIA+ در منطقه خلیج و سومین مرکز قدیمی در سطح کشور است و یگانه کلینیک مقیاس متغیر صحت روان مخصوص اشخاص LGBTQIA+ و QTBIPOC و فامیل‌‌های آنان در کانتی آلامدا را مدیریت می‌کند.
Partnerships for Trauma Recovery
به ارائه خدمات صحت روان به قربانیان خارجی موارد نقض حقوق بشر از همه گروپ‌های فرهنگی، قومی و زبانی می‌پردازد. این خدمات با مراعات الزامات فرهنگی و شرایط مرتبط با تروما به ساکنان منطقه خلیج سان-فرانسیسکو ارائه می‌شود.
Listing Title
از معالجین و معلمین اوکلند که تخصص او در قسمت انرژی-درمانی می‌تواند برای اشخاص دچار PTSD بسیار موثر باشد. ورکشاپ‌های رایگانی برای تعلیم اشخاصی که با پناهندگان سروکار دارند، طراحی نموده است و روش‌های مقابله با استرس، تروما و شاک را تعلیم می‌دهد.
STAND! For Families Free of Violence
ارائه‌دهنده سرویس مقابله با خشونت خانگی در کانتی کانتراکاستا که به اجرای پروگرام‌‌های جلوگیری، مداخله و درمان، با همکاری نهادهای اجتماعی، در قسمت ریشه‌کنی خشونت خانگی و طفل‌آزاری می‌پردازد.
Survivors International (part of the Division of Trauma Recovery Services at UCSF)
به بازماندگان کلانسال ظلم و شکنجه که ساکن سان-فرانسیسکو هستند، خدمات رایگان روان-اجتماعی و روان‌شناسی ارائه می‌کند.
oakland lgbtq center
این مرکز اجتماعی LGBT به ارائه رویدادهای اجتماعی، پروگرام‌‌های تعلیمی، پروگرام‌‌های صحی و خدمات مشاوره می‌پردازد. برای جوانان، اشخاص همجنس‌باز، اشخاص دوجنسی و اشخاص تراجنسی گروپ‌های حمایتی در نظر گرفته شده است. پروگرام‌‌های تعلیمی و ورکشاپ‌‌هایی برای کاریابی نیز برگزار می‌شود. خدمات صحی، صنوف‌ هنری، صنوف‌ یوگا و خدمات صحت روان بصورت رایگان ارائه می‌شود.
Wellness in Action (Center for Empowering Refugees and Immigrants)
Wellness in Action پروگرام‌ تعلیمی و توسعه‌ای مخصوص کارگروپ‌‌های اجتماعی است که برای جامعه پیشه وران، حامیان صحت روان از جامعه پناهندگان محروم و آسیب‌پذیر و جوامع مهاجرین جدید ساکن منطقه خلیج طراحی شده است.
Afghan Coalition
«ائتلاف افغانستان» سازمان قومیتی جامعه-محوری است که، تحت نظر اتباع افغانستان، به ارائه انواع خدمات به جامعه می‌پردازد.
Pacific Islander Wellness Initiative
به ارائه خدمات وقایوی و مداخله بهنگام به جزیره‌نشینان اقیانوس آرام (بشمول بومیان هاوایی)، با همکاری سازمان‌های اجتماعی دیرپا می‌پردازد.
ACCESS Program – Alameda County Behavioral Health
پروگرام‌ صحت رفتاری کانتی آلامدا (ACBH)ACCESS کانون اطلاع‌رسانی، اسکرینینگ و ارجاع نظام سلامت در قسمت خدمات و درمان مشکلات صحت روان و سوء‌مصرف مواد مخدر در کانتی آلامدا است.
AHS Specialty Mental Health Prevention Program – North Alameda County (Asian Health Services)
«پروگرام‌ تخصصی جلوگیری از مشکلات روانی AHS» (SMH) به ساکنان جامعه زبانی شرق آسیا در کانتی آلامدا که در قسمت صحت روان به کمک ضرورت دارند، خدمت‌رسانی می‌کند. از این خدمات می‌توان به کمک‌رسانی اجتماعی، برگزاری ورکشاپ، مشاوره فردی و گروپی، مشاوره وقایوی و گروپ‌‌های حمایتی اشاره کرد. خدمات بصورت رایگان ارائه می‌شود. خدمات ما از پشتیبانی «صحت رفتاری کانتی آلامدا» قانون خدمات صحت روان (MHSA) برخوردار است.
African Communities Program (Partnerships for Trauma Recovery)
«پروگرام‌ جوامع افریقایی» به پیامدهای روان-اجتماعی تروما در میان بازماندگان خارجی نقض حقوق بشر، با ارائه خدمات صحت روان، کمک‌رسانی، تعلیم فنی-حرفوی و حمایت پالیسیی، ضمن مراعات الزامات فرهنگی، توجه به موضوع تروما، و الزامات زبانی، رسیدگی می‌کند.
Filipino Community Health & Wellness (Filipino Advocates for Justice)
«حفظ‌الصحه و صحت جامعه فیلیپینی‌ها» با هدف تضمین دسترسی اعضای جامعه فیلیپینی‌ها، بخصوص جوانان و کلانسالان، نرس ها و مهاجرین ساکن مرکز و جنوب کانتی آلامدا به خدمات روان-اجتماعی و مدیریت دوسیه و برآورده شدن ضروریات آنان و نیز تضمین ارائه خدمات مشاوره و ارجاع در قسمت صحت روان، با مراعات الزامات فرهنگی و زبانی، فعالیت می‌کند.
Bay Area Community Services
«خدمات اجتماعی منطقه خلیج» (BACS) چندین مرکز تهیه مسکن، رابط مسکن، تعلیم و مشاوره مسکن را تحت ‌پوشش دارد. در کانتی کانتراکاستا، BACS مرکز Don Brown Housing First در Antioch را پوشش می‌دهد. این مرکز به ارائه خدمات اسکان سریع به بی‌خانمان‌های کانتراکاستا که به دلیل مشکلات صحت روان به حمایت ضرورت دارند، می‌پردازد.
Crisis Support Services of Alameda County
«خدمات پشتیبانی بحران شهرستان آلامدا» از اشخاصی که دچار افکار خودکشی یا مشکلات روانی هستند، حمایت می‌کند. می‌توانید بصورت شبانه‌روزی با خط 24 ساعته جلوگیری از خودکشی به نمبر 1-800-309-2131 به تماس شوید.
South Asian Community Health Promotion Services (Portia Bell Hume Center)
پروگرام‌ فراگیری که جامعه جنوب آسیا را پوشش می‌دهد و زمینه اجرای پروگرام‌‌ها و خدمات اجتماعی متناسب با ضروریات مشتریان، اعم از اشخاص، فامیل‌ها، محله‌ها یا سازمان‌ها، را فراهم می‌سازد.
Acute & Crisis Services – Alameda County Behavioral Health
«صحت رفتاری کانتی آلامدا» (ACBH) مراکز مختلف خدمات بحرانی و «گروپ‌های بحرانی سیار» را برای رسیدگی به ضروریات اشخاص دچار بحران حاد صحت رفتاری مدیریت می‌کند. ACBH، ضمن ارائه خدمات بحرانی، یک «گروپ مدیریت مراقبت حاد» را برای همکاری در قسمت تغییر سطح مراقبت در چارچوب نظام خدمات صحت رفتاری تشکیل داده است.
County of Santa Clara Behavioral Health Services
خدمات صحت رفتاری کانتی سانتاکلارا به اشخاص آسیب‌دیده از امراض روانی و ناملایمات عاطفی جدی برای محقق نمودن امیدها، رویاها و اهداف مرتبط با کیفیت زندگی کمک می‌کند.
Contra Costa County Behavioral Health Services
«صحت رفتاری کانتراکاستا»، به ارائه خدمات منعطف و یکپارچه در قسمت صحت روان، سوء‌مصرف مواد مخدر و دیگر ضروریات مربوط به ترویج صحت، بهبود و انعطاف‌پذیری، با مراعات پیچیدگی و تنوع اشخاص تحت‌پوشش، می‌پردازد.
San Mateo County Behavioral Health and Recovery Services
ساکنان تحت‌پوشش Medi-Cal یا فاقد بیمه، مانند اطفال، جوانان، فامیل‌‌ها، کلانسالان و سالخوردگان را با هدف جلوگیری، مداخله زودهنگام، و تداوی امراض روانی و/یا مشکلات ناشی از سوء‌مصرف مواد مخدر، از خدمات خود مستفید می‌سازد.
Alameda County Seal